Uppgifter om personuppgifter

(se nedan för en automatisk översättning till engelska. Den tyska versionen är den juridiskt relevanta).

Ansvarig i Sinne der Datenschutzgesetze, särskilt EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), är:

Maximilian Batz (pi3g e.K.)

Dina rättigheter

Med hjälp av de angivna kontaktuppgifterna från våra dataskyddsombud kan du alltid utnyttja följande rättigheter:

  • Auskunft über Ihre bei uns speicherten Daten und deren Verarbeitung (Art. 15 DSGVO),
  • Berichtigung unrichtiger personbezogener Daten (artikel 16 DSGVO),
  • Löschung av dina hos oss sparade uppgifter (artikel 17 i DSGVO),
  • Begränsning av databearbetning, om vi inte får radera dina uppgifter på grund av rättsliga skyldigheter (artikel 18 i DSGVO),
  • Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns (Art. 21 DSGVO) och
  • Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder einen Vertrag mit uns abgeschlossen haben (Art. 20 DSGVO).

Om ni vill att vi ska ge er en vilja, kan ni alltid ge denna vilja en effekt på framtiden.

Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an eine Aufsichtsbehörde wenden, z. B. an die zuständige Aufsichtsbehörde des Bundeslands Ihres Wohnsitzes oder an die für uns als verantwortliche Stelle zuständige Behörde.

En lista över tillsynsansvariga myndigheter (för den icke-offentliga sektorn) med en anteckning hittar du under: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Insamling av allmän information vid besök på vår webbplats

Art und Zweck der Verarbeitung:

Om du tar kontakt med vår webbplats, t.ex. om du inte registrerar dig eller om du inte har någon annan information, kommer automatiskt information av allmän karaktär att registreras. Denna information (serverloggfiler) omfattar t.ex. webbläsarens art, det använda verksamhetssystemet, domännamnet på din internetleverantör, din IP-adress och liknande.

De är särskilt avsedda för följande två delar:

  • Säkerställande av ett problemlöst Verbindungsaufbaus der Website,
  • Säkerställande av att du kan använda vår webbplats på ett fritt sätt,
  • Utvärdering av systemets säkerhet och stabilitet samt
  • för att optimera vår webbplats.

Vi använder dina uppgifter inte för att få tillbaka uppgifter om din person. Informationen av detta slag kommer att vara anonymiserad och statistiskt utvärderad av oss för att optimera vår Internetuppkoppling och den kommande tekniken.

Rechtsgrundlage und berechtigtes Interesse:

Bearbetningen sker enligt Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO på basis av våra berättigade intressen att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats.

Mottagare:

Empfänger der Daten sind ggf. tekniska Dienstleister, som är verksamma för drift och underhåll av vår webbplats som uppdragsgivare.

Tredjelandöverföring:

De felaktiga uppgifterna kommer att överföras till följande tredje länder:

USA (Google Analytics)

Följande dataskyddsgarantier finns:

Standard-Vertragsklauseln
Bindande företagsregler

Speicherdauer:

Dessa uppgifter kommer att raderas, men det är inte nödvändigt för att uppnå syftet med uppgiftslämnandet. Dies ist für die Daten, die der Bereitstellung der Website dienen, grundsätzlich der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist.

I fall av lagring av uppgifter i loggfiler är detta senast efter 14 dagar fallet. Eine überhinausgående Speicherung ist möglich. I detta fall kommer IP-adresserna för användarna att anonymiseras, så att en ordning för de uppringda klienterna inte längre är möjlig.

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Inlämning av personuppgifter som rör personer är lagstadgad eller avtalsenlig och inte heller föreskriven. Utan IP-adress är dock tjänsten och funktionerna på vår webbplats inte garanterade. Dessutom kan enskilda tjänster inte vara tillgängliga eller inskränkta. Aus diesem Grund ist ein Widerspruch ausgeschlossen.

Cookies

Liksom många andra webbplatser använder vi också så kallade "cookies". Vid kakor handlar det om små textdata som sparas på din slutenhet (laptop, surfplatta, smartphone o.ä.) när du besöker vår webbplats.

Du kan ta bort enstaka cookies eller hela cookie-beståndet. Dessutom får du information och anvisningar om hur dessa cookies kan raderas eller hur deras lagring kan blockeras. Je nach Anbieter Ihres Webbläsare finden Sie die nödvändiga Informationen unter den nachfolgenden Links:

Speicherdauer und eingesetzte Cookies:

Om du tillåter att vi använder cookies genom dina webbläsarinställningar eller samtycke, kan följande cookies komma att användas på våra webbplatser:

Google Analytics,
Shopify,
picockpit.com Cookie (tekniskt nödvändig för inloggning)

Tekniskt nödvändiga cookies

Art und Zweck der Verarbeitung:

Vi använder cookies för att vår webbplats ska vara mer användarvänlig. Vissa element på vår webbplats kräver att webbläsaren även efter en sidväxling kan identifieras.

Syftet med att använda tekniskt nödvändiga cookies är att förenkla användningen av webbplatser för användarna. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren även efter ett sidbyte återkallas.

