Δήλωση

(βλέπε παρακάτω για αυτόματη μετάφραση στα αγγλικά. Η γερμανική έκδοση είναι η νομικά σχετική).

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist:

Maximilian Batz (pi3g GmbH & Co. KG)

Τα δικαιώματα των ενδιαφερομένων σας

Unter den angegebenen Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten können Sie jederzeit folgende Rechte ausüben:

  • Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung (άρθρο 15 DSGVO),
  • Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten (άρθρο 16 DSGVO),
  • Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten (άρθρο 17 DSGVO),
  • Einschränkung της επεξεργασίας δεδομένων, εφόσον δεν επιτρέπεται να διαγράψουμε τα δεδομένα σας λόγω νομοθετικών υποχρεώσεων (άρθρο 18 DSGVO),
  • Widerspruch κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας σε εμάς (άρθρο 21 DSGVO) και
  • Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder einen Vertrag mit uns abgeschlossen haben (άρθρο 20 DSGVO).

Εφόσον έχετε χορηγήσει σε εμάς μια Einwilligung, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an eine Aufsichtsbehörde wenden, z. B. an die zuständige Aufsichtsbehörde des Bundeslands Ihres Wohnsitzes oder an die für uns als verantwortliche Stelle zuständige Behörde.

Eine Liste der Aufsichtsbehörden (für den nichtöffentlichen Bereich) mit Anschrift finden Sie unter: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Erfassung allgemeiner Informationen beim Besuch unserer Website

Art und Zweck der Verarbeitung:

Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, d.h., wenn Sie sich nicht registrieren oder anderweitig Informationen übermitteln, werden automatisch Informationen allgemeiner Natur erfasst. These Informationen (Server-Logfiles) beinhalten etwa die Art des Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, den Domainnamen Ihres Internet-Service-Providers, Ihre IP-Adresse und ähnliches.

Sie werden insbesondere zu folgenden Zwecken verarbeitet:

  • Εξασφάλιση ενός προβληματικού συνδέσμου της ιστοσελίδας,
  • Sicherstellung einer reibungslosen Nutzung unserer Website,
  • Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie
  • για τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας.

Wir verwenden Ihre Daten nicht, um Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. Information dieser Art werden von uns ggfs. anonymisiert statistisch ausgewertet, um unseren Internetauftritt und die dahinterstehende Technik zu optimieren.

Rechtsgrundlage und berechtigtes Interesse:

Η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf Basis unseres berechtigten Interesses an der Verbesserung der Stabilität und Funktionalität unserer Website.

Empfänger:

Empfänger der Daten sind ggf. technische Dienstleister, die für den Betrieb und die Wartung unserer Webseite als Auftragsverarbeiter tätig werden.

Drittlandtransfer:

Οι erhobenen Daten werden ggfs. in folgende Drittländer übertragen:

ΗΠΑ (Google Analytics)

Folgende Datenschutzgarantien liegen vor: Standard-Vertragsklauseln
Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες

Speicherdauer:

Die Daten werden gelöscht, sobald diese für den Zweck der Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Dies ist für die Daten, die der Bereitstellung der Website dienen, grundsätzlich der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist.

Im Falle der Speicherung των δεδομένων σε αρχεία καταγραφής είναι αυτό μετά από τουλάχιστον 14 ημέρες η περίπτωση. Eine darüberhinausgehende Speicherung είναι δυνατή. Σε αυτή την περίπτωση, οι διευθύνσεις IP των χρηστών θα ανωνυμοποιηθούν, ώστε να μην είναι πλέον δυνατή μια ρύθμιση των πελατών που έχουν προσκληθεί.

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Die Bereitstellung der vorgenannten personenbezogenen Daten ist neither gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben. Ohne die IP-Adresse ist jedoch der Dienst und die Funktionsfähigkeit unserer Website nicht gewährleistet. Επιπλέον μπορούν μεμονωμένες υπηρεσίες και υπηρεσίες να μην είναι διαθέσιμες ή περιορισμένες. Aus diesem Grund ist ein Widerspruch ausgeschlossen.

Cookies

Wie viele andere Webseiten verwenden wir auch so genannte "Cookies". Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.) gespeichert werden, wenn Sie unsere Webseite besuchen.

Μπορείτε να διαγράψετε μεμονωμένα cookies ή το σύνολο των cookies. Darüber hinaus erhalten Sie Informationen und Anleitungen, wie die Cookies gelöscht oder deren Speicherung vorab blockiert werden können. Je nach Anbieter Ihres Browsers finden Sie die notwendigen Informationen unter den nachfolgenden Links:

Speicherdauer und eingesetzte Cookies:

Soweit Sie uns durch Ihre Browsereinstellungen oder Zustimmung die Verwendung von Cookies erlauben, können folgende Cookies auf unseren Webseiten zum Einsatz kommen: Google Analytics,
Shopify,
picockpit.com Cookie (τεχνικά απαραίτητο για σύνδεση)

Τεχνικά αναγκαία Cookies

Art und Zweck der Verarbeitung:

Wir set Cookies ein, um unsere Website nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige Elemente unserer Internetseite απαιτούν es, dass der aufrufende Browser auch nach einem Seitenwechsel identifiziert werden kann.

Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung von Websites für die Nutzer zu vereinfachen. Einige Funktionen unserer Internetseite können ohne den Einsatz von Cookies nicht angeboten werden. Για αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητο, ότι ο Browser auch nach einem Seitenwechsel wiedererkannt wird.

Für folgende Anwendungen benötigen wir Cookies:

Rechtsgrundlage und berechtigtes Interesse:

Η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf Basis unseres berechtigten Interesses an einer nutzerfreundlichen Gestaltung unserer Website.

Empfänger:

Empfänger der Daten sind ggf. technische Dienstleister, die für den Betrieb und die Wartung unserer Website als Auftragsverarbeiter tätig werden.

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Die Bereitstellung der vorgenannten personenbezogenen Daten ist neither gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben. Ohne diese Daten ist jedoch der Dienst und die Funktionsfähigkeit unserer Website nicht gewährleistet. Επιπλέον μπορούν μεμονωμένες υπηρεσίες και υπηρεσίες να μην είναι διαθέσιμες ή περιορισμένες.

Widerspruch

Διαβάστε τις πληροφορίες σχετικά με το Widerspruchsrecht σας σύμφωνα με το άρθρο. 21 DSGVO weiter unten.

Technisch nicht notwendige Cookies

Des Weiteren set wir Cookies ein, um das Angebot auf unserer Website besser auf die Interessen unserer Besucher abzustimmen oder auf Basis statistischer Auswertungen allgemein zu verbessern.

Which Anbieter Cookies set, entnehmen Sie bitte den unten aufgeführten Informationen zu den eingesetzten Darstellungs-, Tracking-, Remarketing- und Webanalyse-Technologien.

Rechtsgrundlage:

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen ist jeweils Ihre Einwilligung, Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Empfänger:

Empfänger der Daten sind ggf. technische Dienstleister, die für den Betrieb und die Wartung unserer Website als Auftragsverarbeiter tätig werden.

Weitere Empfänger entnehmen Sie bitte den unten aufgeführten Informationen zu den eingesetzten Darstellungs-, Tracking-, Remarketing- und Webanalyse-Technologien.

Drittlandtransfer:

Πληροφορίες hierzu entnehmen Sie bitte aus den Auflistungen der einzelnen Darstellungs-, Tracking-, Remarketing- und Webanalyse-Anbietern.

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Φυσικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας grundsätzlich auch ohne Cookies betrachten. Τα προγράμματα περιήγησης ιστού είναι τακτικά τόσο ρυθμισμένα, ώστε να δέχονται Cookies. Im Allgemeinen können Sie die Verwendung von Cookies jederzeit über die Einstellungen Ihres Browsers deaktivieren (βλέπε Widerruf der Einwilligung).

Παρακαλώ προσέξτε, ότι οι μεμονωμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας ενδεχομένως να μην λειτουργούν, αν έχετε απενεργοποιήσει τη χρήση των Cookies.

Widerruf der Einwilligung:

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über unser Cookie-Consent-Tool widerrufen.

Προφίλ:

Inwiefern wir das Verhalten von Websitebesuchern mit pseudonymisierten Nutzerprofilen analysieren, entnehmen Sie bitte den unten aufgeführten Informationen zu den eingesetzten Darstellungs-, Tracking-, Remarketing- und Webanalyse-Technologien.

Εγγραφή στην ιστοσελίδα μας

Art und Zweck der Verarbeitung:

Για την καταχώριση στην ιστοσελίδα μας benötigen wir einige personenbezogene Daten, die über eine Eingabemaske an uns übermittelt werden.

Zum Zeitpunkt der Registrierung werden zusätzlich folgende Daten erhoben:

καμία

Η καταχώρισή σας είναι απαραίτητη για την τήρηση συγκεκριμένων περιεχομένων και επιδόσεων στην ιστοσελίδα μας.

