Uppgifter om personuppgifter

(se nedan för en automatisk översättning till engelska. Den tyska versionen är den juridiskt relevanta).

Ansvarig i Sinne der Datenschutzgesetze, särskilt EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), är:

Maximilian Batz (pi3g GmbH & Co. KG)

Dina rättigheter

Med hjälp av de angivna kontaktuppgifterna från våra dataskyddsombud kan du alltid utnyttja följande rättigheter:

  • Auskunft über Ihre bei uns speicherten Daten und deren Verarbeitung (Art. 15 DSGVO),
  • Berichtigung unrichtiger personbezogener Daten (artikel 16 DSGVO),
  • Löschung av dina hos oss sparade uppgifter (artikel 17 i DSGVO),
  • Begränsning av databearbetning, om vi inte får radera dina uppgifter på grund av rättsliga skyldigheter (artikel 18 i DSGVO),
  • Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns (Art. 21 DSGVO) och
  • Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder einen Vertrag mit uns abgeschlossen haben (Art. 20 DSGVO).

Om ni vill att vi ska ge er en vilja, kan ni alltid ge denna vilja en effekt på framtiden.

Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an eine Aufsichtsbehörde wenden, z. B. an die zuständige Aufsichtsbehörde des Bundeslands Ihres Wohnsitzes oder an die für uns als verantwortliche Stelle zuständige Behörde.

En lista över tillsynsansvariga myndigheter (för den icke-offentliga sektorn) med en anteckning hittar du under: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Insamling av allmän information vid besök på vår webbplats

Art und Zweck der Verarbeitung:

Om du tar kontakt med vår webbplats, t.ex. om du inte registrerar dig eller om du inte har någon annan information, kommer automatiskt information av allmän karaktär att registreras. Denna information (serverloggfiler) omfattar t.ex. webbläsarens art, det använda verksamhetssystemet, domännamnet på din internetleverantör, din IP-adress och liknande.

De är särskilt avsedda för följande två delar:

  • Säkerställande av ett problemlöst Verbindungsaufbaus der Website,
  • Säkerställande av att du kan använda vår webbplats på ett fritt sätt,
  • Utvärdering av systemets säkerhet och stabilitet samt
  • för att optimera vår webbplats.

Vi använder dina uppgifter inte för att få tillbaka uppgifter om din person. Informationen av detta slag kommer att vara anonymiserad och statistiskt utvärderad av oss för att optimera vår Internetuppkoppling och den kommande tekniken.

Rechtsgrundlage und berechtigtes Interesse:

Bearbetningen sker enligt Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO på basis av våra berättigade intressen att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats.

Mottagare:

Empfänger der Daten sind ggf. tekniska Dienstleister, som är verksamma för drift och underhåll av vår webbplats som uppdragsgivare.

Tredjelandöverföring:

De felaktiga uppgifterna kommer att överföras till följande tredje länder:

USA (Google Analytics)

Följande dataskyddsgarantier gäller: Standard-Vertragsklauseln
Bindande företagsregler

Speicherdauer:

Dessa uppgifter kommer att raderas, men det är inte nödvändigt för att uppnå syftet med uppgiftslämnandet. Dies ist für die Daten, die der Bereitstellung der Website dienen, grundsätzlich der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist.

I fall av lagring av uppgifter i loggfiler är detta senast efter 14 dagar fallet. Eine überhinausgående Speicherung ist möglich. I detta fall kommer IP-adresserna för användarna att anonymiseras, så att en ordning för de uppringda klienterna inte längre är möjlig.

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Inlämning av personuppgifter som rör personer är lagstadgad eller avtalsenlig och inte heller föreskriven. Utan IP-adress är dock tjänsten och funktionerna på vår webbplats inte garanterade. Dessutom kan enskilda tjänster inte vara tillgängliga eller inskränkta. Aus diesem Grund ist ein Widerspruch ausgeschlossen.

Cookies

Precis som många andra webbplatser använder vi även så kallade "cookies". Cookies handlar om små textdateier som sparas på din slutenhet (laptop, surfplatta, smartphone o.s.v.) när du besöker vår webbplats.

Du kan ta bort enstaka cookies eller hela cookie-beståndet. Dessutom får du information och anvisningar om hur dessa cookies kan raderas eller hur deras lagring kan blockeras. Je nach Anbieter Ihres Webbläsare finden Sie die nödvändiga Informationen unter den nachfolgenden Links:

Speicherdauer und eingesetzte Cookies:

Såvida du tillåter oss att använda cookies genom dina inställningar eller samtycke, kan följande cookies på våra webbplatser komma till användning: Google Analytics,
Shopify,
picockpit.com Cookie (tekniskt nödvändig för inloggning)

Tekniskt nödvändiga cookies

Art und Zweck der Verarbeitung:

Vi använder cookies för att vår webbplats ska vara mer användarvänlig. Vissa element på vår webbplats kräver att webbläsaren även efter en sidväxling kan identifieras.

Syftet med att använda tekniskt nödvändiga cookies är att förenkla användningen av webbplatser för användarna. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren även efter ett sidbyte återkallas.

För följande tillämpningar behöver vi cookies:

Rechtsgrundlage und berechtigtes Interesse:

Bearbetningen sker enligt Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO på basis av våra berättigade intressen i en icke-vänlig utformning av vår webbplats.

Mottagare:

Empfänger der Daten sind ggf. tekniska tjänsteleverantörer, som är verksamma för drift och underhåll av vår webbplats som uppdragstagare.

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Inlämning av personuppgifter som rör personer är lagstadgad eller avtalsenlig och inte heller föreskriven. Utan dessa uppgifter är emellertid tjänsten och funktionerna på vår webbplats inte garanterade. Dessutom kan enskilda tjänster inte vara tillgängliga eller inskränkta.

Widerspruch

Läs också den information om din rätt till överprövning enligt Art. 21 DSGVO weiter unten.

Tekniskt obehövliga cookies

Vidare använder vi cookies för att förbättra erbjudandet på vår webbplats bättre på våra besökares önskemål eller på grundval av statistiska värderingar i allmänhet.

Vilka leverantörer som använder cookies innebär att du tar emot den information om de använda teknikerna för framställning, spårning, marknadsföring och webbanalys som du har fått in.

Rechtsgrundlage:

Rechtsgrundlage för dessa Verarbeitungen ist jeweils Ihre Einwilligung, Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Mottagare:

Empfänger der Daten sind ggf. tekniska tjänsteleverantörer, som är verksamma för drift och underhåll av vår webbplats som uppdragstagare.

Weitere Empfänger entnehmen Sie bitte den unten aufgeführten Informationen zu den använda Darstellnings-, Tracking-, Remarketing- und Webanalyse-Technologien.

Tredjelandöverföring:

Informationen om detta får du gärna hämta från de enskilda leverantörerna av tjänster för presentation, spårning, marknadsföring och webbanalys.

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Naturligtvis kan du använda vår webbplats även utan cookies. Webbläsare är regelbundet inställda så att de accepterar cookies. Generellt sett kan du förhindra användningen av cookies alltid genom att ta bort inställningarna i din webbläsare (se Widerruf der Einwilligung).

Observera att vissa funktioner på vår webbplats eventuellt inte fungerar om du inte använder cookies.