För följande tillämpningar behöver vi cookies:

Rechtsgrundlage und berechtigtes Interesse:

Bearbetningen sker enligt Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO på basis av våra berättigade intressen i en icke-vänlig utformning av vår webbplats.

Mottagare:

Empfänger der Daten sind ggf. tekniska tjänsteleverantörer, som är verksamma för drift och underhåll av vår webbplats som uppdragstagare.

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Inlämning av personuppgifter som rör personer är lagstadgad eller avtalsenlig och inte heller föreskriven. Utan dessa uppgifter är emellertid tjänsten och funktionerna på vår webbplats inte garanterade. Dessutom kan enskilda tjänster inte vara tillgängliga eller inskränkta.

Widerspruch

Läs också den information om din rätt till överprövning enligt Art. 21 DSGVO weiter unten.

Tekniskt obehövliga cookies

Vidare använder vi cookies för att förbättra erbjudandet på vår webbplats bättre på våra besökares önskemål eller på grundval av statistiska värderingar i allmänhet.

Vilka leverantörer som använder cookies innebär att du tar emot den information om de använda teknikerna för framställning, spårning, marknadsföring och webbanalys som du har fått in.

Rechtsgrundlage:

Rechtsgrundlage för dessa Verarbeitungen ist jeweils Ihre Einwilligung, Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Mottagare:

Empfänger der Daten sind ggf. tekniska tjänsteleverantörer, som är verksamma för drift och underhåll av vår webbplats som uppdragstagare.

Weitere Empfänger entnehmen Sie bitte den unten aufgeführten Informationen zu den använda Darstellnings-, Tracking-, Remarketing- und Webanalyse-Technologien.

Tredjelandöverföring:

Informationen om detta får du gärna hämta från de enskilda leverantörerna av tjänster för presentation, spårning, marknadsföring och webbanalys.

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Naturligtvis kan du använda vår webbplats även utan cookies. Webbläsare är regelbundet inställda så att de accepterar cookies. Generellt sett kan du förhindra användningen av cookies alltid genom att ta bort inställningarna i din webbläsare (se Widerruf der Einwilligung).

Observera att vissa funktioner på vår webbplats eventuellt inte fungerar om du inte använder cookies.

Återkallande av samtycke:

Du kan återkalla din inställning alltid via vårt Cookie-Consent-verktyg.

Profilering:

Om vi analyserar beteendet hos besökare på webbplatser med pseudonymiserade användarprofiler, tar du vänligen emot den information som du har fått i samband med den använda tekniken för Darställnings-, spårnings-, remarketing- och webbanalys.

Registrering på vår webbplats

Art und Zweck der Verarbeitung:

För registreringen på vår webbplats behöver vi några personrelaterade uppgifter, som över en ingabemaske till oss överförs.

Vid tidpunkten för registreringen kommer ytterligare följande uppgifter att tas fram:

Keine

Det är nödvändigt att du registrerar dig för att kunna ta del av vissa innehåll och tjänster på vår webbplats.

Rechtsgrundlage:

Bearbetningen av de uppgifter som ingår i registreringen sker på grundval av ett samtycke från användarna (artikel 6.1 a i DSGVO).

Mottagare:

Empfänger der Daten sind ggf. tekniska tjänsteleverantörer, som är verksamma för drift och underhåll av vår webbplats som uppdragstagare.

Tredjelandöverföring:

De felaktiga uppgifterna kommer att överföras till följande tredje länder:

nein

Följande dataskyddsgarantier finns:

Speicherdauer:

Uppgifterna kommer i detta sammanhang endast att bearbetas om det finns ett motsvarande önskemål.

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter sker frivilligt, enbart på grundval av din samtycke. Utan tillhandahållandet av dina personuppgifter kan vi ge dig ingen tillgång till våra erbjudna innehåll.

Erbringung kostnadsdrivande tjänster

Art und Zweck der Verarbeitung:

För att få kostnadsdrivande tjänster kommer vi att begära ytterligare uppgifter, t.ex. betalningsuppgifter, för att kunna utföra din beställning.

Rechtsgrundlage:

Die Verarbeitung der Daten, die für den Abschluss des Vertrages erforderlich ist, basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Mottagare:

Mottagare av data är ggf. Auftragsverarbeiter.

Tredjelandöverföring:

De felaktiga uppgifterna kommer att överföras till följande tredje länder:

nein

Följande dataskyddsgarantier finns:

Speicherdauer:

Vi lagrar dessa uppgifter i våra system tills de lagstadgade uppsiktsfristerna är uppfyllda. Diese betragen grundsätzlich 6 oder 10 Jahre aus Gründen der ordnungsmäßigen Buchführung und steuerrechtlichen Anforderungen.

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter sker frivilligt. Utan tillhandahållandet av dina personuppgifter kan vi ge dig ingen tillgång till våra erbjudna innehåll och tjänster.

Kommentarfunktion

Art und Zweck der Verarbeitung:

Om användare lämnar kommentarer på vår webbplats, kommer förutom dessa uppgifter även tidpunkten för deras skapande och det tidigare av webbplatsens användare valda användarnamnet att sparas. Detta är en garanti för vår säkerhet, eftersom vi kan begära att få ta del av mer omfattande uppgifter på vår webbplats, även om dessa uppgifter har skapats av användarna.