Rechtsgrundlage:

Die Verarbeitung der bei der Registrierung eingegebenen Daten erfolgt auf Grundlage einer Einwilligung des Nutzers (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO).

Empfänger:

Empfänger der Daten sind ggf. technische Dienstleister, die für den Betrieb und die Wartung unserer Website als Auftragsverarbeiter tätig werden.

Drittlandtransfer:

Οι erhobenen Daten werden ggfs. in folgende Drittländer übertragen:

nein

Folgende Datenschutzgarantien liegen vor:

Speicherdauer:

Τα δεδομένα σε αυτό το πλαίσιο θα επεξεργαστούν μόνο, εφόσον υπάρχει η σχετική εξουσιοδότηση.

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Η διάθεση των προσωπικών δεδομένων σας γίνεται ελεύθερα, μόνο βάσει της εγγραφής σας. Χωρίς την παροχή σας personenbezogenen δεδομένων, μπορούμε να σας δώσουμε καμία πρόσβαση στα προσφερόμενα περιεχόμενα μας.

Erbringung kostenpflichtiger Leistungen

Art und Zweck der Verarbeitung:

Zur Erbringung kostenpflichtiger Leistungen werden von uns zusätzliche Daten erfragt, wie z.B. Zahlungsangaben, um Ihre Bestellung ausführen zu können.

Rechtsgrundlage:

Die Verarbeitung der Daten, die für den Abschluss des Vertrages erforderlich ist, Grundlagen auf Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Empfänger:

Empfänger der Daten sind ggf. Auftragsverarbeiter.

Drittlandtransfer:

Οι erhobenen Daten werden ggfs. in folgende Drittländer übertragen:

nein

Folgende Datenschutzgarantien liegen vor:

Speicherdauer:

Wir speichern diese Daten in unseren Systemen bis die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind. Diese betragen grundsätzlich 6 oder 10 Jahre aus Gründen der ordnungsmäßigen Buchführung und steuerrechtlichen Anforderungen.

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Η διάθεση των προσωπικών δεδομένων σας γίνεται ελεύθερα. Χωρίς τη διάθεση των προσωπικών δεδομένων σας, μπορούμε να σας δώσουμε καμία πρόσβαση στα προσφερόμενα περιεχόμενα και υπηρεσίες μας.

Λειτουργία σχολιασμού

Art und Zweck der Verarbeitung:

Wenn Nutzer Kommentare auf unserer Website hinterlassen, werden neben diesen Angaben auch der Zeitpunkt ihrer Erstellung und der zuvor durch den Websitebesucher gewählte Nutzername gespeichert. Dies dient unserer Sicherheit, da wir für widerrechtliche Inhalte auf unserer Webseite belangt werden können, auch wenn diese durch Benutzer erstellt wurden.

Rechtsgrundlage:

Die Verarbeitung der als Kommentar eingegebenen Daten erfolgt auf der Grundlage eines berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

Durch Bereitstellung der Kommentarfunktion möchten wir Ihnen eine unkomplizierte Interaktion ermöglichen. Ihre gemachten Angaben werden zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche Anschlussfragen gespeichert.

Empfänger:

Empfänger der Daten sind ggf. Auftragsverarbeiter.

Drittlandtransfer:

Οι erhobenen Daten werden ggfs. in folgende Drittländer übertragen:

ja, zur Spam-Kontrolle (AKISMET)

Folgende Datenschutzgarantien liegen vor:

Standard-Vertragsklauseln

Speicherdauer:

Die Daten werden gelöscht, sobald diese für den Zweck der Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Dies ist grundsätzlich der Fall, wenn die Kommunikation mit dem Nutzer abgeschlossen ist und das Unternehmen den Umständen entnehmen kann, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist. Wir behalten uns die Löschung ohne Angaben von Gründen und ohne vorherige oder nachträgliche Information vor.

Außerdem können Sie Ihren Kommentar jederzeit durch uns löschen lassen. Schreiben Sie dafür bitte eine E-Mail an den unten aufgeführten Datenschutzbeauftragten bzw. die für den Datenschutz zuständige Person und übermitteln den Link zu Ihrem Kommentar sowie zu Identifikationszwecken die bei der Erstellung des Kommentar χρησιμοποιημένη E-Mail-Adresse.

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Η διάθεση των προσωπικών δεδομένων σας γίνεται ελεύθερα. Χωρίς τη διάθεση των προσωπικών δεδομένων σας, μπορούμε να σας δώσουμε καμία πρόσβαση στη λειτουργία σχολίων μας.

Ενημερωτικό δελτίο

Art und Zweck der Verarbeitung:

Για την αποστολή των ενημερωτικών δελτίων μας, συλλέγουμε personenbezogene δεδομένα, τα οποία θα μεταδοθούν σε εμάς μέσω ενός εισαγωγικού μηνύματος.

Για μια αποτελεσματική καταχώριση απαιτείται μια έγκυρη E-Mail-Adresse. Um zu überprüfen, dass eine Anmeldung tatsächlich durch den Inhaber einer E-Mail-Adresse erfolgt, set wir das "Double-Opt-in"-Verfahren ein. Hierzu protokollieren wir die Anmeldung zum Newsletter, den Versand einer Bestätigungsmail und den Eingang der hiermit angeforderten Antwort. Weitere Daten werden nicht erhoben.

Rechtsgrundlage:

Auf Grundlage Ihrer ausdrücklich erteilten Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO), übersenden wir Ihnen regelmäßig unseren Newsletter bzw. vergleichbare Informationen per E-Mail an Ihre angegebene E-Mail-Adresse.

Die Einwilligung zur Speicherung Ihrer persönlichen Daten und ihrer Nutzung für den Newsletterversand können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. In jedem Newsletter findet sich dazu ein entsprechender Link. Außerdem kann Sie sich jederzeit auch direkt auf dieser Website abmelden oder uns Ihren Widerruf über die am Ende dieser Datenschutzhinweise angegebene Kontaktmöglichkeit mitteilen.

Empfänger:

Empfänger der Daten sind ggf. Auftragsverarbeiter.

Drittlandtransfer:

Οι erhobenen Daten werden ggfs. in folgende Drittländer übertragen:

nein

Folgende Datenschutzgarantien liegen vor:

Speicherdauer:

Τα δεδομένα θα επεξεργαστούν σε αυτή τη σχέση μόνο, εφόσον έχει προηγηθεί η αντίστοιχη Einwilligung. Danach werden sie gelöscht.

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Η διάθεση των προσωπικών δεδομένων σας γίνεται ελεύθερα, μόνο βάσει της εγγραφής σας. Ohne bestehende Einwilligung können wir Ihnen unseren Newsletter leider nicht zusenden.

Widerruf der Einwilligung:

Die Einwilligung zur Speicherung Ihrer persönlichen Daten und ihrer Nutzung für den Newsletterversand können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Abmeldung kann über den in jeder E-Mail enthaltenen Link oder beim unten aufgeführten Datenschutzbeauftragten bzw. der für den Datenschutz zuständigen Person beantragt werden.

Φόρμα επικοινωνίας

Art und Zweck der Verarbeitung:

Die von Ihnen eingegebenen Daten werden zum Zweck der individuellen Kommunikation mit Ihnen gespeichert. Hierfür ist die Angabe einer validen E-Mail-Adresse sowie Ihres Namens erforderlich. Diese dient der Zuordnung der Anfrage und der anschließenden Beantwortung derselben. Die Angabe weiterer Daten ist optional.

Rechtsgrundlage:

Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt auf der Grundlage eines berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

Durch Bereitstellung des Kontaktformulars möchten wir Ihnen eine unkomplizierte Kontaktaufnahme ermöglichen. Ihre gemachten Angaben werden zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche Anschlussfragen gespeichert.

Sofern Sie mit uns Kontakt aufnehmen, um ein Angebot zu erfragen, erfolgt die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).

Empfänger:

Empfänger der Daten sind ggf. Auftragsverarbeiter.

Drittlandtransfer:

Οι erhobenen Daten werden ggfs. in folgende Drittländer übertragen:

Ja, Μεταφορά μέσω Google Mail (ΗΠΑ)

Folgende Datenschutzgarantien liegen vor: Standard-Vertragsklauseln
Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες

Speicherdauer:

Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν το αργότερο 6 μήνες μετά την επεξεργασία της αίτησης.

Sofern es zu einem Vertragsverhältnis kommt, unterliegen wir den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen nach HGB und löschen Ihre Daten nach Ablauf dieser Fristen.

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Η διάθεση των προσωπικών δεδομένων σας γίνεται ελεύθερα. Wir können Ihre Anfrage jedoch nur bearbeiten, sofern Sie uns Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und den Grund der Anfrage mitteilen.

