Αποστολή Python: GIL προαιρετική

Το Συντονιστικό Συμβούλιο έκανε μια τεράστια ανακοίνωση σχετικά με το μέλλον της Python. Συγκεκριμένα, αποφάσισαν να κάνουν το Global Interpreter Lock (GIL) προαιρετικό στην CPython και τελικά να καταργήσουν το GIL εντελώς. Αυτή είναι μια τεράστια απόφαση που θα αλλάξει ριζικά την Python. Ως εκ τούτου, σε αυτή τη δημοσίευση, θα εξετάσω τι είναι το GIL, το...

Διαβάστε περισσότερα