Rechtsgrundlage:

Bearbetningen av de uppgifter som ingår i kommentarerna sker på grundval av ett berättigat intresse (artikel 6.1 f i DSGVO).

Genom att tillhandahålla en kommentarsfunktion vill vi att ni ska få en okomplicerad interaktion. Dina uppgifter som du har lämnat in är avsedda att användas för att bearbeta din fråga samt för eventuella frågor som rör anslutning.

Mottagare:

Mottagare av data är ggf. Auftragsverarbeiter.

Tredjelandöverföring:

De felaktiga uppgifterna kommer att överföras till följande tredje länder:

ja, zur Spam-Kontrolle (AKISMET)

Följande dataskyddsgarantier finns:

Standard-Vertragsklauseln

Speicherdauer:

Dessa uppgifter kommer att raderas, men det är inte nödvändigt för att uppnå syftet med uppgiftslämnandet. Dies ist grundsätzlich der Fall, wenn die Kommunikation mit dem Nutzer abgeschlossen ist und das Unternehmen den Umständen entnehmen kann, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist. Wir behalten uns die Löschung ohne Angaben von Gründen und ohne vorherige oder nachträgliche Information vor.

Dessutom kan du låta din kommentar bli raderad av oss. Skriv ett e-postmeddelande till den person som är behörig för dataskydd och skicka en länk till din kommentar samt en identifikationsmärkning av den e-postadress som användes vid utarbetandet av kommentaren.

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter sker frivilligt. Utan tillhandahållandet av dina personuppgifter kan vi inte ge dig någon tillgång till vår kommentarsfunktion.

Nyhetsbrev

Art und Zweck der Verarbeitung:

För att kunna skicka vårt nyhetsbrev använder vi personrelaterade uppgifter, som skickas till oss via en ingabemaske.

För en effektiv registrering behöver vi en giltig e-postadress. För att kontrollera att en anmälan sker genom innehavaren av en e-postadress, sätter vi in "Double-Opt-in"-förfarandet. Därigenom protokollerar vi anmälan till nyhetsbrevet, försändelsen av en bekräftelsemail och inmatningen av det svar som begärts i detta fall. Ytterligare uppgifter får inte lämnas ut.

Rechtsgrundlage:

På grundval av din uttryckligen erkända samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO) skickar vi regelbundet vårt nyhetsbrev och jämförbar information per e-post till din e-postadress.

Din vilja att lagra dina personliga uppgifter och deras användning för nyhetsbrevet kan du alltid använda med effekt för framtiden. I varje nyhetsbrev finns en anpassad länk. Dessutom kan ni alltid vara direkt på denna webbplats för att ta emot information eller för att meddela oss ert återbud om den i slutet av denna datainformationslista angivna kontaktmöjligheterna.

Mottagare:

Mottagare av data är ggf. Auftragsverarbeiter.

Tredjelandöverföring:

De felaktiga uppgifterna kommer att överföras till följande tredje länder:

nein

Följande dataskyddsgarantier finns:

Speicherdauer:

Uppgifterna kommer i detta sammanhang endast att bearbetas om det finns en motsvarande viljeinriktning. Därefter blir de raderade.

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter sker frivilligt, enbart på grundval av din samtycke. Utan en sådan överenskommelse kan vi inte skicka ut vårt nyhetsbrev till er.

Återkallande av samtycke:

Din vilja att lagra dina personliga uppgifter och deras användning för nyhetsbrevet kan du alltid använda med effekt för framtiden. Die Abmeldung kann über den in jeder E-Mail enthaltenen Link oder beim unten aufgeführten Datenschutzbeauftragten bzw. der für die Datenschutz zuständigen Person beantragt werden.

Kontaktformular

Art und Zweck der Verarbeitung:

De uppgifter som anges av er kommer att vara till nytta för den individuella kommunikationen med er. Här är det nödvändigt att ange en giltig e-postadress och ditt namn. Detta är en av de viktigaste uppgifterna i fråga om att hantera frågor och att hantera den anknytande behandlingen av dessa frågor. Att ange ytterligare uppgifter är frivilligt.

Rechtsgrundlage:

Bearbetningen av de uppgifter som ingår i formuläret sker på grundval av ett berättigat intresse (artikel 6.1 f i DSGVO).

Genom att använda kontaktformuläret vill vi tillåta att du får en okomplicerad kontaktupptagning. Dina uppgifter som du har lämnat kommer att vara till nytta för att bearbeta din begäran samt för eventuella anslutningsfrågor.

Om du tar kontakt med oss för att fråga om ett erbjudande, sker en bearbetning av de uppgifter som anges i formuläret för att genomföra åtgärder som är bindande för dig (artikel 6.1 b i DSGVO).

Mottagare:

Mottagare av data är ggf. Auftragsverarbeiter.

Tredjelandöverföring:

De felaktiga uppgifterna kommer att överföras till följande tredje länder:

Ja, överföring via Google Mail (USA)

Följande dataskyddsgarantier finns:

Standard-Vertragsklauseln
Bindande företagsregler

Speicherdauer:

Uppgifterna kommer senast 6 månader efter det att begäran har bearbetats att raderas.