Χρήση του Cloudflare και SSL-Verschlüsselung

Art und Zweck der Verarbeitung: 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA (nachfolgend "Cloudflare"). Η Cloudflare προσφέρει ένα παγκοσμίως διαδεδομένο δίκτυο παράδοσης περιεχομένου με DNS. Technisch wird der Informationsfluss zwischen Ihrem Browser und unserer Website durch Cloudflare geleitet. Dabei übernimmt Cloudflare die Funktion eines Proxys und leitet alle Datenströme, die auf unsere Website gelangen, durch ihr weltweites Netzwerk. Die Daten werden auf dem Weg zu unseren Servern von Cloudflare SSL-entschlüsselt und dann erneut verschlüsselt. Dies trägt dazu bei, die Ladezeiten unserer Website zu verbessern und die Auslieferung von Inhalten zu beschleunigen. Weiterhin schützt Cloudflare unsere Website vor DDoS-Attacken und anderer Form von Cyber-Attacken.

Rechtsgrundlage: Die Verarbeitung der Daten erfolgt auf Grundlage unseres berechtigten Interesses an einer sicheren und effizienten Bereitstellung sowie Optimierung unseres Onlineangebotes (άρθρο 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

Empfänger: Empfänger der Daten sind Cloudflare und technische Dienstleister, die für den Betrieb und die Wartung unserer Website als Auftragsverarbeiter tätig werden.

Drittlandtransfer: Die erhobenen Daten werden an Cloudflare in den USA übertragen. Η Cloudflare ist nach dem EU-US Privacy Shield zertifiziert und προσφέρει επομένως μια εγγύηση, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active).

Speicherdauer: Cloudflare speichert Daten nur so lange, wie es für die Erbringung des Dienstes erforderlich ist und löscht diese sofort nach Beendigung der Session.

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich: Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt freiwillig, ausschließlich auf Basis Ihrer Einwilligung. Durch die Verwendung verschiedener Technologien zur Verschlüsselung wird die sichere Übertragung Ihrer Daten gewährleistet. Χωρίς SSL-Verschlüsselung könnten übertragene Daten im Internet gelesen werden.

Datenschutz bei der Nutzung von Cloudflare Weitere Informationen zur Datenerfassung und Verarbeitung durch Cloudflare finden Sie unter https://www.cloudflare.com/security-policy/.

Παρακαλώ προσέξτε, ότι η Cloudflare μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας, ώστε να διασφαλιστεί μια ασφαλής και βελτιστοποιημένη διάθεση των διαδικτυακών προσφορών μας.

Χρήση του Real Cookie Banner

Zur Verwaltung der verwendeten Cookies und ähnlicher Technologien (Zählpixel, Web Beacons usw.) und der damit verbundenen Einwilligungen verwenden wir das Einwilligungstool "Real Cookie Banner". Einzelheiten zur Funktionsweise von "Real Cookie Banner" finden Sie unter https://devowl.io/rcb/data-processing/.

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten in diesem Zusammenhang ist Art. 6 (1) lit. c GDPR und Art. 6 (1) lit. f GDPR. Unser berechtigtes Interesse ist die Verwaltung der eingesetzten Cookies und ähnlicher Technologien und der damit verbundenen Einwilligungen.

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist weder vertraglich vorgeschrieben noch für den Abschluss eines Vertrages erforderlich. Sie sind nicht verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen. Wenn Sie die personenbezogenen Daten nicht bereitstellen, können wir Ihre Einwilligungen nicht verwalten.

Χρήση του Google Analytics

Soweit Sie ihre Einwilligung gegeben haben, wird auf dieser Website Google Analytics eingesetzt, ein Webanalysedienst der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (στη συνέχεια: "Google"). Το Google Analytics χρησιμοποιείται sog. "Cookies", also Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Aufgrund der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf diesen Webseiten, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter https://www.google.com/analytics/terms/de.html und unter https://policies.google.com/?hl=de.

Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen.

Die von uns gesendeten und mit Cookies, Nutzerkennungen (z. B. User-ID) oder Werbe-IDs verknüpften Daten werden nach 14 Monaten αυτόματα gelöscht. Die Löschung von Daten, deren Aufbewahrungsdauer erreicht ist, erfolgt automatisch einmal im Monat.

Widerruf der Einwilligung:

Μπορείτε να παρακολουθείτε την παρακολούθηση μέσω του Google Analytics στον ιστότοπό μας, indem Sie αυτό το σύνδεσμο anklicken. Dabei wird ein Opt-out-Cookie auf Ihrem Gerät installed. Έτσι, η καταγραφή μέσω του Google Analytics για αυτή την ιστοσελίδα και για αυτό το πρόγραμμα περιήγησης θα είναι μελλοντικά απενεργοποιημένη, όσο το Cookie στο πρόγραμμα περιήγησης παραμένει εγκατεστημένο.

Μπορείτε επίσης να αποφύγετε την αποθήκευση των Cookies μέσω μιας σχετικής ρύθμισης του λογισμικού περιήγησης- wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können.

Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite bezogene Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und install: Browser Add On zur Deaktivierung von Google Analytics.

Χρήση scriptbibliotheken (Google Webfonts)

Um unsere Inhalte browserübergreifend korrekt und grafisch ansprechend darzustellen, verwenden wir auf dieser Website "Google Web Fonts" der Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, nachfolgend "Google") zur Darstellung von Schriften.

Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Eingebettete YouTube-Videos

Auf unserer Website betten wir YouTube-Videos ein. Betreiber der entsprechenden Plugins ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (nachfolgend "YouTube"). Die YouTube, LLC ist einer Tochtergesellschaft der Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA (nachfolgend "Google"). Wenn Sie eine Seite mit dem YouTube-Plugin besuchen, wird eine Verbindung zu Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird YouTube mitgeteilt, welche Seiten Sie besuchen. Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind, kann YouTube Ihr Surfverhalten Ihnen προσωπικά zuzuordnen. Αυτό σας εμποδίζει, ώστε να μπορείτε να συνδεθείτε προηγουμένως από τον λογαριασμό σας στο YouTube.

Εάν ξεκινήσει ένα βίντεο στο YouTube, ο πάροχος τοποθετεί cookies, τα οποία συλλέγουν πληροφορίες για το Nutzerverhalten.

Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch YouTube erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen des Anbieters, Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre (https://policies.google.com/privacy).

Widerruf der Einwilligung:

Vom Anbieter wird derzeit keine Möglichkeit für einen einfachen Opt-out oder ein Blockieren der Datenübertragung angeboten. Wenn Sie eine Nachverfolgung Ihrer Aktivitäten auf unserer Website verhindern wollen, widerrufen Sie bitte im Cookie-Consent-Tool Ihre Einwilligung für die entsprechende Cookie-Kategorie oder alle technisch nicht notwendigen Cookies und Datenübertragungen. In diesem Fall können Sie unsere Website jedoch ggfs. nicht oder nur eingeschränkt nutzen.

Datenschutz bei der Nutzung von Facebook Social Login

Die Nutzung von Facebook Social Login auf unserer Webseite erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Als Betreiber von picockpit.com haben wir ein berechtigtes Interesse daran, den Login-Prozess für unsere Nutzer so einfach wie möglich zu gestalten und die Authentizität der Nutzer unserer Webseite sicherzustellen.

Facebook ist nach dem EU-US Privacy Shield zertifiziert und προσφέρει επομένως μια εγγύηση, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Weitere Informationen zu Zweck, Art und Umfang und weiterer Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook, sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre, finden Sie in den Datenschutzrichtlinien von Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Παρακαλώ προσέξτε, ότι η επεξεργασία δεδομένων σας μέσω του Facebook μπορεί να πραγματοποιηθεί, μόλις πατήσετε το κουμπί σύνδεσης στο Facebook.

Αν δεν θέλετε, ότι το Facebook κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας συγκεντρώνει δεδομένα σχετικά με εσάς, μπορείτε να το κάνετε μέσω σχετικών ρυθμίσεων στο Facebook-Benutzerkonto σας ή στον Internetbrowser σας. Επιπλέον, μπορείτε να αποφύγετε την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από το Facebook, indem Sie die Installation der von Facebook bereitgestellten Cookies ablehnen.

Παρακαλώ προσέξτε, ότι σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως δεν είναι όλες οι λειτουργίες της ιστοσελίδας μας πλήρως αξιοποιήσιμες. Wenn Sie eine Verbindung zu Facebook wünschen, ohne dass Facebook Ihr Profil mit der von Ihnen besuchten Website verknüpft, sollten Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei Facebook ausloggen.

Empfänger der Daten sind Facebook und deren Partner, die für die Bereitstellung des Facebook Social Logins als Auftragsverarbeiter tätig werden. Die von Facebook erhobenen Daten können in die USA und andere Drittländer übertragen werden.

Die Daten werden so lange gespeichert, wie sie für den vorgesehenen Zweck benötigt werden oder bis Sie Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufen. Sofern gesetzliche Aufbewahrungsfristen einzuhalten sind, kann die Speicherdauer zu bestimmten Daten unabhängig von der Verarbeitungszwecken bis zu 10 Jahre betragen.