Återkallande av samtycke:

Du kan återkalla din inställning alltid via vårt Cookie-Consent-verktyg.

Profilering:

Om vi analyserar beteendet hos besökare på webbplatser med pseudonymiserade användarprofiler, tar du vänligen emot den information som du har fått i samband med den använda tekniken för Darställnings-, spårnings-, remarketing- och webbanalys.

Registrering på vår webbplats

Art und Zweck der Verarbeitung:

För registreringen på vår webbplats behöver vi några personrelaterade uppgifter, som över en ingabemaske till oss överförs.

Vid tidpunkten för registreringen kommer ytterligare följande uppgifter att tas fram:

Keine

Det är nödvändigt att du registrerar dig för att kunna ta del av vissa innehåll och tjänster på vår webbplats.

Rechtsgrundlage:

Bearbetningen av de uppgifter som ingår i registreringen sker på grundval av ett samtycke från användarna (artikel 6.1 a i DSGVO).

Mottagare:

Empfänger der Daten sind ggf. tekniska tjänsteleverantörer, som är verksamma för drift och underhåll av vår webbplats som uppdragstagare.

Tredjelandöverföring:

De felaktiga uppgifterna kommer att överföras till följande tredje länder:

nein

Följande dataskyddsgarantier finns:

Speicherdauer:

Uppgifterna kommer i detta sammanhang endast att bearbetas om det finns ett motsvarande önskemål.

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter sker frivilligt, enbart på grundval av din samtycke. Utan tillhandahållandet av dina personuppgifter kan vi ge dig ingen tillgång till våra erbjudna innehåll.

Erbringung kostnadsdrivande tjänster

Art und Zweck der Verarbeitung:

För att få kostnadsdrivande tjänster kommer vi att begära ytterligare uppgifter, t.ex. betalningsuppgifter, för att kunna utföra din beställning.

Rechtsgrundlage:

Die Verarbeitung der Daten, die für den Abschluss des Vertrages erforderlich ist, basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Mottagare:

Mottagare av data är ggf. Auftragsverarbeiter.

Tredjelandöverföring:

De felaktiga uppgifterna kommer att överföras till följande tredje länder:

nein

Följande dataskyddsgarantier finns:

Speicherdauer:

Vi lagrar dessa uppgifter i våra system tills de lagstadgade uppsiktsfristerna är uppfyllda. Diese betragen grundsätzlich 6 oder 10 Jahre aus Gründen der ordnungsmäßigen Buchführung und steuerrechtlichen Anforderungen.

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter sker frivilligt. Utan tillhandahållandet av dina personuppgifter kan vi ge dig ingen tillgång till våra erbjudna innehåll och tjänster.

Kommentarfunktion

Art und Zweck der Verarbeitung:

Om användare lämnar kommentarer på vår webbplats, kommer förutom dessa uppgifter även tidpunkten för deras skapande och det tidigare av webbplatsens användare valda användarnamnet att sparas. Detta är en garanti för vår säkerhet, eftersom vi kan begära att få ta del av mer omfattande uppgifter på vår webbplats, även om dessa uppgifter har skapats av användarna.

Rechtsgrundlage:

Bearbetningen av de uppgifter som ingår i kommentarerna sker på grundval av ett berättigat intresse (artikel 6.1 f i DSGVO).

Genom att tillhandahålla en kommentarsfunktion vill vi att ni ska få en okomplicerad interaktion. Dina uppgifter som du har lämnat in är avsedda att användas för att bearbeta din fråga samt för eventuella frågor som rör anslutning.

Mottagare:

Mottagare av data är ggf. Auftragsverarbeiter.

Tredjelandöverföring:

De felaktiga uppgifterna kommer att överföras till följande tredje länder:

ja, zur Spam-Kontrolle (AKISMET)

Följande dataskyddsgarantier finns:

Standard-Vertragsklauseln

Speicherdauer:

Dessa uppgifter kommer att raderas, men det är inte nödvändigt för att uppnå syftet med uppgiftslämnandet. Dies ist grundsätzlich der Fall, wenn die Kommunikation mit dem Nutzer abgeschlossen ist und das Unternehmen den Umständen entnehmen kann, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist. Wir behalten uns die Löschung ohne Angaben von Gründen und ohne vorherige oder nachträgliche Information vor.

Dessutom kan du låta din kommentar bli raderad av oss. Skriv ett e-postmeddelande till den person som är behörig för dataskydd och skicka en länk till din kommentar samt en identifikationsmärkning av den e-postadress som användes vid utarbetandet av kommentaren.

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter sker frivilligt. Utan tillhandahållandet av dina personuppgifter kan vi inte ge dig någon tillgång till vår kommentarsfunktion.

Nyhetsbrev

Art und Zweck der Verarbeitung:

För att kunna skicka vårt nyhetsbrev använder vi personrelaterade uppgifter, som skickas till oss via en ingabemaske.

För en korrekt registrering behöver vi en giltig e-postadress. För att kontrollera att en anmälan faktiskt sker genom innehavaren av en e-postadress, sätter vi in "Double-Opt-in"-Verfahren. Därefter protokollför vi anmälan till nyhetsbrevet, utskicket av ett bekräftelsemeddelande och mottagandet av det här angivna svaret. Ytterligare uppgifter kommer inte att hämtas.

Rechtsgrundlage:

På grundval av din uttryckligen erkända samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO) skickar vi regelbundet vårt nyhetsbrev och jämförbar information per e-post till din e-postadress.

Din vilja att lagra dina personliga uppgifter och deras användning för nyhetsbrevet kan du alltid använda med effekt för framtiden. I varje nyhetsbrev finns en anpassad länk. Dessutom kan ni alltid vara direkt på denna webbplats för att ta emot information eller för att meddela oss ert återbud om den i slutet av denna datainformationslista angivna kontaktmöjligheterna.

Mottagare:

Mottagare av data är ggf. Auftragsverarbeiter.

Tredjelandöverföring:

De felaktiga uppgifterna kommer att överföras till följande tredje länder:

nein

Följande dataskyddsgarantier finns:

Speicherdauer:

Uppgifterna kommer i detta sammanhang endast att bearbetas om det finns en motsvarande viljeinriktning. Därefter blir de raderade.

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter sker frivilligt, enbart på grundval av din samtycke. Utan en sådan överenskommelse kan vi inte skicka ut vårt nyhetsbrev till er.

Återkallande av samtycke:

Din vilja att lagra dina personliga uppgifter och deras användning för nyhetsbrevet kan du alltid använda med effekt för framtiden. Die Abmeldung kann über den in jeder E-Mail enthaltenen Link oder beim unten aufgeführten Datenschutzbeauftragten bzw. der für die Datenschutz zuständigen Person beantragt werden.

Kontaktformular

Art und Zweck der Verarbeitung:

De uppgifter som anges av er kommer att vara till nytta för den individuella kommunikationen med er. Här är det nödvändigt att ange en giltig e-postadress och ditt namn. Detta är en av de viktigaste uppgifterna i fråga om att hantera frågor och att hantera den anknytande behandlingen av dessa frågor. Att ange ytterligare uppgifter är frivilligt.

Rechtsgrundlage:

Bearbetningen av de uppgifter som ingår i formuläret sker på grundval av ett berättigat intresse (artikel 6.1 f i DSGVO).