Sofern es zu einem Vertragsverhältnis kommt, unterliegen vi de lagstadgade Aufbewahrungsfristen enligt HGB och raderar dina uppgifter efter denna tidsfrist.

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter sker frivilligt. Vi kan endast bearbeta din begäran om du meddelar oss din namn, din e-postadress och skälet till begäran.

Användning av Google Analytics

Soweit Sie ihre Einwilligung gegeben haben, wird auf dieser Website Google Analytics eingesetzt, ein Webanalysedienst der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (nedan kallat "Google"). Google Analytics verwendet sog. "Cookies", dvs. textdata, som på din dator lagras och som möjliggör en analys av användningen av webbplatsen genom dig. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Aufgrund der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf diesen Websites, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch inom Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vorher gekürzt. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en server från Google i USA och där bli avstängd. Den IP-adress som i samband med Google Analytics i din webbläsare har överförts kommer inte att sammanföras med andra uppgifter från Google.

Närmare information om användarvillkor och dataskydd hittar du under https://www.google.com/analytics/terms/de.html und unter https://policies.google.com/?hl=de.

På uppdrag av webbplatsens användare kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna och för att tillhandahålla ytterligare tjänster som är kopplade till webbplatsanvändning och Internetanvändning gentemot webbplatsoperatören.

De av oss skickade och med cookies, användaridentifieringar (t.ex. användar-ID) eller reklam-ID:n verknoppade uppgifterna kommer efter 14 månader automatiskt att raderas. Löschung av data, vars uppbevaringstid är uppnådd, sker automatiskt en gång i månaden.

Återkallande av samtycke:

Du kan använda Google Analytics för att spåra din webbplats, om du vill denna länk anklicken. Därmed kommer en Opt-out-Cookie på din enhet att installeras. Därmed kommer registreringen genom Google Analytics för denna webbplats och för denna webbläsare att bli förhindrad framöver, så länge denna cookie i webbläsaren är installerad.

Du kan utöver detta förhindra lagring av cookies genom en motsvarande inställning av din webbläsarprogramvara; vi påpekar dock att du i detta fall inte kan använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut.

Du kan vidare förhindra att data (inklusive din IP-adress) registreras hos Google och att dessa data bearbetas av Google genom att du använder en cookie som är tillverkad och som är kopplad till din användning av webbsidan, genom att du hämtar och installerar det webbläsartillägg som är tillgängligt via den följande länken: Tillägg till webbläsaren för att avaktivera Google Analytics.

Användning av Scriptbibliotek (Google Webfonts)

För att våra innehåll ska vara korrekt och grafiskt korrekt i webbläsaren, använder vi på denna webbplats "Google Web Fonts" av Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; nedan kallat "Google") för att visa skrifter.

Ytterligare information om Google Web Fonts hittar du under https://developers.google.com/fonts/faq und in der der Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Inspelade YouTube-videor

På vår webbplats satsar vi på YouTube-videor. Operatör av motsvarande plugins är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (nedan kallat "YouTube"). Die YouTube, LLC ist einer Tochtergesellschaft der Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallat "Google"). Wenn Sie eine Seite mit dem YouTube-Plugin besuchen, wird eine Verbindung zu Servern von YouTube hergestellt. Därmed kommer YouTube att få veta vilka sidor du besöker. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto, kan YouTube ta hand om ditt surfbeteende för dig personligen. Detta hindrar er från att logga in på ert YouTube-konto.

Om en YouTube-video startas, sätter der Anbieter Cookies ein, die Hinweise über das Nutzerverhalten sammeln.

Ytterligare information om syftet och omfattningen av datautredningen och dess bearbetning genom YouTube finns i Anbudsföretagets dataskyddsförklaringar, där får du också ytterligare information om dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din personliga integritet (https://policies.google.com/privacy).

Återkallande av samtycke:

Från leverantören erbjuds ingen möjlighet till en enkel opt-out eller en blockering av dataöverföringen. Om du vill förhindra att dina aktiviteter på vår webbplats förändras, ska du i Cookie-Consent-Toolet ange din önskan om att få en särskild Cookie-kategori eller andra tekniskt icke nödvändiga Cookies och dataöverföringar. I detta fall kan du använda vår webbplats dock inte eller endast begränsad.

SSL-skiftning

För att skydda dina data vid överföringen använder vi i den aktuella tekniken ett motsvarande krypteringsförfarande (t.ex. SSL) via HTTPS.


Information om din rätt till stridsåtgärder enligt Art. 21 DSGVO

Enbart tillämplig Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personbezogener Daten, die aufgrund Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) sker, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von Art. 4 Nr. 4 DSGVO.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personrelaterade data nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Mottagare av en breddning

pi3g e.K. - support [at] pi3g.com


Ändring av våra Datenschutzbestämmelser

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets das aktuell rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services. För din nya besök gäller sedan den nya informationen.