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist weder gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben. Aber kann ohne Ihre Daten die Funktion und der Service von Facebook Social Login nicht gewährleistet werden.

Χρήση των APIs της Google για κοινωνική σύνδεση

Art und Zweck der Verarbeitung: Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich über Ihren Google-Account bei unserem Dienst zu registrieren und anzumelden. Wenn Sie sich für die Nutzung der Funktion entscheiden, werden Sie zur Google-Anmeldeseite weitergeleitet, wo Sie sich mit Ihren Google-Anmeldedaten anmelden können. Nach erfolgreicher Anmeldung werden wir Ihre bei Google registrierte E-Mail-Adresse und Ihren öffentlichen Profilnamen erhalten. Wir nutzen diese Daten ausschließlich zum Zweck der Erstellung und Verwaltung Ihres Kontos auf unserer Website.

Rechtsgrundlage: Die Verarbeitung der Daten erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Diese Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen, sie wirkt jedoch nur für die Zukunft und hat keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung.

Empfänger: Technische Dienstleister, die für den Betrieb und die Wartung unserer Website als Auftragsverarbeiter tätig werden.

Drittlandtransfer: Die erhobenen Daten werden ggfs. in folgende Drittländer übertragen:

ΗΠΑ (Google)

Folgende Datenschutzgarantien liegen vor:

Standard-Vertragsklauseln Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες

Speicherdauer: Ihre Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck der Erhebung nicht mehr erforderlich sind. In diesem Fall ist dies, wenn Sie Ihr Konto bei uns löschen.

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich: Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt freiwillig, allein auf Basis Ihrer Einwilligung. Χωρίς την παροχή των προσωπικών δεδομένων σας, μπορούμε να σας δώσουμε καμία πρόσβαση στα προσφερόμενα περιεχόμενα και υπηρεσίες μας.

Datenschutz bei der Nutzung von Google APIs Η χρήση των APIs της Google πραγματοποιείται βάσει του Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Als Anbieter von picockpit.com haben wir ein berechtigtes Interesse daran, die Authentizität und Identität der Nutzer unserer Webseite sicherzustellen und den Zugang und die Nutzung unserer Webseite so einfach und effizient wie möglich zu gestalten.

Η Google ist nach dem EU-US Privacy Shield zertifiziert und προσφέρει επομένως μια εγγύηση, ότι το ευρωπαϊκό Datenschutzrecht einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Weitere Informationen zu Zweck, Art und Umfang und weiterer Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Google sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Παρακαλώ προσέξτε, ότι η επεξεργασία δεδομένων σας μέσω της Google μπορεί να πραγματοποιηθεί, μόλις πατήσετε το κουμπί σύνδεσης της Google.

Αν δεν επιθυμείτε, ότι η Google κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας συγκεντρώνει δεδομένα σχετικά με εσάς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα μέσω σχετικών ρυθμίσεων στο Google-Benutzerkonto σας ή στον Internetbrowser σας ausschließen. Sie können außerdem die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie die Installation der von Google bereitgestellten Cookies ablehnen.

Παρακαλώ προσέξτε, ότι σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως δεν είναι όλες οι λειτουργίες της ιστοσελίδας μας πλήρως αξιοποιήσιμες. Wenn Sie eine Verbindung zu Google wünschen, ohne dass Google Ihr Profil mit der von Ihnen besuchten Website verknüpft, sollten Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei Google ausloggen.

Empfänger der Daten sind Google und deren Partner, die für die Bereitstellung der Google APIs als Auftragsverarbeiter tätig werden. Die von Google erhobenen Daten können in die USA und andere Drittländer übertragen werden.

Die Daten werden so lange gespeichert, wie sie für den vorgesehenen Zweck benötigt werden oder bis Sie Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufen. Sofern gesetzliche Aufbewahrungsfristen einzuhalten sind, kann die Speicherdauer zu bestimmten Daten unabhängig von der Verarbeitungszwecken bis zu 10 Jahre betragen.

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist weder gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben. Aber kann ohne Ihre Daten die Funktion und der Service der Google APIs nicht gewährleistet werden.

SSL-Verschlüsselung

Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu schützen, verwenden wir dem aktuellen Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren (z. B. SSL) über HTTPS.


Πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO

Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen- dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von Art. 4 Nr. 4 DSGVO.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Empfänger eines Widerspruchs

pi3g GmbH & Co. KG - support [at] pi3g.com


Τροποποίηση των Datenschutzbestimmungen

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services. Για την εκ νέου επίσκεψή σας ισχύει τότε η νέα Datenschutzerklärung.

Ερωτήσεις προς τους υπεύθυνους για την προστασία των δεδομένων

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder wenden Sie sich direkt an die für den Datenschutz verantwortliche Person in unserer Organisation:

Maximilian Batz, support [at] pi3g.com

Die Datenschutzerklärung wurde mithilfe der activeMind AG erstellt, den Experten für εξωτερικές εντολές προστασίας δεδομένων 

Πολιτική απορρήτου [αυτόματη μετάφραση]

Σημείωση: η γερμανική έκδοση είναι η νομικά σχετική. Αυτή η έκδοση παρέχεται μόνο για τους αγγλικούς αναγνώστες που δεν μιλούν γερμανικά, και μπορεί να περιέχει λανθασμένη μετάφραση μηχανής!

Νομικό υπόβαθρο

Υπεύθυνος κατά την έννοια των νόμων περί προστασίας δεδομένων, ιδίως του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων (DSGVO), είναι:

Maximilian Batz (pi3g GmbH & Co. KG).

Τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων σας

Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται από τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας:

Πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα σας που αποθηκεύονται από εμάς και την επεξεργασία τους (άρθρο 15 DSGVO),

Διόρθωση εσφαλμένων προσωπικών δεδομένων (άρθρο 16 DSGVO),

διαγραφή των δεδομένων σας που αποθηκεύουμε (άρθρο 17 DSGVO),

Περιορισμός της επεξεργασίας δεδομένων, εάν δεν μας επιτρέπεται ακόμη να διαγράψουμε τα δεδομένα σας λόγω νομικών υποχρεώσεων (άρθρο 18 DSGVO),

αντίρρηση για την επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς (άρθρο 21 DSGVO) και

Φορητότητα δεδομένων, εφόσον έχετε συναινέσει στην επεξεργασία δεδομένων ή έχετε συνάψει σύμβαση μαζί μας (άρθρο 20 DSGVO).

Εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να υποβάλετε καταγγελία σε μια εποπτική αρχή, π.χ. στην αρμόδια εποπτική αρχή του ομοσπονδιακού κράτους διαμονής σας ή στην αρχή που είναι υπεύθυνη για εμάς ως υπεύθυνο επεξεργασίας.

Κατάλογος των εποπτικών αρχών (για τον μη δημόσιο τομέα) με τη διεύθυνσή τους βρίσκεται στη διεύθυνση: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Συλλογή γενικών πληροφοριών κατά την επίσκεψη στον ιστότοπό μας

Φύση και σκοπός της επεξεργασίας:

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, δηλαδή εάν δεν εγγραφείτε ή δεν υποβάλετε με άλλο τρόπο πληροφορίες, συλλέγονται αυτόματα πληροφορίες γενικής φύσης. Αυτές οι πληροφορίες (αρχεία καταγραφής διακομιστή) περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται, το όνομα τομέα του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου, τη διεύθυνση IP σας και άλλα παρόμοια.

Ειδικότερα, η επεξεργασία τους γίνεται για τους ακόλουθους σκοπούς:

Εξασφάλιση της ομαλής εγκατάστασης της σύνδεσης του ιστότοπου,

εξασφαλίζοντας την ομαλή χρήση του ιστότοπού μας,

αξιολόγηση της ασφάλειας και της σταθερότητας του συστήματος, και

για να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας.

Δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να βγάλουμε συμπεράσματα για εσάς προσωπικά. Οι πληροφορίες αυτού του είδους αναλύονται στατιστικά και ανώνυμα από εμάς, εάν είναι απαραίτητο, προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας και την τεχνολογία πίσω από αυτόν.

Νομική βάση και έννομο συμφέρον:

Η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματος. 6 (1) lit. f DSGVO με βάση το έννομο συμφέρον μας για τη βελτίωση της σταθερότητας και της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας μας.

Αποδέκτες:

Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών που ενεργούν ως εκτελούντες παραγγελίες για τη λειτουργία και τη συντήρηση του ιστότοπού μας.

Μεταφορά σε τρίτη χώρα:

Τα δεδομένα που συλλέγονται ενδέχεται να μεταφερθούν στις ακόλουθες τρίτες χώρες:

ΗΠΑ (Google Analytics)

Ισχύουν οι ακόλουθες εγγυήσεις προστασίας δεδομένων:
Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες

Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες

Περίοδος αποθήκευσης:

Τα δεδομένα διαγράφονται μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Για τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την παροχή του ιστότοπου, αυτό συμβαίνει γενικά όταν λήξει η αντίστοιχη συνεδρία.