Genom att använda kontaktformuläret vill vi tillåta att du får en okomplicerad kontaktupptagning. Dina uppgifter som du har lämnat kommer att vara till nytta för att bearbeta din begäran samt för eventuella anslutningsfrågor.

Om du tar kontakt med oss för att fråga om ett erbjudande, sker en bearbetning av de uppgifter som anges i formuläret för att genomföra åtgärder som är bindande för dig (artikel 6.1 b i DSGVO).

Mottagare:

Mottagare av data är ggf. Auftragsverarbeiter.

Tredjelandöverföring:

De felaktiga uppgifterna kommer att överföras till följande tredje länder:

Ja, överföring via Google Mail (USA)

Följande dataskyddsgarantier gäller: Standard-Vertragsklauseln
Bindande företagsregler

Speicherdauer:

Uppgifterna kommer senast 6 månader efter det att begäran har bearbetats att raderas.

Sofern es zu einem Vertragsverhältnis kommt, unterliegen vi de lagstadgade Aufbewahrungsfristen enligt HGB och raderar dina uppgifter efter denna tidsfrist.

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter sker frivilligt. Vi kan endast bearbeta din begäran om du meddelar oss din namn, din e-postadress och skälet till begäran.

Användning av Cloudflare och SSL-Verschlüsselung

Art och syfte med bearbetningen: Vi använder tjänster från Cloudflare, Inc, 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA (nedan kallat "Cloudflare"). Cloudflare erbjuder ett globalt distribuerat Content Delivery Network med DNS. Tekniskt sett kommer informationsflödet mellan din webbläsare och vår webbplats att styras av Cloudflare. Därmed övertar Cloudflare funktionen som en proxy och leder alla dataflöden, som når vår webbplats, genom sitt världsomspännande nätverk. Uppgifterna skickas på vägen till våra servrar från Cloudflare SSL-entschlüsselt och sedan återigen verschlüsselt. Detta innebär att laddningstiderna för vår webbplats kan förbättras och att utdelningen av innehåll kan påskyndas. Vidare skyddar Cloudflare vår webbplats mot DDoS-attacker och andra former av cyberattacker.

Rättslig grund: Bearbetningen av data sker på grundval av våra berättigade intressen för en säker och effektiv tillhandahållande samt optimering av våra onlineangebotes (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

Mottagare: Empfänger der Daten sind Cloudflare und technische Dienstleister, die für den Betrieb und die Wartung unserer Website als Auftragsverarbeiter tätig werden.

Överföring till tredje land: Die erhobenen Daten werden an Cloudflare in den USA übertragen. Cloudflare är certifierad enligt EU-US Privacy Shield och erbjuder därför en garanti för att den europeiska dataskyddslagstiftningen inte åsidosätts (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active).

Speicherdauer: Cloudflare sparar data endast så länge som det är nödvändigt för tjänstens utförande och löser dem omedelbart efter att sessionen avslutats.

Tillhandahållande föreskrivet eller nödvändigt: Tillhandahållandet av dina personliga data sker frivilligt, uteslutande på grundval av ditt samtycke. Genom att använda olika tekniker för kryptering garanteras en säker överföring av dina uppgifter. Utan SSL-Verschlüsselung kan överförda data på Internet läsas.

Skydd av personuppgifter vid användning av Cloudflare Ytterligare information om datainsamling och bearbetning genom Cloudflare hittar du under https://www.cloudflare.com/security-policy/.

Observera att Cloudflare kan bearbeta dina data för att säkerställa en säker och optimal tillhandahållande av våra onlineanbud.

Användning av Real Cookie Banner

För administration av använda cookies och liknande teknologier (Zählpixel, Web Beacons etc.) och därmed sammanhängande samtycken använder vi samtyckesverktyget "Real Cookie Banner". Mer information om hur "Real Cookie Banner" fungerar hittar du på https://devowl.io/rcb/data-processing/.

Den rättsliga grunden för bearbetning av personuppgifter i detta sammanhang är art. 6 (1) lit. c GDPR och Art. 6 (1) lit. f GDPR. Vårt berättigade intresse är administrationen av de cookies och liknande tekniker som används och de därmed sammanhängande villkoren.

Tillhandahållande av personuppgifter är inte obligatoriskt för att ett avtal ska kunna ingås. Du är inte skyldig att bereitzustellen personuppgifter. Om du inte lämnar ut personuppgifter kan vi inte ändra dina villkor.

Användning av Google Analytics

Såvida du har gett din tillåtelse kommer Google Analytics, en webbanalystjänst från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (nedan kallad "Google"), att användas på denna webbplats. Google Analytics använder s.k. "Cookies", dvs. textdata som sparas på din dator och som möjliggör en analys av hur du använder webbplatsen. De genom cookien erhållna uppgifterna om din användning av denna webbplats överförs i enlighet med reglerna till en server från Google i USA och sparas där. På grund av aktiveringen av IP-anonymisering på dessa webbplatser, kommer din IP-adress från Google dock inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra fördragsstater i enlighet med den föregående överenskommelsen om det europeiska ekonomiska området att gekürzt. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en server från Google i USA och där kontrolleras. Den inom ramen för Google Analytics från din webbläsare övermittade IP-adressen kommer inte att sammanföras med andra data från Google.

Närmare information om användarvillkor och dataskydd hittar du under https://www.google.com/analytics/terms/de.html und unter https://policies.google.com/?hl=de.

På uppdrag av webbplatsens användare kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna och för att tillhandahålla ytterligare tjänster som är kopplade till webbplatsanvändning och Internetanvändning gentemot webbplatsoperatören.

De av oss skickade och med cookies, användaridentifieringar (t.ex. användar-ID) eller reklam-ID:n verknoppade uppgifterna kommer efter 14 månader automatiskt att raderas. Löschung av data, vars uppbevaringstid är uppnådd, sker automatiskt en gång i månaden.

Återkallande av samtycke:

Du kan använda Google Analytics för att spåra din webbplats, om du vill denna länk anklicken. Därmed kommer en Opt-out-Cookie på din enhet att installeras. Därmed kommer registreringen genom Google Analytics för denna webbplats och för denna webbläsare att bli förhindrad framöver, så länge denna cookie i webbläsaren är installerad.

Du kan utöver detta förhindra lagring av cookies genom en motsvarande inställning av din webbläsarprogramvara; vi påpekar dock att du i detta fall inte kan använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut.

Du kan vidare förhindra att data (inklusive din IP-adress) registreras hos Google och att dessa data bearbetas av Google genom att du använder en cookie som är tillverkad och som är kopplad till din användning av webbsidan, genom att du hämtar och installerar det webbläsartillägg som är tillgängligt via den följande länken: Tillägg till webbläsaren för att avaktivera Google Analytics.

Användning av Scriptbibliotek (Google Webfonts)

För att kunna presentera våra innehåll webbläsarövergripande korrekt och grafiskt korrekt använder vi på denna webbplats "Google Web Fonts" från Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; nedan kallat "Google") för att presentera texter.