Frågor till dataskyddsombudet

Om du har frågor om dataskydd, skriv till oss ett e-postmeddelande eller vänd dig direkt till en person i vår organisation som är ansvarig för dataskyddet:

Maximilian Batz, support [at] pi3g.com

Die Datenschutzerklärung wurde mithilfe der activeMind AG erstellt, den Experten für externa Datenschutzbeauftragte (Version #202020-09-30).

Integritetspolicy [automatisk översättning]

Observera: Den tyska versionen är den juridiskt relevanta.. Denna version är endast avsedd för engelska läsare som inte kan tala tyska och kan innehålla felaktiga maskinöversättningar!

Juridisk bakgrundsinformation

Ansvarig i den mening som avses i dataskyddslagarna, särskilt EU:s dataskyddsgrundförordning (DSGVO), är

Maximilian Batz (pi3g e.K.)

Dina rättigheter som registrerad
Du kan när som helst utöva följande rättigheter genom att kontakta vårt dataskyddsombud:

Information om dina uppgifter som lagras hos oss och om hur de behandlas (artikel 15 i DSGVO),
Korrigering av felaktiga personuppgifter (artikel 16 i DSGVO),
Radering av dina uppgifter som sparats hos oss (artikel 17 i DSGVO),
Begränsning av databehandling, förutsatt att vi ännu inte har rätt att radera dina uppgifter på grund av rättsliga skyldigheter (artikel 18 i DSGVO),
Invändning mot vår behandling av dina uppgifter (artikel 21 i DSGVO) och
Överföring av uppgifter, om du har samtyckt till databehandling eller ingått ett avtal med oss (artikel 20 i DSGVO).
Om du har gett oss ditt samtycke kan du när som helst återkalla det med verkan för framtiden.

Du kan när som helst lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, t.ex. till den behöriga tillsynsmyndigheten i den delstat där du är bosatt eller till den myndighet som ansvarar för oss i egenskap av ansvarig myndighet.

En förteckning över tillsynsmyndigheterna (för den icke-offentliga sektorn) med deras adresser finns på följande adress: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Insamling av allmän information när du besöker vår webbplats
Behandlingens art och syfte:
När du går in på vår webbplats, dvs. när du inte registrerar dig eller på annat sätt lämnar information, samlas information av allmän karaktär in automatiskt. Denna information (serverloggfiler) omfattar t.ex. vilken typ av webbläsare, vilket operativsystem som används, domännamnet på din Internetleverantör, din IP-adress och liknande.

De behandlas särskilt för följande ändamål:

Se till att webbplatsen kan anslutas utan problem,
För att säkerställa en smidig användning av vår webbplats,
Utvärdering av systemets säkerhet och stabilitet och
för att optimera vår webbplats.
Vi använder inte dina uppgifter för att dra slutsatser om din person. Uppgifter av detta slag kommer att utvärderas statistiskt av oss, vid behov anonymt, för att optimera vår internetnärvaro och den bakomliggande tekniken.

Rättslig grund och legitimt intresse:
Behandlingen sker i enlighet med artikel. 6 para. 1 lit. f DSGVO på grundval av vårt legitima intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats.

Mottagare:
Mottagare av uppgifterna kan vara tekniska tjänsteleverantörer som agerar som avtalsbiträden för drift och underhåll av vår webbplats.

Överföring till tredje land:
De insamlade uppgifterna kan överföras till följande tredjeländer:

USA (Google Analytics)

Följande dataskyddsgarantier finns:

Standardavtalsklausuler
Bindande företagsregler

Lagringstid:
Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för syftet med insamlingen. Detta gäller i allmänhet för de uppgifter som används för att tillhandahålla webbplatsen, när sessionen avslutas.

När det gäller lagring av uppgifter i loggfiler gäller detta senast efter 14 dagar. Lagring efter denna period är möjlig. I detta fall anonymiseras användarnas IP-adresser, så att det inte längre är möjligt att identifiera den anropande klienten.

Föreskriven eller nödvändig bestämmelse:
Det finns inget lagligt eller avtalsmässigt krav på att tillhandahålla de ovannämnda personuppgifterna. Utan IP-adressen kan vi dock inte garantera att vår webbplats fungerar och fungerar. Dessutom kan det hända att enskilda tjänster inte är tillgängliga eller är begränsade. Av denna anledning är en invändning utesluten.

Cookies
Liksom många andra webbplatser använder vi också så kallade "cookies". Cookies är små textfiler som lagras på din slutenhet (bärbar dator, surfplatta, smartphone eller liknande) när du besöker vår webbplats.

Du kan radera enskilda kakor eller hela kakförteckningen. Du får också information och instruktioner om hur du kan radera dessa cookies eller blockera deras lagring i förväg. Beroende på vilken leverantör din webbläsare har, hittar du den nödvändiga informationen under följande länkar:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Opera: http://www.opera.com/de/help
Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=de_DE&viewlocale=de_DE
Lagringstid och använda cookies:
Om du tillåter oss att använda cookies genom dina webbläsarinställningar eller samtycke kan följande cookies användas på våra webbplatser:

Google Analytics,
Shopify,
picockpit.com Cookie (tekniskt nödvändig för inloggning)

Tekniskt nödvändiga cookies
Behandlingens art och syfte:
Vi använder cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig. Vissa delar av vår webbplats kräver att den webbläsare som används kan identifieras även efter ett sidbyte.