Σε περίπτωση αποθήκευσης δεδομένων σε αρχεία καταγραφής, αυτό συμβαίνει το αργότερο μετά από 14 ημέρες. Είναι δυνατή η αποθήκευση πέραν αυτής της περιόδου. Στην περίπτωση αυτή, οι διευθύνσεις IP των χρηστών ανωνυμοποιούνται, ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η απόδοση του καλούντος πελάτη.

Προβλεπόμενη ή απαιτούμενη διάταξη:

Η παροχή των προαναφερθέντων προσωπικών δεδομένων δεν είναι ούτε νομικά ούτε συμβατικά υποχρεωτική. Ωστόσο, χωρίς τη διεύθυνση IP δεν μπορεί να διασφαλιστεί η εξυπηρέτηση και η λειτουργικότητα του ιστότοπού μας. Επιπλέον, μεμονωμένες υπηρεσίες και υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ή να είναι περιορισμένες. Για το λόγο αυτό, αποκλείεται η εναντίωση.

Cookies

Όπως πολλοί άλλοι ιστότοποι, χρησιμοποιούμε επίσης τα λεγόμενα "cookies". Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην τελική σας συσκευή (φορητό υπολογιστή, tablet, smartphone ή παρόμοιο) όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.

Μπορείτε να διαγράψετε μεμονωμένα cookies ή ολόκληρο το σύνολο των cookies. Επιπλέον, θα λάβετε πληροφορίες και οδηγίες για το πώς να διαγράψετε αυτά τα cookies ή να μπλοκάρετε εκ των προτέρων την αποθήκευσή τους. Ανάλογα με τον πάροχο του προγράμματος περιήγησής σας, θα βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες στους ακόλουθους συνδέσμους:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de

Opera: http://www.opera.com/de/help

Σαφάρι: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=de_DE&viewlocale=de_DE

Περίοδος αποθήκευσης και χρησιμοποιούμενα cookies:

Εφόσον μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης ή της συγκατάθεσής σας, τα ακόλουθα cookies ενδέχεται να χρησιμοποιούνται στους ιστότοπούς μας:
Google Analytics,

Shopify,

picockpit.com cookie (τεχνικά απαραίτητο για τη σύνδεση)

Τεχνικά απαραίτητα cookies

Τύπος και σκοπός της επεξεργασίας:

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε τον ιστότοπό μας πιο φιλικό προς τον χρήστη. Ορισμένα στοιχεία του ιστοτόπου μας απαιτούν να μπορεί να αναγνωριστεί το πρόγραμμα περιήγησης που το καλεί, ακόμη και μετά την αλλαγή σελίδας.

Ο σκοπός της χρήσης των τεχνικά απαραίτητων cookies είναι να απλοποιηθεί η χρήση των ιστότοπων για τους χρήστες. Ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας δεν μπορούν να προσφερθούν χωρίς τη χρήση cookies. Για αυτές, είναι απαραίτητο να αναγνωρίζεται το πρόγραμμα περιήγησης ακόμη και μετά την αλλαγή σελίδας.

Χρειαζόμαστε cookies για τις ακόλουθες εφαρμογές:

Νομική βάση και έννομο συμφέρον:

Η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματος. 6 (1) lit. f DSGVO με βάση το έννομο συμφέρον μας για ένα φιλικό προς το χρήστη σχεδιασμό της ιστοσελίδας μας.

Αποδέκτες:

Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών που ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για τη λειτουργία και τη συντήρηση της ιστοσελίδας μας.

Παροχή υποχρεωτική ή απαιτούμενη:

Η παροχή των προαναφερθέντων προσωπικών δεδομένων δεν απαιτείται από το νόμο ή τη σύμβαση. Ωστόσο, χωρίς αυτά τα δεδομένα, η εξυπηρέτηση και η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας δεν μπορούν να διασφαλιστούν. Επιπλέον, μεμονωμένες υπηρεσίες και υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ή να είναι περιορισμένες.

Ένσταση

Παρακαλούμε διαβάστε τις πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε σύμφωνα με το άρθρο. 21 DSGVO παρακάτω.

Τεχνικά περιττά cookies

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη προσαρμογή της προσφοράς στον ιστότοπό μας στα ενδιαφέροντα των επισκεπτών μας ή για τη γενική βελτίωσή της βάσει στατιστικών αξιολογήσεων.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με τις τεχνολογίες προβολής, παρακολούθησης, επαναληπτικής εμπορίας και ανάλυσης ιστού που χρησιμοποιούνται για να μάθετε ποιοι πάροχοι θέτουν cookies.

Νομική βάση:

Η νομική βάση για τις εν λόγω πράξεις επεξεργασίας είναι σε κάθε περίπτωση η συγκατάθεσή σας, Άρθρο. 6 παρ. 1 lit. a DSGVO.

Αποδέκτες:

Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών που ενεργούν ως εκτελούντες παραγγελίες για τη λειτουργία και τη συντήρηση του ιστότοπού μας.

Για περισσότερους αποδέκτες, ανατρέξτε στις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με τις τεχνολογίες προβολής, παρακολούθησης, επαναληπτικής εμπορίας και ανάλυσης ιστού που χρησιμοποιούνται.

Μεταφορά σε τρίτη χώρα:

Για πληροφορίες σχετικά με αυτό, ανατρέξτε στις λίστες κάθε παρόχου υπηρεσιών προβολής, παρακολούθησης, επαναληπτικής προώθησης και ανάλυσης ιστού.

Προβλεπόμενη ή απαιτούμενη διάταξη:

Φυσικά, μπορείτε επίσης να βλέπετε τον ιστότοπό μας χωρίς cookies κατ' αρχήν. Τα προγράμματα περιήγησης ιστού ρυθμίζονται τακτικά ώστε να αποδέχονται τα cookies. Γενικά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies ανά πάσα στιγμή μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης (βλ. Ανάκληση της συγκατάθεσης).

Σημειώστε ότι μεμονωμένες λειτουργίες του ιστότοπού μας ενδέχεται να μην λειτουργούν εάν έχετε απενεργοποιήσει τη χρήση των cookies.

Ανάκληση της συγκατάθεσης:

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή μέσω του εργαλείου συγκατάθεσης cookie.

Προφίλ:

Σε ποιο βαθμό αναλύουμε τη συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστότοπου με ψευδωνυμοποιημένα προφίλ χρηστών, ανατρέξτε στις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με τις τεχνολογίες προβολής, παρακολούθησης, επαναληπτικής εμπορίας και ανάλυσης ιστού που χρησιμοποιούνται.

Εγγραφή στην ιστοσελίδα μας

Τύπος και σκοπός της επεξεργασίας:

Για την εγγραφή στον ιστότοπό μας, χρειαζόμαστε ορισμένα προσωπικά δεδομένα, τα οποία μας διαβιβάζονται μέσω μιας μάσκας εισαγωγής.

Κατά την εγγραφή, συλλέγονται τα ακόλουθα πρόσθετα δεδομένα:

κανένας

Η εγγραφή σας είναι απαραίτητη για την παροχή συγκεκριμένου περιεχομένου και υπηρεσιών στην ιστοσελίδα μας.

Νομική βάση:

Η επεξεργασία των δεδομένων που εισάγονται κατά την εγγραφή βασίζεται στη συγκατάθεση του χρήστη (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO).

Αποδέκτες:

Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών που ενεργούν ως εκτελούντες παραγγελίες για τη λειτουργία και τη συντήρηση του ιστότοπού μας.

Μεταφορά σε τρίτη χώρα:

Τα δεδομένα που συλλέγονται ενδέχεται να μεταφερθούν στις ακόλουθες τρίτες χώρες:

όχι

Ισχύουν οι ακόλουθες εγγυήσεις προστασίας δεδομένων:

Περίοδος αποθήκευσης:

Τα δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο αυτό μόνο εφόσον έχει δοθεί η σχετική συγκατάθεση.

Παροχή υποχρεωτική ή απαιτούμενη:

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι εθελοντική και βασίζεται αποκλειστικά στη συγκατάθεσή σας. Χωρίς την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων, δεν μπορούμε να σας δώσουμε πρόσβαση στο περιεχόμενο που προσφέρουμε.

Παροχή χρεώσιμων υπηρεσιών

Τύπος και σκοπός της επεξεργασίας:

Προκειμένου να παρέχουμε χρεώσιμες υπηρεσίες, ζητάμε πρόσθετα δεδομένα, όπως στοιχεία πληρωμής, προκειμένου να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία σας.

Νομική βάση:

Η επεξεργασία των δεδομένων που απαιτούνται για τη σύναψη της σύμβασης βασίζεται στο άρθρο. 6 (1) lit. b DSGVO.