Ytterligare information om Google Web Fonts hittar du under https://developers.google.com/fonts/faq und in der der Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Inspelade YouTube-videor

På vår webbplats visar vi YouTube-videor. Leverantör av motsvarande Plugins är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (nedan kallat "YouTube"). YouTube, LLC är ett dotterbolag till Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallat "Google"). Om du besöker en sida med YouTube-plugin skapas en anslutning till YouTube-servern. Därmed får YouTube besked om vilka sidor du besöker. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan YouTube själv styra ditt surfbeteende. Detta hindrar dig från att logga ut från ditt YouTube-konto.

Om en YouTube-video startas, sätter der Anbieter Cookies ein, die Hinweise über das Nutzerverhalten sammeln.

Ytterligare information om syftet och omfattningen av datautredningen och dess bearbetning genom YouTube finns i Anbudsföretagets dataskyddsförklaringar, där får du också ytterligare information om dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din personliga integritet (https://policies.google.com/privacy).

Återkallande av samtycke:

Från leverantören erbjuds ingen möjlighet till en enkel opt-out eller en blockering av dataöverföringen. Om du vill förhindra att dina aktiviteter på vår webbplats förändras, ska du i Cookie-Consent-Toolet ange din önskan om att få en särskild Cookie-kategori eller andra tekniskt icke nödvändiga Cookies och dataöverföringar. I detta fall kan du använda vår webbplats dock inte eller endast begränsad.

Skydd av personuppgifter vid användning av Facebook Social Login

Användningen av Facebook Social Login på vår webbplats sker på grundval av Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Som operatör av picockpit.com har vi ett berättigat intresse av att inloggningsprocessen för våra användare är så enkel som möjligt att utforma och att autentiseringen av användarna av vår webbplats är säkerställd.

Facebook är certifierat enligt EU-US Privacy Shield och erbjuder därför en garanti för att den europeiska dataskyddslagstiftningen följs (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Ytterligare information om syfte, art och omfattning och vidare bearbetning och användning av data genom Facebook, samt dina diesbezügüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre, finden Sie in den Datenschutzrichtlinien von Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Observera att din databehandling via Facebook kan ske när du klickar på Facebooks inloggningsknapp.

Om du inte vill att Facebook under dina besök på vår webbplats samlar in data om dig, kan du utesluta detta genom motsvarande inställningar i ditt Facebook-användarkonto eller i din webbläsare. Dessutom kan du förhindra att Facebook bearbetar dessa data, om du godkänner installationen av de cookies som Facebook har ställt till förfogande.

Vänligen observera att i detta fall eventuellt inte alla funktioner på vår webbplats är fullständigt användbara. Om du vill ha en anslutning till Facebook, utan att Facebook kopplar din profil till den webbplats som du besöker, bör du logga ut från Facebook före ditt besök på vår webbplats.

Mottagare av data är Facebook och deras partner, som för tillhandahållandet av Facebook Social Logins som uppdragsförmedlare blir verksamma. De av Facebook erhobna uppgifterna kan överföras till USA och andra tredje länder.

Uppgifterna kommer att sparas så länge att de behövs för det avsedda ändamålet eller så länge att du ger ditt samtycke till databehandling. Om de lagstadgade lagringsfristerna inte kan hållas, kan lagringstiden för vissa uppgifter vara oberoende av bearbetningsfasen och uppgå till 10 år.

Tillhandahållandet av dina personliga uppgifter är varken lagstadgat eller avtalsenligt föreskrivet. Utan dina uppgifter kan dock funktionen och tjänsten för Facebook Social Login inte garanteras.

Användning av Google API:er för social inloggning

Art och syfte med bearbetningen: Vi erbjuder dig möjligheten att registrera dig över ditt Google-konto vid vår tjänst. Om du bestämmer dig för att använda denna funktion, kommer du till Google-Anmeldeseite, där du kan registrera dig med dina Google-Anmeldedaten. Efter en lyckad registrering kommer vi att få din hos Google registrerade e-postadress och dina offentliga profilnamn. Vi använder dessa uppgifter uteslutande i syfte att skapa och administrera dina konton på vår webbplats.

Rättslig grund: Bearbetningen av data sker på grundval av ditt samtycke (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Detta samtycke kan du alltid återkalla, men det gäller bara för framtiden och har ingen inverkan på rättssäkerheten i den bearbetning som skett fram till återkallandet.

Mottagare: Empfänger der Daten sind ggf. technische Dienstleister, die für den Betrieb und die Wartung unserer Website als Auftragsverarbeiter tätig werden.

Överföring till tredje land: Die erhobenen Daten werden ggfs. in folgende Drittländer übertragen:

USA (Google)

Följande dataskyddsgarantier finns:

Standard-Vertragsklauseln Bindande företagsregler

Speicherdauer: Ihre Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck der Erhebung nicht mehr erforderlich sind. I detta fall är detta, om Sie Ihr Konto hos oss löschen.

Tillhandahållande föreskrivet eller nödvändigt: Tillhandahållandet av dina personliga uppgifter sker helt frivilligt, enbart på grundval av ditt samtycke. Utan tillhandahållandet av dina personliga uppgifter kan vi inte ge dig någon tillgång till våra erbjudna innehåll och tjänster.

Skydd av personuppgifter vid användning av Google API:er Användningen av Google API:er sker på grundval av Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Som leverantör av picockpit.com har vi ett berättigat intresse av att säkerställa autenticiteten och identiteten hos användarna av vår webbplats och att utforma åtkomsten och användningen av vår webbplats så enkelt och effektivt som möjligt.

Google är certifierat enligt EU-US Privacy Shield och erbjuder därför en garanti för att den europeiska dataskyddslagstiftningen följs (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Ytterligare information om syfte, art, omfattning och vidare bearbetning och användning av data genom Google samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din privatsphäre hittar du i Googles dataskyddsbeskrivningar: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Vänligen observera att din databehandling via Google kan ske när du klickar på Googles inloggningsknapp.

Om du inte vill att Google ska samla in data om dig under dina besök på vår webbplats, kan du utesluta denna möjlighet genom motsvarande inställningar i ditt Google-användarkonto eller i din webbläsare. Du kan också förhindra att Google bearbetar dessa data, om du godkänner installationen av de cookies som Google tillhandahåller.

Vänligen observera att i detta fall eventuellt inte alla funktioner på vår webbplats är fullständigt användbara. Om du vill ha en anslutning till Google, utan att Google kopplar din profil till den webbplats som du besöker, bör du logga ut från Google före ditt besök på vår webbplats.

Mottagare av data är Google och deras partner, som för tillhandahållandet av Googles API:er som uppdragsförmedlare är verksamma. De av Google godkända uppgifterna kan överföras till USA och andra tredje länder.

Uppgifterna kommer att sparas så länge att de behövs för det avsedda ändamålet eller så länge att du ger ditt samtycke till databehandling. Om de lagstadgade lagringsfristerna inte kan hållas, kan lagringstiden för vissa uppgifter vara oberoende av bearbetningsfasen och uppgå till 10 år.

Tillhandahållandet av dina personliga uppgifter är varken lagstadgat eller avtalsenligt föreskrivet. Utan dina uppgifter kan dock funktionen och tjänsten för Google API:er inte garanteras.

SSL-skiftning

För att skydda dina data vid överföringen använder vi i den aktuella tekniken ett motsvarande krypteringsförfarande (t.ex. SSL) via HTTPS.