Syftet med tekniskt nödvändiga cookies är att förenkla användningen av webbplatser för användarna. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren kan identifieras även efter ett sidbyte.

Vi behöver cookies för följande tillämpningar:

Rättslig grund och legitimt intresse:
I enlighet med artikel. 6 par. 1 lit. f DSGVO baseras behandlingen på vårt legitima intresse av en användarvänlig utformning av vår webbplats.

Mottagare:
Mottagare av uppgifterna kan vara tekniska tjänsteleverantörer som agerar som avtalsbiträden för drift och underhåll av vår webbplats.

Bestämmelsen är obligatorisk eller nödvändig:
Tillhandahållandet av ovan nämnda personuppgifter är inte nödvändigt enligt lag eller avtal. Utan dessa uppgifter kan vi dock inte garantera att vår webbplats fungerar och fungerar. Dessutom kan det hända att enskilda tjänster inte är tillgängliga eller att de är begränsade.

Invändning
Läs informationen om din rätt till invändning enligt artikel. 21 DSGVO nedan.

Tekniskt onödiga kakor
Dessutom använder vi cookies för att bättre anpassa erbjudandet på vår webbplats till våra besökares intressen eller för att allmänt förbättra det på grundval av statistiska utvärderingar.

För att ta reda på vilka leverantörer som använder cookies, se informationen nedan om de visnings-, spårnings-, remarketing- och webbanalystekniker som används.

Rättslig grund:
Den rättsliga grunden för denna behandling är i varje enskilt fall ditt samtycke, art. 6 para. 1 lit. a DSGVO.

Mottagare:
Mottagare av uppgifterna kan vara tekniska tjänsteleverantörer som agerar som avtalsbiträden för drift och underhåll av vår webbplats.

För ytterligare mottagare hänvisas till informationen nedan om den teknik som används för visning, spårning, remarketing och webbanalys.

Överföring från tredje land:
Information om detta finns i de enskilda leverantörerna av visning, spårning, remarketing och webbanalys i deras listor.

Installation krävs eller är nödvändig:
Du kan naturligtvis alltid se vår webbplats utan cookies. Webbläsare är regelbundet inställda på att acceptera cookies. I allmänhet kan du när som helst avaktivera användningen av cookies via inställningarna i din webbläsare (se Återkallande av samtycke).

Observera att vissa funktioner på vår webbplats kanske inte fungerar om du har avaktiverat användningen av cookies.

Återkallande av samtycke:
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med hjälp av vårt verktyg för samtycke till cookies.

profilering:
I vilken utsträckning vi analyserar webbplatsbesökarnas beteende med pseudonymiserade användarprofiler, se informationen nedan om de visnings-, spårnings-, remarketing- och webbanalystekniker som används.

Registrering på vår webbplats
Behandlingens art och syfte:
För att registrera dig på vår webbplats behöver vi vissa personuppgifter som överförs till oss via en inmatningsmask.

Vid registreringen samlas följande ytterligare uppgifter in:

ingen

Din registrering krävs för att vi ska kunna tillhandahålla visst innehåll och vissa tjänster på vår webbplats.

Rättslig grund:
Behandlingen av de uppgifter som anges i samband med registreringen bygger på användarens samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO).

mottagare:
Mottagare av uppgifterna kan vara tekniska tjänsteleverantörer som agerar som avtalsbiträden för drift och underhåll av vår webbplats.

Överföring från tredje land:
De insamlade uppgifterna kan överföras till följande tredjeländer:

ingen

Följande dataskyddsgarantier finns:

Lagringstid:
Uppgifter kommer endast att behandlas i detta sammanhang så länge som motsvarande samtycke har erhållits.

Föreskriven eller nödvändig bestämmelse:
Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt och grundar sig enbart på ditt samtycke. Utan dina personuppgifter kan vi inte ge dig tillgång till det innehåll vi erbjuder.

Tillhandahållande av avgiftsbelagda tjänster
Behandlingens art och syfte:
För att tillhandahålla avgiftsbelagda tjänster kommer vi att be om ytterligare uppgifter, t.ex. betalningsuppgifter, för att kunna utföra din beställning.

Rättslig grund:
Behandlingen av de uppgifter som krävs för att ingå avtalet grundar sig på artikel. 6 para. 1 lit. b DSGVO.

Mottagare:
Mottagarna av uppgifterna kan vara bearbetningsföretag.

Överföring till tredje land:
De insamlade uppgifterna kan överföras till följande tredjeländer:

ingen

Följande dataskyddsgarantier finns:

Lagringstid:
Vi lagrar dessa uppgifter i våra system tills de lagstadgade lagringsperioderna har löpt ut. Dessa är i allmänhet 6 eller 10 år för att uppfylla kraven på korrekt redovisning och skattelagstiftning.

Föreskriven eller nödvändig bestämmelse:
Det är frivilligt att lämna dina personuppgifter. Utan dina personuppgifter kan vi inte ge dig tillgång till vårt innehåll och våra tjänster.