Αποδέκτες:

Αποδέκτες των δεδομένων είναι οι εκτελούντες την επεξεργασία των παραγγελιών, κατά περίπτωση.

Μεταφορά σε τρίτη χώρα:

Τα δεδομένα που συλλέγονται ενδέχεται να μεταφερθούν στις ακόλουθες τρίτες χώρες:

όχι

Ισχύουν οι ακόλουθες εγγυήσεις προστασίας δεδομένων:

Περίοδος αποθήκευσης:

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα αυτά στα συστήματά μας μέχρι να λήξουν οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης. Αυτές είναι γενικά 6 ή 10 έτη για λόγους ορθής λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.

Παροχή υποχρεωτική ή απαιτούμενη:

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι εθελοντική. Χωρίς την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων, δεν μπορούμε να σας δώσουμε πρόσβαση στα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Λειτουργία σχολιασμού

Τύπος και σκοπός της επεξεργασίας:

Όταν οι χρήστες αφήνουν σχόλια στον ιστότοπό μας, εκτός από αυτά τα στοιχεία, αποθηκεύονται επίσης ο χρόνος δημιουργίας τους και το όνομα χρήστη που είχε επιλέξει προηγουμένως ο επισκέπτης του ιστότοπου. Αυτό γίνεται για την ασφάλειά μας, καθώς μπορούμε να διωχθούμε ποινικά για παράνομο περιεχόμενο στον ιστότοπό μας, ακόμη και αν αυτό δημιουργήθηκε από χρήστες.

Νομική βάση:

Η επεξεργασία των δεδομένων που εισάγονται ως σχόλια βασίζεται σε έννομο συμφέρον (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO).

Παρέχοντας τη λειτουργία σχολιασμού, θα θέλαμε να σας δώσουμε τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσετε με απλό τρόπο. Οι πληροφορίες που παρέχετε θα αποθηκευτούν για τους σκοπούς της επεξεργασίας του αιτήματος και για πιθανές ερωτήσεις παρακολούθησης.

Αποδέκτες:

Αποδέκτες των δεδομένων είναι, κατά περίπτωση, οι εκτελούντες την επεξεργασία των παραγγελιών.

Μεταφορά σε τρίτη χώρα:

Τα δεδομένα που συλλέγονται ενδέχεται να μεταφερθούν στις ακόλουθες τρίτες χώρες:

ναι, για τον έλεγχο της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (AKISMET).

Ισχύουν οι ακόλουθες εγγυήσεις προστασίας δεδομένων:

Τυπικές συμβατικές ρήτρες

Περίοδος αποθήκευσης:

Τα δεδομένα διαγράφονται μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Αυτό συμβαίνει γενικά όταν η επικοινωνία με τον χρήστη έχει ολοκληρωθεί και η εταιρεία μπορεί να συμπεράνει από τις περιστάσεις ότι το εν λόγω θέμα έχει διευκρινιστεί οριστικά. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε σχόλια χωρίς αιτιολόγηση και χωρίς προηγούμενη ή μεταγενέστερη ενημέρωση.

Μπορείτε επίσης να διαγράψουμε το σχόλιό σας ανά πάσα στιγμή. Για να το κάνετε αυτό, στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων που αναφέρεται παρακάτω ή στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων και υποβάλετε τον σύνδεσμο του σχολίου σας καθώς και, για λόγους ταυτοποίησης, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δημιουργία του σχολίου.

Παροχή υποχρεωτική ή απαιτούμενη:

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι εθελοντική. Χωρίς την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων, δεν μπορούμε να σας δώσουμε πρόσβαση στη λειτουργία σχολιασμού.

Ενημερωτικό δελτίο

Τύπος και σκοπός της επεξεργασίας:

Για την αποστολή του ενημερωτικού μας δελτίου, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που μας διαβιβάζονται μέσω μιας μάσκας εισαγωγής.

Για μια αποτελεσματική εγγραφή, χρειαζόμαστε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προκειμένου να επαληθεύσουμε ότι μια εγγραφή γίνεται πράγματι από τον ιδιοκτήτη μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρησιμοποιούμε τη διαδικασία "διπλής επιλογής". Για το σκοπό αυτό, καταγράφουμε την εγγραφή για το ενημερωτικό δελτίο, την αποστολή ενός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης και την παραλαβή της απάντησης που ζητείται με το παρόν. Δεν συλλέγονται περαιτέρω δεδομένα.

Νομική βάση:

Βάσει της ρητής συγκατάθεσής σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α DSGVO), θα σας αποστέλλουμε τακτικά το ενημερωτικό δελτίο μας ή ανάλογες πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην καθορισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων και τη χρήση τους για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Θα βρείτε σχετικό σύνδεσμο σε κάθε ενημερωτικό δελτίο. Επιπλέον, μπορείτε επίσης να ακυρώσετε την εγγραφή σας απευθείας σε αυτόν τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή ή να μας ενημερώσετε για την ανάκλησή σας μέσω της επιλογής επικοινωνίας που παρέχεται στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης προστασίας δεδομένων.

Αποδέκτες:

Αποδέκτες των δεδομένων είναι, κατά περίπτωση, οι εκτελούντες την επεξεργασία των παραγγελιών.

Μεταφορά σε τρίτη χώρα:

Τα δεδομένα που συλλέγονται ενδέχεται να μεταφερθούν στις ακόλουθες τρίτες χώρες:

όχι

Ισχύουν οι ακόλουθες εγγυήσεις προστασίας δεδομένων:

Περίοδος αποθήκευσης:

Στο πλαίσιο αυτό, τα δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο εφόσον έχει δοθεί η αντίστοιχη συγκατάθεση. Μετά από αυτό, θα διαγράφονται.

Παροχή υποχρεωτική ή απαιτούμενη:

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι εθελοντική και βασίζεται αποκλειστικά στη συγκατάθεσή σας. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να σας στείλουμε το ενημερωτικό μας δελτίο χωρίς την υπάρχουσα συγκατάθεση.

Ανάκληση της συγκατάθεσης:

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων και τη χρήση τους για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Η διαγραφή μπορεί να ζητηθεί μέσω του συνδέσμου που περιέχεται σε κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα ή από τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ή τον υπεύθυνο για την προστασία δεδομένων που αναφέρεται παρακάτω.

Φόρμα επικοινωνίας

Φύση και σκοπός της επεξεργασίας:

Τα δεδομένα που εισάγετε θα αποθηκευτούν για τον σκοπό της ατομικής επικοινωνίας μαζί σας. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να δώσετε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και το όνομά σας. Αυτό χρησιμοποιείται για την ανάθεση του ερωτήματος και την επακόλουθη απάντηση σε αυτό. Η παροχή περαιτέρω δεδομένων είναι προαιρετική.

Νομική βάση:

Η επεξεργασία των δεδομένων που εισάγονται στη φόρμα επικοινωνίας βασίζεται σε έννομο συμφέρον (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO).

Παρέχοντας τη φόρμα επικοινωνίας, θα θέλαμε να σας δώσουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας με απλό τρόπο. Οι πληροφορίες που παρέχετε θα αποθηκευτούν για τους σκοπούς της επεξεργασίας του ερωτήματος και για ενδεχόμενη συνέχεια των ερωτήσεων.

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας για να ζητήσετε προσφορά, τα δεδομένα που καταχωρήσατε στη φόρμα επικοινωνίας θα υποβληθούν σε επεξεργασία για τη λήψη προσυμβατικών μέτρων (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β DSGVO).

Αποδέκτες:

Αποδέκτες των δεδομένων είναι, κατά περίπτωση, οι εκτελούντες την επεξεργασία των παραγγελιών.

Μεταφορά σε τρίτη χώρα:

Τα δεδομένα που συλλέγονται ενδέχεται να μεταφερθούν στις ακόλουθες τρίτες χώρες:

Ναι, μεταφορά μέσω Google Mail (ΗΠΑ)

Ισχύουν οι ακόλουθες εγγυήσεις προστασίας δεδομένων:
Τυπικές συμβατικές ρήτρες

Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες

Περίοδος αποθήκευσης:

Τα δεδομένα θα διαγράφονται το αργότερο 6 μήνες μετά την επεξεργασία του αιτήματος.

Εάν προκύψει συμβατική σχέση, υποκείμεθα στις νόμιμες περιόδους διατήρησης σύμφωνα με τον γερμανικό εμπορικό κώδικα (HGB) και διαγράφουμε τα δεδομένα σας μετά τη λήξη αυτών των περιόδων.

Παροχή υποχρεωτική ή απαιτούμενη:

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι εθελοντική. Ωστόσο, μπορούμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας μόνο εάν μας δώσετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τον λόγο του αιτήματος.