Information om din rätt till stridsåtgärder enligt Art. 21 DSGVO

Enbart tillämplig Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personbezogener Daten, die aufgrund Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) sker, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von Art. 4 Nr. 4 DSGVO.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personrelaterade data nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Mottagare av en breddning

pi3g GmbH & Co. KG - support [at] pi3g.com


Ändring av våra Datenschutzbestämmelser

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets das aktuell rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services. För din nya besök gäller sedan den nya informationen.

Frågor till dataskyddsombudet

Om du har frågor om dataskydd, skriv till oss ett e-postmeddelande eller vänd dig direkt till en person i vår organisation som är ansvarig för dataskyddet:

Maximilian Batz, support [at] pi3g.com

Die Datenschutzerklärung wurde mithilfe der activeMind AG erstellt, den Experten für externa Datenschutzbeauftragte 

Integritetspolicy [automatisk översättning]

Observera: Den tyska versionen är den juridiskt relevanta.. Denna version är endast avsedd för engelska läsare som inte kan tala tyska och kan innehålla felaktiga maskinöversättningar!

Juridisk bakgrundsinformation

Den person som är ansvarig i den mening som avses i dataskyddslagarna, i synnerhet EU:s allmänna dataskyddsförordning (DSGVO), är:

Maximilian Batz (pi3g GmbH & Co. KG).

Dina rättigheter som registrerad

Du kan när som helst utöva följande rättigheter med hjälp av kontaktuppgifterna från vårt dataskyddsombud:

Information om dina uppgifter som lagras av oss och dess behandling (art. 15 DSGVO),

Rättelse av felaktiga personuppgifter (art. 16 DSGVO),

radering av dina uppgifter som lagras av oss (art. 17 DSGVO),

Begränsning av databehandling om vi ännu inte får radera dina uppgifter på grund av rättsliga skyldigheter (art. 18 DSGVO),

invändningar mot vår behandling av dina uppgifter (art. 21 DSGVO) och

Dataportabilitet, förutsatt att du har samtyckt till databehandlingen eller har ingått ett avtal med oss (art. 20 DSGVO).

Om du har gett oss ditt samtycke kan du när som helst återkalla detta med verkan för framtiden.

Du kan när som helst lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, t.ex. den behöriga tillsynsmyndigheten i den delstat där du är bosatt eller den myndighet som ansvarar för oss som personuppgiftsansvarig.

En förteckning över tillsynsmyndigheterna (för den icke-offentliga sektorn) med adress finns på: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Insamling av allmän information när du besöker vår webbplats

Behandlingens art och syfte:

När du besöker vår webbplats, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt lämnar information, samlas information av allmän karaktär in automatiskt. Denna information (serverloggfiler) inkluderar till exempel typen av webbläsare, det operativsystem som används, domännamnet på din internetleverantör, din IP-adress och liknande.

De behandlas i synnerhet för följande ändamål:

Säkerställa en smidig uppkoppling av webbplatsen,

säkerställa en smidig användning av vår webbplats,

utvärdera systemets säkerhet och stabilitet, och

för att optimera vår webbplats.

Vi använder inte dina uppgifter för att dra slutsatser om dig personligen. Information av detta slag analyseras statistiskt anonymt av oss, om det är nödvändigt, för att optimera vår webbplats och tekniken bakom den.

Rättslig grund och legitimt intresse:

Behandlingen sker i enlighet med art. 6 (1) lit. f DSGVO på grundval av vårt berättigade intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats.

Mottagare:

Mottagare av uppgifterna kan vara tekniska tjänsteleverantörer som fungerar som orderbehandlare för drift och underhåll av vår webbplats.

Överföring till tredje land:

De insamlade uppgifterna kan överföras till följande tredjeländer:

USA (Google Analytics)

Följande dataskyddsgarantier gäller:
Standardavtalsklausuler

Bindande företagsregler

Lagringsperiod:

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för det ändamål för vilket de samlades in. För uppgifter som används för att tillhandahålla webbplatsen är detta i allmänhet fallet när respektive session har avslutats.

När det gäller lagring av uppgifter i loggfiler gäller detta senast efter 14 dagar. Lagring utöver denna period är möjlig. I detta fall anonymiseras användarnas IP-adresser så att en tilldelning av den anropande klienten inte längre är möjlig.

Bestämmelse som föreskrivs eller krävs:

Tillhandahållandet av ovannämnda personuppgifter krävs varken enligt lag eller avtal. Utan IP-adressen kan dock inte tjänsten och funktionaliteten på vår webbplats garanteras. Dessutom kan enskilda tjänster och tjänster kanske inte vara tillgängliga eller kan begränsas. Av denna anledning är en invändning utesluten.

Cookies

Liksom många andra webbplatser använder vi också så kallade "cookies". Cookies är små textfiler som lagras på din slutenhet (bärbar dator, surfplatta, smartphone eller liknande) när du besöker vår webbplats.

Du kan radera enskilda cookies eller hela cookie-inventeringen. Dessutom får du information och instruktioner om hur du tar bort dessa cookies eller blockerar deras lagring i förväg. Beroende på vilken leverantör din webbläsare har hittar du nödvändig information under följande länkar:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de

Opera: http://www.opera.com/de/help

Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=de_DE&viewlocale=de_DE

Lagringsperiod och cookies som används:

I den mån du tillåter oss att använda cookies genom dina webbläsarinställningar eller samtycke, kan följande cookies användas på våra webbplatser:
Google Analytics,

Shopify,

picockpit.com-cookie (tekniskt nödvändig för inloggning)

Tekniskt nödvändiga cookies

Typ av och syfte med behandlingen:

Vi använder cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig. Vissa delar av vår webbplats kräver att den webbläsare som används kan identifieras även efter ett sidbyte.

Syftet med att använda tekniskt nödvändiga cookies är att förenkla användningen av webbplatser för användarna. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter ett sidbyte.

Vi behöver cookies för följande tillämpningar:

Rättslig grund och legitimt intresse:

Behandlingen sker i enlighet med art. 6 (1) lit. f DSGVO på grundval av vårt berättigade intresse av en användarvänlig design av vår webbplats.

Mottagare:

Mottagare av uppgifterna kan vara tekniska tjänsteleverantörer som fungerar som processorer för drift och underhåll av vår webbplats.

Bestämmelse som är obligatorisk eller krävs:

Tillhandahållandet av de ovannämnda personuppgifterna krävs inte enligt lag eller avtal. Utan dessa uppgifter kan vi dock inte garantera att vår webbplats är tillgänglig och fungerar. Dessutom kan enskilda tjänster och tjänster inte vara tillgängliga eller kan vara begränsade.

Invändning

Läs informationen om din rätt till invändningar enligt Art. 21 DSGVO nedan.

Tekniskt onödiga cookies

Dessutom använder vi cookies för att bättre anpassa utbudet på vår webbplats till våra besökares intressen eller för att generellt förbättra det på grundval av statistiska utvärderingar.

Se informationen nedan om de tekniker för visning, spårning, remarketing och webbanalys som används för att ta reda på vilka leverantörer som använder cookies.

Rättslig grund:

Den rättsliga grunden för denna behandling är i varje enskilt fall ditt samtycke, art. 6 para. 1 lit. a DSGVO.

