PiCockpit användarvillkor v0.1.0

Genom att använda den här webbplatsen (picockpit.com), PiDoctor OS och andra verktyg och funktioner som vi tillhandahåller godkänner du dessa användarvillkor:

Vi tillhandahåller en icke-exklusiv tjänst till dig, som hjälper dig att hantera dina Raspberry Pi's.
Tjänsten tillhandahålls utan någon som helst garanti i den fulla lagliga omfattningen.
Vi garanterar inte att tjänsten kommer att vara tillgänglig i framtiden eller att enskilda funktioner kommer att vara tillgängliga.
Tjänstens grundläggande funktionalitet är gratis. För närvarande planerar vi att fortsätta att erbjuda den grundläggande funktionaliteten gratis, men detta kan komma att ändras om affärsmodellen kräver det.

Vi kan ta betalt för ytterligare funktioner eller införa användningsbegränsningar för användare som inte betalar. Du kommer i alla fall att informeras och ombeds ge ditt samtycke innan du utför en funktion som kan leda till att du måste betala.


Tjänsten tillhandahålls av:

pi3g GmbH & Co. KG
Zschochersche Allee 1
04207 Leipzig
DE - Tyskland

Kontakta

Vänligen kontakta oss vid frågor.