Χρήση του Cloudflare και κρυπτογράφηση SSL.

Τύπος και σκοπός της επεξεργασίας: 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, ΗΠΑ (εφεξής "Cloudflare"). Η Cloudflare προσφέρει ένα παγκοσμίως κατανεμημένο δίκτυο διανομής περιεχομένου με DNS. Τεχνικά, η ροή των πληροφοριών μεταξύ του προγράμματος περιήγησής σας και της ιστοσελίδας μας δρομολογείται μέσω της Cloudflare. Με τον τρόπο αυτό, η Cloudflare αναλαμβάνει τη λειτουργία ενός μεσάζοντα και δρομολογεί όλες τις ροές δεδομένων που φτάνουν στον ιστότοπό μας μέσω του παγκόσμιου δικτύου της. Τα δεδομένα αποκρυπτογραφούνται με SSL κατά τη διαδρομή προς τους διακομιστές μας από το Cloudflare και στη συνέχεια επανακρυπτογραφούνται. Αυτό συμβάλλει στη βελτίωση των χρόνων φόρτωσης του ιστότοπού μας και στην ταχύτερη παράδοση του περιεχομένου. Επιπλέον, το Cloudflare προστατεύει τον ιστότοπό μας από επιθέσεις DDoS και άλλες μορφές επιθέσεων στον κυβερνοχώρο.

Νομική βάση: DSGVO): Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει του έννομου συμφέροντός μας για την ασφαλή και αποτελεσματική παροχή και βελτιστοποίηση της διαδικτυακής μας προσφοράς (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO).

Αποδέκτες: Οι παραλήπτες των δεδομένων είναι η Cloudflare και οι πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών που ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία παραγγελιών για τη λειτουργία και τη συντήρηση του ιστότοπού μας.

Μεταφορά σε τρίτη χώρα: Τα δεδομένα που συλλέγονται μεταφέρονται στο Cloudflare στις ΗΠΑ. Η Cloudflare είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την Ασπίδα Προστασίας Απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ και, ως εκ τούτου, προσφέρει εγγύηση συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active).

Περίοδος αποθήκευσης: Cloudflare αποθηκεύει δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας και τα διαγράφει αμέσως μετά τη λήξη της συνεδρίας.

Παροχή υποχρεωτική ή απαιτούμενη: Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι προαιρετική και βασίζεται αποκλειστικά στη συγκατάθεσή σας. Η χρήση διαφόρων τεχνολογιών κρυπτογράφησης διασφαλίζει την ασφαλή διαβίβαση των δεδομένων σας. Χωρίς την κρυπτογράφηση SSL, τα μεταδιδόμενα δεδομένα θα μπορούσαν να διαβαστούν στο Διαδίκτυο.

Προστασία δεδομένων κατά τη χρήση του Cloudflare Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από το Cloudflare μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.cloudflare.com/security-policy/.

Σημειώστε ότι η Cloudflare μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας για να διασφαλίσει την ασφαλή και βελτιστοποιημένη παροχή των διαδικτυακών υπηρεσιών μας.

Χρήση του πραγματικού cookie banner

Για τη διαχείριση των χρησιμοποιούμενων cookies και παρόμοιων τεχνολογιών (tracking pixels, web beacons κ.λπ.) και των σχετικών συναινέσεων, χρησιμοποιούμε το εργαλείο συναίνεσης "Real Cookie Banner". Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του "Real Cookie Banner" μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://devowl.io/rcb/data-processing/.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο αυτό είναι το άρθρο. 6 (1) lit. c ΓΚΠΔ και το άρθρο 6 (1) lit. 6 (1) lit. f GDPR. Το έννομο συμφέρον μας είναι η διαχείριση των χρησιμοποιούμενων cookies και παρόμοιων τεχνολογιών και των σχετικών συναινέσεων.

Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι ούτε συμβατικά υποχρεωτική ούτε αναγκαία για τη σύναψη σύμβασης. Δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα. Εάν δεν παράσχετε τα προσωπικά δεδομένα, δεν θα είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε τις συναινέσεις σας.

Χρήση του Google Analytics

Εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιείται το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (στο εξής: "Google"). Το Google Analytics χρησιμοποιεί "cookies", τα οποία είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσει τον ιστότοπο να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς μεταδίδονται συνήθως σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ωστόσο, λόγω της ενεργοποίησης της ανωνυμοποίησης IP σε αυτούς τους ιστότοπους, η διεύθυνση IP σας θα περικόπτεται εκ των προτέρων από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδοθεί σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα συντομευτεί εκεί. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα της Google.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης και την προστασία δεδομένων, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες https://www.google.com/analytics/terms/de.html και https://policies.google.com/?hl=de.

Για λογαριασμό του διαχειριστή αυτού του ιστότοπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες με σκοπό την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου στον διαχειριστή του ιστότοπου.

Τα δεδομένα που αποστέλλονται από εμάς και συνδέονται με cookies, αναγνωριστικά χρήστη (π.χ. αναγνωριστικό χρήστη) ή αναγνωριστικά διαφήμισης διαγράφονται αυτόματα μετά από 14 μήνες. Τα δεδομένα των οποίων η περίοδος διατήρησης έχει λήξει διαγράφονται αυτόματα μία φορά το μήνα.

Ανάκληση της συγκατάθεσης:

Μπορείτε να διακόψετε την παρακολούθηση από το Google Analytics στον ιστότοπό μας κάνοντας κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο. Αυτό θα εγκαταστήσει ένα cookie εξαίρεσης στη συσκευή σας. Αυτό θα αποτρέψει τη συλλογή από το Google Analytics για αυτόν τον ιστότοπο και για αυτό το πρόγραμμα περιήγησης στο μέλλον, για όσο διάστημα το cookie παραμένει εγκατεστημένο στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Μπορείτε επίσης να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ωστόσο να σημειώσετε ότι εάν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου.

Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε τη συλλογή δεδομένων που παράγονται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) από την Google και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: Browser Add On για την απενεργοποίηση του Google Analytics.

Χρήση βιβλιοθηκών σεναρίων (Google Webfonts)

Προκειμένου να προβάλλουμε το περιεχόμενό μας σωστά και με γραφικά ελκυστικό τρόπο σε όλους τους φυλλομετρητές, χρησιμοποιούμε τις "Google Web Fonts" από την Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, εφεξής "Google") σε αυτόν τον ιστότοπο για την προβολή γραμματοσειρών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γραμματοσειρές ιστού της Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://developers.google.com/fonts/faq και στην πολιτική απορρήτου της Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Ενσωματωμένα βίντεο YouTube

Ενσωματώνουμε βίντεο από το YouTube στον ιστότοπό μας. Ο διαχειριστής των αντίστοιχων πρόσθετων προγραμμάτων είναι η YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, ΗΠΑ (εφεξής "YouTube"). Η YouTube, LLC είναι θυγατρική της Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA (εφεξής "Google"). Όταν επισκέπτεστε μια σελίδα με το πρόσθετο YouTube, δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές του YouTube. Αυτό ενημερώνει το YouTube για τις σελίδες που επισκέπτεστε. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο YouTube, το YouTube μπορεί να αντιστοιχίσει τη συμπεριφορά σας κατά την πλοήγησή σας σε εσάς προσωπικά. Μπορείτε να το αποτρέψετε αυτό, αποσυνδεόμενοι πρώτα από το λογαριασμό σας στο YouTube.

Εάν ξεκινήσει ένα βίντεο στο YouTube, ο πάροχος χρησιμοποιεί cookies που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά του χρήστη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από το YouTube μπορείτε να βρείτε στις δηλώσεις προστασίας δεδομένων του παρόχου, όπου θα βρείτε επίσης περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας στο θέμα αυτό και τις επιλογές ρύθμισης για την προστασία του απορρήτου σας (https://policies.google.com/privacy).

Ανάκληση της συγκατάθεσης:

Επί του παρόντος, ο πάροχος δεν προσφέρει καμία επιλογή για απλή εξαίρεση ή αποκλεισμό της διαβίβασης δεδομένων. Εάν επιθυμείτε να αποτρέψετε την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων σας στον ιστότοπό μας, ανακαλέστε τη συγκατάθεσή σας για την αντίστοιχη κατηγορία cookies ή για όλα τα τεχνικά περιττά cookies και μεταφορές δεδομένων στο εργαλείο συγκατάθεσης για τα cookies. Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας καθόλου ή μόνο σε περιορισμένο βαθμό.

Προστασία δεδομένων κατά τη χρήση του Facebook Social Login

Η χρήση του Facebook Social Login στον ιστότοπό μας βασίζεται στο Άρθρο. 6 παρ. 1 lit. f DSGVO. Ως διαχειριστής του picockpit.com, έχουμε έννομο συμφέρον να καταστήσουμε τη διαδικασία σύνδεσης όσο το δυνατόν πιο απλή για τους χρήστες μας και να διασφαλίσουμε τη γνησιότητα των χρηστών του ιστότοπού μας.