Mottagare:

Mottagare av uppgifterna kan vara tekniska tjänsteleverantörer som fungerar som orderbehandlare för drift och underhåll av vår webbplats.

För ytterligare mottagare hänvisas till informationen nedan om den teknik som används för visning, spårning, remarketing och webbanalys.

Överföring till tredje land:

Information om detta finns i respektive leverantörs lista för display, spårning, remarketing och webbanalys.

Bestämmelse som föreskrivs eller krävs:

Naturligtvis kan du också se vår webbplats utan cookies i princip. Webbläsare är regelbundet inställda för att acceptera cookies. I allmänhet kan du avaktivera användningen av cookies när som helst via dina webbläsarinställningar (se Återkallande av samtycke).

Observera att vissa funktioner på vår webbplats kanske inte fungerar om du har avaktiverat användningen av cookies.

Återkallande av samtycke:

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke via vårt verktyg för samtycke till cookies.

Profilering:

I vilken utsträckning vi analyserar webbplatsbesökarnas beteende med pseudonymiserade användarprofiler, se informationen nedan om de tekniker för visning, spårning, remarketing och webbanalys som används.

Registrering på vår webbplats

Typ av och syfte med behandlingen:

För registrering på vår webbplats behöver vi vissa personuppgifter, som överförs till oss via en inmatningsmask.

Vid registreringen samlas följande ytterligare uppgifter in:

ingen

Din registrering är nödvändig för att tillhandahålla visst innehåll och vissa tjänster på vår webbplats.

Rättslig grund:

Behandlingen av de uppgifter som anges vid registreringen baseras på användarens samtycke (art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO).

Mottagare:

Mottagare av uppgifterna kan vara tekniska tjänsteleverantörer som fungerar som orderbehandlare för drift och underhåll av vår webbplats.

Överföring till tredje land:

De insamlade uppgifterna kan överföras till följande tredjeländer:

ingen

Följande dataskyddsgarantier gäller:

Lagringsperiod:

Uppgifter kommer endast att behandlas i detta sammanhang så länge som det relevanta samtycket har givits.

Bestämmelse som är obligatorisk eller krävs:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt och baseras enbart på ditt samtycke. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan vi inte ge dig tillgång till det innehåll vi erbjuder.

Tillhandahållande av avgiftsbelagda tjänster

Typ av och syfte med behandlingen:

För att kunna tillhandahålla avgiftsbelagda tjänster begär vi ytterligare uppgifter, t.ex. betalningsuppgifter, för att kunna behandla din beställning.

Rättslig grund:

Behandlingen av de uppgifter som krävs för att ingå avtalet baseras på Art. 6 (1) lit. b DSGVO.

Mottagare:

Mottagare av uppgifterna är orderbehandlare, om tillämpligt.

Överföring till tredje land:

De insamlade uppgifterna kan överföras till följande tredjeländer:

ingen

Följande dataskyddsgarantier gäller:

Lagringsperiod:

Vi lagrar dessa uppgifter i våra system tills de lagstadgade lagringstiderna har löpt ut. Dessa är i allmänhet 6 eller 10 år på grund av korrekt redovisning och skatterättsliga krav.

Bestämmelse som är obligatorisk eller krävs:

Det är frivilligt att lämna dina personuppgifter. Utan dina personuppgifter kan vi inte ge dig tillgång till vårt innehåll och våra tjänster.

Kommentarfunktion

Typ av och syfte med behandlingen:

När användare lämnar kommentarer på vår webbplats lagras, förutom dessa uppgifter, även tidpunkten för skapandet och det användarnamn som tidigare valts av webbplatsbesökaren. Detta är för vår säkerhets skull, eftersom vi kan åtalas för olagligt innehåll på vår webbplats, även om det skapats av användare.

Rättslig grund:

Behandlingen av uppgifter som anges som kommentarer baseras på ett berättigat intresse (art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO).

Genom att tillhandahålla kommentarsfunktionen vill vi göra det möjligt för dig att interagera på ett okomplicerat sätt. Den information du lämnar kommer att lagras i syfte att behandla begäran och för eventuella uppföljningsfrågor.

Mottagare:

Mottagare av uppgifterna är, i förekommande fall, orderbehandlare.

Överföring till tredje land:

De insamlade uppgifterna kan överföras till följande tredjeländer:

ja, för spamkontroll (AKISMET).

Följande dataskyddsgarantier gäller:

Standardavtalsklausuler

Lagringsperiod:

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för det ändamål för vilket de samlades in. Detta är i allmänhet fallet när kommunikationen med användaren har avslutats och företaget kan dra slutsatsen av omständigheterna att frågan i fråga har klargjorts slutgiltigt. Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer utan att ange skäl och utan föregående eller efterföljande information.

Du kan också när som helst få din kommentar raderad av oss. För att göra det, skriv ett e-postmeddelande till dataskyddsombudet som anges nedan eller den person som ansvarar för dataskydd och skicka länken till din kommentar samt, i identifieringssyfte, den e-postadress som användes när du skapade kommentaren.

Bestämmelse som är obligatorisk eller krävs:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan vi inte ge dig tillgång till vår kommentarsfunktion.

Nyhetsbrev

Typ av och syfte med behandlingen:

För leverans av vårt nyhetsbrev samlar vi in personuppgifter som överförs till oss via en inmatningsmask.

För en effektiv registrering kräver vi en giltig e-postadress. För att verifiera att en registrering verkligen görs av ägaren till en e-postadress använder vi oss av "double opt-in"-förfarandet. För detta ändamål loggar vi registreringen för nyhetsbrevet, sändningen av ett bekräftelsemeddelande och mottagandet av det svar som begärs härmed. Inga ytterligare uppgifter samlas in.

Rättslig grund:

Baserat på ditt uttryckliga samtycke (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO) kommer vi regelbundet att skicka dig vårt nyhetsbrev eller jämförbar information via e-post till din angivna e-postadress.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av dina personuppgifter och dess användning för att skicka nyhetsbrevet med framtida verkan. Du hittar en länk till detta i varje nyhetsbrev. Du kan också när som helst avsluta prenumerationen direkt på denna webbplats eller informera oss om din återkallelse via det kontaktalternativ som anges i slutet av detta dataskyddsmeddelande.

Mottagare:

Mottagare av uppgifterna är, i förekommande fall, orderbehandlare.

Överföring till tredje land:

De insamlade uppgifterna kan överföras till följande tredjeländer:

ingen

Följande dataskyddsgarantier gäller:

Lagringsperiod:

I detta sammanhang kommer uppgifterna endast att behandlas så länge som motsvarande samtycke har givits. Därefter kommer de att raderas.

Bestämmelse som är obligatorisk eller krävs:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt och baseras enbart på ditt samtycke. Tyvärr kan vi inte skicka vårt nyhetsbrev till dig utan ditt samtycke.

Återkallande av samtycke:

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av dina personuppgifter och dess användning för att skicka nyhetsbrevet med verkan för framtiden. Du kan begära avregistrering via den länk som finns i varje e-postmeddelande eller från det dataskyddsombud eller den person som ansvarar för dataskydd som anges nedan.

