Κατάσταση της αγοράς Raspberry Pi και διαθεσιμότητα το 2022 για τη βιομηχανία

In this post, we discuss the Raspberry Pi market, the limited stock, and the availability of Raspberry Pis for industry. A customer asked me about the availability of Raspberry Pis for his industrial design-ins (in this case, the company makes fire alarm systems). Since this is a recurring question, I promised him to write a…

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν αναβάθμιση: GHz αντί για 1,5 GHz

raspberry pi 4 1.8ghz

Το Raspberry Pi αύξησε επίσης την ταχύτητα ρολογιού για πολλά Raspberry Pi 4 στα 1,8GHz με την εισαγωγή του Raspberry Pi OS Bullseye! Αυτό σημαίνει 20% περισσότερη απόδοση για την ίδια τιμή 🙂 Η αναβάθμιση φέρνει το Pi 4 στην ταχύτητα ρολογιού του Pi 400, το οποίο ήταν προηγουμένως το ταχύτερο μοντέλο Raspberry Pi....

Διαβάστε περισσότερα