Το Facebook είναι πιστοποιημένο στο πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ και, ως εκ τούτου, προσφέρει εγγύηση συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό, τον τύπο και το πεδίο εφαρμογής και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Facebook, καθώς και τα δικαιώματά σας σχετικά με αυτό και τις επιλογές ρύθμισης για την προστασία του απορρήτου σας, μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Σημειώστε ότι τα δεδομένα σας ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία από το Facebook μόλις κάνετε κλικ στο κουμπί σύνδεσης στο Facebook.

Εάν δεν θέλετε να συλλέγει το Facebook δεδομένα σχετικά με εσάς κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, μπορείτε να το αποκλείσετε κάνοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο λογαριασμό χρήστη του Facebook ή στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο. Επιπλέον, μπορείτε να αποτρέψετε την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από το Facebook, αρνούμενοι να εγκαταστήσετε τα cookies που παρέχονται από το Facebook.

Σημειώστε ότι σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να μην είναι πλήρως χρησιμοποιήσιμες όλες οι λειτουργίες του ιστότοπού μας. Εάν επιθυμείτε να συνδεθείτε στο Facebook χωρίς το Facebook να συνδέσει το προφίλ σας με τον ιστότοπο που επισκέπτεστε, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από το Facebook πριν επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας.

Αποδέκτες των δεδομένων είναι το Facebook και οι συνεργάτες του, οι οποίοι ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για την παροχή της κοινωνικής σύνδεσης στο Facebook. Τα δεδομένα που συλλέγονται από το Facebook ενδέχεται να διαβιβαστούν στις ΗΠΑ και σε άλλες τρίτες χώρες.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα χρειάζονται για τον προβλεπόμενο σκοπό ή μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων. Όταν πρέπει να τηρούνται οι νομικές περίοδοι διατήρησης, η περίοδος αποθήκευσης για ορισμένα δεδομένα μπορεί να είναι έως και 10 έτη, ανεξάρτητα από τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων δεν είναι ούτε νομικά ούτε συμβατικά υποχρεωτική. Ωστόσο, η λειτουργία και η εξυπηρέτηση του Facebook Social Login δεν μπορούν να διασφαλιστούν χωρίς τα δεδομένα σας.

Χρήση των APIs της Google για κοινωνική σύνδεση

Τύπος και σκοπός της επεξεργασίας: Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να εγγραφείτε και να συνδεθείτε στην υπηρεσία μας μέσω του λογαριασμού σας Google. Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα μεταφερθείτε στη σελίδα σύνδεσης της Google, όπου μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσής σας στη Google. Μόλις συνδεθείτε επιτυχώς, θα λάβουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας που είναι καταχωρημένη στη Google και το δημόσιο όνομα του προφίλ σας. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς της δημιουργίας και διαχείρισης του λογαριασμού σας στον ιστότοπό μας.

Νομική βάση: Η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α DSGVO). Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή, αλλά αυτό θα ισχύσει μόνο στο μέλλον και δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα μέχρι την ανάκληση.

Αποδέκτες: Οι παραλήπτες των δεδομένων μπορεί να είναι πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών που ενεργούν ως εκτελούντες παραγγελίες για τη λειτουργία και τη συντήρηση της ιστοσελίδας μας.

Μεταφορά σε τρίτη χώρα: Τα δεδομένα που συλλέγονται ενδέχεται να μεταφερθούν στις ακόλουθες τρίτες χώρες: Τα δεδομένα που συλλέγονται ενδέχεται να μεταφερθούν στις ακόλουθες τρίτες χώρες: Τα δεδομένα που συλλέγονται ενδέχεται να μεταφερθούν στις ακόλουθες τρίτες χώρες:

ΗΠΑ (Google)

Ισχύουν οι ακόλουθες εγγυήσεις προστασίας δεδομένων:

Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες

Περίοδος αποθήκευσης: Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό συμβαίνει όταν διαγράψετε τον λογαριασμό σας μαζί μας.

Παροχή υποχρεωτική ή απαιτούμενη: Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι προαιρετική και βασίζεται αποκλειστικά στη συγκατάθεσή σας. Χωρίς την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων, δεν μπορούμε να σας χορηγήσουμε πρόσβαση στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Προστασία δεδομένων κατά τη χρήση των APIs της Google Η χρήση των APIs της Google βασίζεται στο άρθρο. 6 (1) lit. f DSGVO. Ως πάροχος της ιστοσελίδας picockpit.com, έχουμε έννομο συμφέρον να διασφαλίσουμε τη γνησιότητα και την ταυτότητα των χρηστών της ιστοσελίδας μας και να καταστήσουμε την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας μας όσο το δυνατόν πιο απλή και αποτελεσματική.

Η Google είναι πιστοποιημένη στο πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ και, ως εκ τούτου, προσφέρει εγγύηση συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό, τη φύση και το πεδίο εφαρμογής και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από την Google, καθώς και τα δικαιώματά σας σχετικά με αυτό και τις επιλογές ρύθμισης για την προστασία του απορρήτου σας, μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Σημειώστε ότι τα δεδομένα σας ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία από την Google μόλις κάνετε κλικ στο κουμπί Google Login.

Εάν δεν επιθυμείτε να συλλέγει η Google δεδομένα σχετικά με εσάς κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, μπορείτε να αποκλείσετε αυτή τη δυνατότητα κάνοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο λογαριασμό χρήστη της Google ή στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε τη Google από την επεξεργασία αυτών των δεδομένων, αρνούμενοι να εγκαταστήσετε τα cookies που παρέχει η Google.

Σημειώστε ότι σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να μην είναι πλήρως χρησιμοποιήσιμες όλες οι λειτουργίες του ιστότοπού μας. Εάν επιθυμείτε να συνδεθείτε με τη Google χωρίς η Google να συνδέσει το προφίλ σας με τον ιστότοπο που επισκέπτεστε, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από τη Google πριν επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας.

Οι αποδέκτες των δεδομένων είναι η Google και οι συνεργάτες της, οι οποίοι ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία εντολών για την παροχή των API της Google. Τα δεδομένα που συλλέγονται από την Google ενδέχεται να διαβιβαστούν στις ΗΠΑ και σε άλλες τρίτες χώρες.

Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα χρειάζονται για τον επιδιωκόμενο σκοπό ή μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων. Εάν πρέπει να τηρηθούν οι νομικές περίοδοι διατήρησης, η περίοδος αποθήκευσης για ορισμένα δεδομένα μπορεί να είναι έως και 10 έτη, ανεξάρτητα από τον σκοπό της επεξεργασίας.

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων δεν είναι ούτε νομικά ούτε συμβατικά υποχρεωτική. Ωστόσο, χωρίς τα δεδομένα σας, η λειτουργία και η εξυπηρέτηση των API της Google δεν μπορεί να διασφαλιστεί.

Κρυπτογράφηση SSL

Για την προστασία της ασφάλειας των δεδομένων σας κατά τη μετάδοση, χρησιμοποιούμε διαδικασίες κρυπτογράφησης τελευταίας τεχνολογίας (π.χ. SSL) μέσω HTTPS.

Πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα αντίρρησής σας σύμφωνα με το άρθρο. 21 DSGVO

Ατομικό δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και η οποία πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 1 του Συντάγματος. 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO (επεξεργασία δεδομένων βάσει στάθμισης συμφερόντων)- αυτό ισχύει επίσης για την κατάρτιση προφίλ βάσει της διάταξης αυτής κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO (επεξεργασία δεδομένων βάσει στάθμισης συμφερόντων)- αυτό ισχύει επίσης για την κατάρτιση προφίλ βάσει της διάταξης αυτής κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO (επεξεργασία δεδομένων βάσει στάθμισης συμφερόντων). 4 αριθ. 4 DSGVO.

Εάν αντιταχθείτε, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία εξυπηρετεί τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Αποδέκτες μιας ένστασης

pi3g GmbH & Co. KG - support [at] pi3g.com

Αλλαγή των κανονισμών προστασίας δεδομένων μας

Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόσουμε την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων έτσι ώστε να είναι πάντα σύμφωνη με τις τρέχουσες νομικές απαιτήσεις ή για να εφαρμόσουμε αλλαγές στις υπηρεσίες μας στη δήλωση προστασίας δεδομένων, π.χ. όταν εισάγουμε νέες υπηρεσίες. Η νέα δήλωση προστασίας δεδομένων θα ισχύει τότε για την επόμενη επίσκεψή σας.

Ερωτήσεις προς τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων, παρακαλούμε να μας στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να επικοινωνήσετε απευθείας με τον υπεύθυνο για την προστασία δεδομένων στον οργανισμό μας:

Maximilian Batz, support [at] pi3g.com