Kontaktformulär

Behandlingens art och syfte:

De uppgifter du anger kommer att lagras i syfte att kommunicera individuellt med dig. För detta ändamål är det nödvändigt att ange en giltig e-postadress samt ditt namn. Detta används för tilldelning av förfrågan och efterföljande svar på den. Tillhandahållandet av ytterligare uppgifter är valfritt.

Rättslig grund:

Behandlingen av de uppgifter som anges i kontaktformuläret grundar sig på ett legitimt intresse (artikel 6.1 f i DSGVO).

Genom att tillhandahålla kontaktformuläret vill vi göra det möjligt för dig att kontakta oss på ett okomplicerat sätt. Den information som du lämnar kommer att lagras för att behandla förfrågan och för eventuella uppföljningsfrågor.

Om du kontaktar oss för att begära en offert kommer de uppgifter som anges i kontaktformuläret att behandlas för att genomföra åtgärder före avtalets ingående (artikel 6.1 b DSGVO).

Mottagare:

Mottagare av uppgifterna är, i förekommande fall, orderbehandlare.

Överföring till tredje land:

De insamlade uppgifterna kan överföras till följande tredjeländer:

Ja, överföring via Google Mail (USA)

Följande dataskyddsgarantier gäller:
Standardavtalsklausuler

Bindande företagsregler

Lagringsperiod:

Uppgifterna kommer att raderas senast 6 månader efter det att begäran har behandlats.

Om ett avtalsförhållande uppstår omfattas vi av de lagstadgade lagringsperioderna enligt den tyska handelslagen (HGB) och raderar dina uppgifter efter att dessa perioder har löpt ut.

Bestämmelse som är obligatorisk eller krävs:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt. Vi kan dock endast behandla din begäran om du anger ditt namn, din e-postadress och anledningen till begäran.

Användning av Cloudflare och SSL-kryptering.

Typ av och syfte med behandlingen: Vi använder tjänster som tillhandahålls av Cloudflare, Inc, 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA (nedan "Cloudflare"). Cloudflare erbjuder ett globalt distribuerat innehållsleveransnätverk med DNS. Tekniskt sett dirigeras informationsflödet mellan din webbläsare och vår webbplats via Cloudflare. På så sätt fungerar Cloudflare som en proxy och leder alla dataströmmar som kommer till vår webbplats genom sitt världsomspännande nätverk. På vägen till våra servrar dekrypteras data med SSL av Cloudflare och krypteras sedan på nytt. Detta bidrar till att förbättra laddningstiderna för vår webbplats och påskynda leveransen av innehåll. Cloudflare skyddar dessutom vår webbplats mot DDoS-attacker och andra former av cyberattacker.

Rättslig grund: Uppgifterna behandlas på grundval av vårt berättigade intresse av ett säkert och effektivt tillhandahållande och optimering av vårt online-erbjudande (art. 6.1 lit. f DSGVO).

Mottagare: Mottagare av uppgifterna är Cloudflare och tekniska tjänsteleverantörer som fungerar som orderbehandlare för drift och underhåll av vår webbplats.

Överföring till tredje land: De insamlade uppgifterna överförs till Cloudflare i USA. Cloudflare är certifierat enligt EU-US Privacy Shield och erbjuder därför en garanti för överensstämmelse med europeisk dataskyddslagstiftning (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active).

Lagringsperiod: Cloudflare lagrar endast data så länge som det är nödvändigt för tillhandahållandet av tjänsten och raderar dem omedelbart efter att sessionen har avslutats.

Tillhandahållande obligatoriskt eller krävs: Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt och baseras enbart på ditt samtycke. Användningen av olika tekniker för kryptering garanterar en säker överföring av dina uppgifter. Utan SSL-kryptering kan överförda data läsas på Internet.

Dataskydd vid användning av Cloudflare Ytterligare information om Cloudflares insamling och behandling av data finns på https://www.cloudflare.com/security-policy/.

Observera att Cloudflare kan behandla dina uppgifter för att säkerställa ett säkert och optimerat tillhandahållande av våra onlinetjänster.

Användning av Real Cookie Banner

För att hantera de cookies och liknande tekniker som används (spårningspixlar, webbfyrar etc.) och relaterade samtycken använder vi samtyckesverktyget "Real Cookie Banner". Detaljer om hur "Real Cookie Banner" fungerar finns på https://devowl.io/rcb/data-processing/.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter i detta sammanhang är Art. 6 (1) lit. c GDPR och Art. 6 (1) lit. f GDPR. Vårt berättigade intresse är hanteringen av de cookies och liknande tekniker som används och de relaterade samtyckena.

Tillhandahållandet av personuppgifter är varken avtalsenligt eller nödvändigt för att ingå ett avtal. Du är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifterna. Om du inte lämnar personuppgifterna kommer vi inte att kunna hantera dina samtycken.

Användning av Google Analytics

I den mån du har gett ditt samtycke används Google Analytics på denna webbplats, en webbanalystjänst från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (nedan kallad "Google"). Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. På grund av aktiveringen av IP-anonymisering på dessa webbplatser kommer din IP-adress dock att förkortas i förväg av Google inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

Mer information om användarvillkor och dataskydd finns på https://www.google.com/analytics/terms/de.html och https://policies.google.com/?hl=de.

På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören.

De uppgifter som skickas av oss och som är kopplade till cookies, användar-ID (t.ex. användar-ID) eller reklam-ID raderas automatiskt efter 14 månader. Uppgifter vars lagringstid har uppnåtts raderas automatiskt en gång i månaden.

Återkallande av samtycke:

Du kan stoppa spårning med Google Analytics på vår webbplats genom att klicka på den här länken. Då installeras en opt-out-cookie på din enhet. Detta kommer att förhindra insamling av Google Analytics för denna webbplats och för denna webbläsare i framtiden, så länge som kakan förblir installerad i din webbläsare.

Du kan också vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på den här webbplatsen.

Du kan också förhindra att Google samlar in data som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och behandlingen av dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsartillägget som finns tillgängligt under följande länk: Browser Add On för att avaktivera Google Analytics.

Användning av skriptbibliotek (Google Webfonts)

För att kunna visa vårt innehåll korrekt och på ett grafiskt tilltalande sätt i olika webbläsare använder vi "Google Web Fonts" från Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; nedan kallat "Google") på denna webbplats för att visa teckensnitt.

Mer information om Google Web Fonts finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/.

Inbäddade YouTube-videor

Vi bäddar in YouTube-videor på vår webbplats. Operatören av motsvarande plugins är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (nedan kallad "YouTube"). YouTube, LLC är ett dotterbolag till Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallat "Google"). När du besöker en sida med YouTube-plugin upprättas en anslutning till YouTubes servrar. På så sätt får YouTube veta vilka sidor du besöker. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan YouTube tillskriva ditt surfbeteende till dig personligen. Du kan förhindra detta genom att först logga ut från ditt YouTube-konto.

Om en YouTube-video startas använder leverantören cookies som samlar in information om användarens beteende.

Ytterligare information om syftet med och omfattningen av YouTubes insamling och behandling av uppgifter finns i leverantörens dataskyddsdeklarationer, där du också hittar ytterligare information om dina rättigheter i detta avseende och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet (https://policies.google.com/privacy).