Kommentarfunktion
Behandlingens art och syfte:
Om användare lämnar kommentarer på vår webbplats lagras förutom denna information även tidpunkten för när de skapades och det användarnamn som besökaren tidigare valt. Detta tjänar vår säkerhet, eftersom vi kan åtalas för olagligt innehåll på vår webbplats, även om det skapats av användare.

Rättslig grund:
Behandlingen av de uppgifter som lämnas in som en kommentar grundar sig på ett legitimt intresse (artikel 6.1 f i DSGVO).

Genom att tillhandahålla kommentarsfunktionen vill vi göra det möjligt för dig att interagera på ett okomplicerat sätt. De uppgifter du lämnar kommer att lagras för att behandla din förfrågan och för eventuella följdfrågor.

Mottagare:
Mottagarna av uppgifterna kan vara orderbehandlare.

Överföring till tredje land:
De insamlade uppgifterna kan överföras till följande tredjeländer:

ja, för skräppostkontroll (AKISMET)

Följande dataskyddsgarantier finns:

Standardavtalsklausuler

Lagringstid:
Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för syftet med insamlingen. Detta är i allmänhet fallet när kommunikationen med användaren är avslutad och företaget utifrån omständigheterna kan dra slutsatsen att frågan i fråga är slutgiltigt klarlagd. Vi förbehåller oss rätten att radera uppgifter utan att ange skäl och utan föregående eller efterföljande information.

Du kan också när som helst få din kommentar raderad av oss. För att göra detta skriver du ett e-postmeddelande till dataskyddsombudet eller den person som ansvarar för dataskyddet som anges nedan och anger länken till din kommentar och, för identifiering, den e-postadress som användes när du skapade kommentaren.

Bestämmelser som krävs eller är nödvändiga:
Det är frivilligt att lämna dina personuppgifter. Utan dina personuppgifter kan vi inte ge dig tillgång till vår kommentarsfunktion.

Nyhetsbrev
Behandlingens art och syfte:
För att kunna leverera vårt nyhetsbrev samlar vi in personuppgifter som överförs till oss via en inmatningsmask.

För att registreringen ska bli effektiv behöver vi en giltig e-postadress. För att verifiera att en registrering verkligen görs av ägaren till en e-postadress använder vi oss av "double opt-in"-förfarandet. För detta ändamål registrerar vi registreringen för nyhetsbrevet, sändningen av ett bekräftelsemail och mottagandet av det svar som begärs härmed. Ytterligare uppgifter samlas inte in.

Rättslig grund:
På grundval av ditt uttryckliga samtycke (artikel 6.1 a DSGVO) skickar vi regelbundet vårt nyhetsbrev eller jämförbar information via e-post till din angivna e-postadress.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av dina personuppgifter och användningen av dem för att skicka nyhetsbrevet med verkan för framtiden. Det finns en motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Du kan också när som helst avregistrera dig direkt på denna webbplats eller informera oss om din återkallelse genom kontaktalternativet i slutet av detta meddelande om dataskydd.

Mottagare:
Mottagarna av uppgifterna kan vara orderbehandlare.

Överföring till tredje land:
De insamlade uppgifterna kan överföras till följande tredjeländer:

ingen

Följande dataskyddsgarantier finns:

Lagringstid:
Uppgifterna kommer endast att behandlas i detta sammanhang så länge som motsvarande samtycke har erhållits. Därefter kommer de att raderas.

Föreskriven eller nödvändig bestämmelse:
Det är frivilligt att lämna dina personuppgifter och det är endast baserat på ditt samtycke. Tyvärr kan vi inte skicka vårt nyhetsbrev till dig utan ditt samtycke.

Återkallande av samtycke:
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av dina personuppgifter och användningen av dem för att skicka nyhetsbrevet med verkan för framtiden. Återkallelsen kan begäras via länken som finns i varje e-postmeddelande eller genom att kontakta dataskyddsombudet eller den person som ansvarar för dataskyddet och som anges nedan.

Kontaktformulär
Behandlingens art och syfte:
De uppgifter som du anger kommer att lagras för att kunna kommunicera med dig. För detta ändamål är det nödvändigt att ange en giltig e-postadress och ditt namn. Detta tjänar till att tilldela förfrågan och att besvara den i efterhand. Det är frivilligt att ange ytterligare uppgifter.

Rättslig grund:
Behandlingen av de uppgifter som anges i kontaktformuläret grundar sig på ett legitimt intresse (artikel 6.1 f i DSGVO).

Genom att tillhandahålla kontaktformuläret vill vi göra det enkelt för dig att kontakta oss. De uppgifter du lämnar kommer att lagras för att behandla din förfrågan och för eventuella uppföljningsfrågor.

Om du kontaktar oss för att begära ett erbjudande kommer de uppgifter som du anger i kontaktformuläret att behandlas i syfte att genomföra åtgärder före avtalstillfället (artikel 6.1 b i DSGVO).

mottagare:
Mottagarna av uppgifterna kan vara uppdragstagare.

Överföring till tredje land:
De insamlade uppgifterna kan överföras till följande tredjeländer:

Ja, överföring via Gmail (USA)

Följande dataskyddsgarantier finns:

Standardavtalsklausuler
Bindande företagsregler

Lagringstid:
Uppgifterna raderas senast 6 månader efter det att begäran har behandlats.

