App för schemaläggning av skript

Installera

Kontrollera först att du redan har installerat PiCockpit på din Raspberry Pi.

Skript

Innan du kör skript måste du skapa dem på Skript sida.

På den sidan kan du skapa, spara, redigera och ta bort skript.

Du kan också ge skript ett namn, taggar och en beskrivning.

Typer av manuskript

Skriptschemaläggaren stöder officiellt endast Bash-skript.

Men om du är intresserad av att köra ett Python-skript, till exempel, kan du använda Bash för att anropa ett Python-skript.

Schemaläggare för skript

På sidan Script Scheduler App kan du välja både grupper av enheter och grupper av skript som ska köras. Med en kostnadsfri plan kan du dock inte köra skript över en grupp av enheter.

När du har valt en enhet (eller grupp av enheter) och ett skript (eller en grupp av skript) behöver du bara klicka på "Schemalägg" längst ned på sidan.

Loggar

För att ladda ner en kopia av loggarna som en vanlig textfil, klicka på bättre längst ner till höger på sidan.

Gratis vs. Pro-planer

Om du har en kostnadsfri plan kan du köra flera skript på en enhet åt gången.

Med Pro-planen kan du köra ett obegränsat antal skript på ett obegränsat antal enheter.

Slutsats

Om du har några frågor eller stöter på några problem, tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig att få Script Scheduler-appen igång!