Återkallande av samtycke:

Inget alternativ för en enkel opt-out eller blockering av dataöverföring erbjuds för närvarande av leverantören. Om du vill förhindra spårning av dina aktiviteter på vår webbplats, vänligen återkalla ditt samtycke till den relevanta cookie-kategorin eller alla tekniskt onödiga cookies och dataöverföringar i verktyget för cookie-samtycke. I detta fall kan det dock hända att du inte kan använda vår webbplats alls eller endast i begränsad utsträckning.

Dataskydd vid användning av Facebook Social Login

Användningen av Facebook Social Login på vår webbplats baseras på Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Som operatör av picockpit.com har vi ett berättigat intresse av att göra inloggningsprocessen så enkel som möjligt för våra användare och att säkerställa äktheten hos användarna av vår webbplats.

Facebook är certifierat enligt EU-US Privacy Shield och erbjuder därför en garanti för efterlevnad av europeisk dataskyddslagstiftning (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Ytterligare information om syfte, typ och omfattning och vidare behandling och användning av uppgifterna av Facebook, samt dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet, finns i Facebooks sekretesspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Observera att dina uppgifter kan komma att behandlas av Facebook så snart du klickar på Facebooks inloggningsknapp.

Om du inte vill att Facebook ska samla in uppgifter om dig under ditt besök på vår webbplats, kan du utesluta detta genom att göra lämpliga inställningar i ditt Facebook-användarkonto eller i din webbläsare. Dessutom kan du förhindra att Facebook behandlar dessa uppgifter genom att vägra att installera de cookies som tillhandahålls av Facebook.

Observera att alla funktioner på vår webbplats i så fall kanske inte kan användas fullt ut. Om du vill ansluta till Facebook utan att Facebook kopplar din profil till den webbplats du besöker, bör du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats.

Mottagare av uppgifterna är Facebook och dess partner, som fungerar som processorer för tillhandahållandet av Facebooks sociala inloggning. De uppgifter som samlas in av Facebook kan överföras till USA och andra tredjeländer.

Uppgifterna lagras så länge som de behövs för det avsedda ändamålet eller tills du återkallar ditt samtycke till databehandling. Om lagstadgade lagringstider måste följas kan lagringsperioden för vissa uppgifter vara upp till 10 år, oberoende av syftet med behandlingen.

Tillhandahållandet av dina personuppgifter krävs varken enligt lag eller avtal. Funktionen och tjänsten för Facebook Social Login kan dock inte garanteras utan dina uppgifter.

Användning av Google API:er för social inloggning

Typ av och syfte med behandlingen: Vi erbjuder dig möjligheten att registrera dig och logga in på vår tjänst via ditt Google-konto. Om du väljer att använda denna funktion kommer du att omdirigeras till Googles inloggningssida där du kan logga in med dina Google-inloggningsuppgifter. När du har loggat in får vi din e-postadress som är registrerad hos Google och ditt offentliga profilnamn. Vi använder dessa uppgifter enbart för att skapa och hantera ditt konto på vår webbplats.

Rättslig grund: Behandlingen av uppgifterna baseras på ditt samtycke (art. 6.1 a DSGVO). Du kan när som helst återkalla detta samtycke, men det kommer endast att gälla i framtiden och påverkar inte lagligheten av den behandling som ägde rum fram till återkallandet.

Mottagare: Mottagare av uppgifterna kan vara tekniska tjänsteleverantörer som fungerar som orderbehandlare för drift och underhåll av vår webbplats.

Överföring till tredje land: De insamlade uppgifterna kan komma att överföras till följande tredjeländer:

USA (Google)

Följande dataskyddsgarantier gäller:

Standardavtalsklausuler Bindande företagsregler

Lagringsperiod: Dina uppgifter kommer att raderas så snart de inte längre behövs för det ändamål för vilket de samlades in. I det här fallet är det när du tar bort ditt konto hos oss.

Tillhandahållande obligatoriskt eller krävs: Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt och baseras enbart på ditt samtycke. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan vi inte ge dig tillgång till det innehåll och de tjänster som vi erbjuder.

Dataskydd vid användning av Google API:er Användningen av Google API:er baseras på art. 6 (1) lit. f DSGVO. Som leverantör av picockpit.com har vi ett berättigat intresse av att säkerställa äktheten och identiteten hos användarna av vår webbplats och att göra åtkomsten till och användningen av vår webbplats så enkel och effektiv som möjligt.

Google är certifierat enligt EU-US Privacy Shield och erbjuder därmed en garanti för efterlevnad av europeisk dataskyddslagstiftning (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Ytterligare information om syfte, art och omfattning samt vidare bearbetning och användning av uppgifterna av Google, liksom dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet, finns i Googles sekretesspolicy: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Observera att dina uppgifter kan behandlas av Google så snart du klickar på Google Login-knappen.

Om du inte vill att Google ska samla in uppgifter om dig under ditt besök på vår webbplats, kan du utesluta denna möjlighet genom att göra lämpliga inställningar i ditt Google-användarkonto eller i din webbläsare. Du kan också förhindra Google från att behandla dessa uppgifter genom att vägra att installera de cookies som tillhandahålls av Google.

Observera att i detta fall kanske inte alla funktioner på vår webbplats kan användas fullt ut. Om du vill ansluta till Google utan att Google kopplar din profil till den webbplats du besöker, bör du logga ut från Google innan du besöker vår webbplats.

Mottagare av uppgifterna är Google och dess partner, som agerar som orderbehandlare för tillhandahållandet av Googles API:er. De uppgifter som samlas in av Google kan överföras till USA och andra tredjeländer.

Uppgifterna kommer att lagras så länge som de behövs för det avsedda ändamålet eller tills du återkallar ditt samtycke till databehandling. Om lagstadgade lagringstider måste följas kan lagringstiden för vissa uppgifter vara upp till 10 år, oavsett syftet med behandlingen.

Tillhandahållandet av dina personuppgifter krävs varken enligt lag eller avtal. Utan dina uppgifter kan dock inte funktionen och tjänsten för Google API:er garanteras.

SSL-kryptering

För att skydda säkerheten för dina uppgifter under överföringen använder vi toppmoderna krypteringsförfaranden (t.ex. SSL) via HTTPS.

Information om din rätt att göra invändningar enligt Art. 21 DSGVO

Individuell rätt till invändning

Du har rätt att när som helst, av skäl som hänför sig till din särskilda situation, invända mot behandling av personuppgifter som rör dig och som utförs på grundval av art. 6(1)(f) DSGVO (databehandling på grundval av en intresseavvägning); detta gäller även för profilering baserad på denna bestämmelse i den mening som avses i Art. 4 nr 4 DSGVO.

Om du invänder kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Mottagare av en invändning

pi3g GmbH & Co. KG - support [at] pi3g.com

Ändring av våra dataskyddsbestämmelser

Vi förbehåller oss rätten att anpassa denna dataskyddsdeklaration så att den alltid överensstämmer med gällande lagkrav eller för att genomföra ändringar av våra tjänster i dataskyddsdeklarationen, t.ex. vid införande av nya tjänster. Den nya dataskyddsdeklarationen kommer då att gälla för ditt nästa besök.

Frågor till dataskyddsombudet

Om du har några frågor om dataskydd, vänligen skriv ett e-postmeddelande till oss eller kontakta den person som ansvarar för dataskydd i vår organisation direkt:

Maximilian Batz, support [at] pi3g.com