Om ett avtalsförhållande har upprättats, omfattas vi av de lagstadgade lagringsperioderna enligt HGB och raderar dina uppgifter efter att dessa perioder har löpt ut.

Föreskriven eller nödvändig bestämmelse:
Det är frivilligt att lämna dina personuppgifter. Vi kan dock endast behandla din förfrågan om du ger oss ditt namn, din e-postadress och orsaken till din förfrågan.

Användning av Google Analytics
Om du har gett ditt samtycke använder den här webbplatsen Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (nedan kallad "Google"). Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av kakan om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. På grund av aktiveringen av IP-anonymisering på dessa webbplatser kommer din IP-adress dock att förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Den IP-adress som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics sammanförs inte med andra uppgifter från Google.

Ytterligare information om användarvillkor och dataskydd finns på https://www.google.com/analytics/terms/de.html och https://policies.google.com/?hl=de.

På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning.

Uppgifter som skickas av oss och som är kopplade till cookies, användar-ID (t.ex. användar-ID) eller reklam-ID raderas automatiskt efter 14 månader. Uppgifter vars lagringstid har uppnåtts raderas automatiskt en gång i månaden.

Återkallande av samtycke:
Du kan stoppa spårning med Google Analytics på vår webbplats genom att klicka på den här länken. En cookie för avstängning kommer att installeras på din enhet. Detta förhindrar Google Analytics från att spåra denna webbplats och denna webbläsare i framtiden så länge cookien är installerad i din webbläsare.

Du kan också vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på den här webbplatsen.

Du kan också förhindra att data som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samlas in till Google och att Google behandlar dessa data genom att ladda ner och installera webbläsarpluginet som finns på följande länk: webbläsartillägg för att avaktivera Google Analytics.

Användning av skriptbibliotek (Google Webfonts)
För att vårt innehåll ska kunna visas korrekt och grafiskt tilltalande i alla webbläsare använder vi "Google Web Fonts" från Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, nedan kallat Google) för att visa typsnitt på denna webbplats.

För mer information om Google Web Fonts, besök https://developers.google.com/fonts/faq och läs Googles sekretesspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/.

Inbäddade YouTube-videor
På vår webbplats finns YouTube-videor inbäddade. Operatören av motsvarande plugins är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (nedan kallad YouTube). YouTube, LLC är ett dotterbolag till Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallat "Google"). När du besöker en sida med YouTube-plugin upprättas en anslutning till YouTubes servrar. Detta talar om för YouTube vilka sidor du besöker. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan YouTube tilldela ditt surfbeteende till dig personligen. Du kan förhindra detta genom att först logga ut från ditt YouTube-konto.

Om en YouTube-video startas använder leverantören cookies som samlar in information om användarens beteende.

För mer information om syftet och omfattningen av YouTubes insamling och behandling av uppgifter hänvisar vi till leverantörens integritetspolicy, där du också hittar mer information om dina rättigheter i detta avseende och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet (https://policies.google.com/privacy).

Återkallande av samtycke:
Leverantören erbjuder för närvarande ingen möjlighet att enkelt välja bort eller blockera dataöverföring. Om du vill förhindra spårning av dina aktiviteter på vår webbplats kan du använda verktyget Cookie Content Tool för att återkalla ditt samtycke för motsvarande cookie-kategori eller för alla cookies och dataöverföringar som inte är tekniskt nödvändiga. I detta fall kan det dock hända att du inte kan använda vår webbplats, eller endast i begränsad omfattning.

SSL-kryptering
För att skydda säkerheten för dina uppgifter under överföringen använder vi toppmoderna krypteringsförfaranden (t.ex. SSL) via HTTPS.

Information om din rätt till invändning enligt artikel. 21 DSGVO
Rätt till invändning i enskilda fall
Du har rätt att när som helst, av skäl som beror på din särskilda situation, invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig och som utförs på grundval av art. Detta gäller även profilering som grundar sig på denna bestämmelse i enlighet med artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen (behandling av uppgifter på grundval av en intresseavvägning). 4 nr 4 i dataskyddsförordningen.

Om du gör en invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter, såvida vi inte kan bevisa att det finns tvingande skäl för behandling som är värda att skydda och som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Mottagare av en invändning
pi3g e.K. - support [at] pi3g.com

Ändringar i vår integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att anpassa denna dataskyddsdeklaration så att den alltid uppfyller de aktuella rättsliga kraven eller att genomföra ändringar av våra tjänster i dataskyddsdeklarationen, t.ex. när nya tjänster införs. Den nya dataskyddsdeklarationen gäller då för ditt förnyade besök.

Frågor till dataskyddsombudet
Om du har några frågor om dataskydd kan du skicka oss ett e-postmeddelande eller kontakta den person som ansvarar för dataskydd i vår organisation direkt:

Maximilian Batz, support [at] pi3g.com

Integritetspolicyn skapades med hjälp av activeMind AG, experter på externa dataskyddsombud (version #202020-09-30).

Översatt med www.DeepL.com/Translator (gratis version)