Villkor för PiCockpit

Användarvillkor

Dessa Användarvillkor reglerar din användning av webbplatsen www.picockpit.com ("Webbplatsen") som drivs av pi3g GmbH & Co. KG ("pi3g", "vi", "vår" eller "oss"). Genom att gå in på eller använda Webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa Villkor. Om du inte samtycker till dessa Villkor får du inte gå in på eller använda Webbplatsen.

Dessa Användarvillkor gäller även för all användning av PiCockpit-klienten och PiCockpit-tjänsten mer generellt.

De officiella användarvillkoren är skrivna och presenterade på engelska. Vi ansvarar inte för fel i översättningen.

 1. Godkännande av villkor

Genom att använda tjänsten som tillhandahålls på Webbplatsen samtycker du till att vara bunden av följande villkor. Dessa Tjänstevillkor tillsammans med tillämpligt beställningsformulär utgör den fullständiga och exklusiva överenskommelsen mellan pi3g och dig avseende tjänsten, och dessa Tjänstevillkor ersätter alla tidigare muntliga eller skriftliga överenskommelser eller avtal mellan pi3g och dig avseende tjänsten.

 1. Modifiering

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst, efter eget gottfinnande. Det är viktigt att du granskar användarvillkoren när vi ändrar dem, eftersom om du fortsätter att använda tjänsten efter att vi har publicerat ändrade användarvillkor på webbplatsen, anger du för oss att du samtycker till att vara bunden av de ändrade villkoren. Om du inte samtycker till att vara bunden av de ändrade användarvillkoren får du inte använda vår tjänst.

 1. Förmåga att acceptera villkor

Webbplatsen är avsedd för personer som är tretton (13) år eller äldre. Du måste vara 13 år eller äldre för att använda tjänsten. Endast människor får använda tjänsten, som du endast kan använda om du skapar ett konto ("Konto"). Vi tillåter inte att robotar eller andra automatiseringsverktyg registrerar konton, och det är förbjudet att registrera ett konto på detta sätt. Du måste tillhandahålla den information vi behöver för att slutföra din registrering av ett konto, inklusive ditt namn, en giltig e-postadress och all annan information vi ber om under registreringsprocessen.

 1. Användning av innehåll

Innehållet på webbplatsen tillhandahålls dig endast för din information och personliga användning och får inte användas, modifieras, kopieras, distribueras, överföras, sändas, visas, säljas, licensieras, dekompileras eller på annat sätt utnyttjas för några som helst andra ändamål utan vårt föregående skriftliga medgivande.

 1. Immateriella rättigheter

Allt innehåll på Webbplatsen, inklusive text, dokument, artiklar, broschyrer, beskrivningar, produkter, programvara, grafik, foton, ljud, videor, interaktiva funktioner och tjänster, tillhör pi3g och/eller dess licensgivare och kan vara skyddat av tillämplig upphovsrätt eller andra lagar och avtal om immateriell äganderätt. PiCockpit är skyddat av upphovsrätt. Alla rättigheter förbehålls. Obehörig användning, reproduktion eller distribution av PiCockpit eller dess komponenter är förbjuden.

 1. Betalning

Betalningen för en betald plan (PiCockpit Pro & PiCockpit Pro Plus) sker via onlinebetalningssystem som drivs av tredje part, till exempel Stripe, som vi kan använda för betalningshantering.

 1. Begränsning av ansvar

I den utsträckning det är tillåtet enligt lag ska pi3g inte hållas ansvarigt för några direkta, indirekta, exemplariska, speciella, följdmässiga eller tillfälliga skador av något slag, eller för förlust av data, intäkter, vinster eller rykte, som uppstår enligt dessa Användarvillkor eller på grund av din användning av, eller oförmåga att använda, Webbplatsen.

 1. Garanti

PiCockpit tillhandahålls "i befintligt skick" utan garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda. Vi garanterar inte att tjänsten kommer att vara oavbruten, felfri eller fri från säkerhetsöverträdelser eller attacker.

 1. Återbetalningar

Vi erbjuder återbetalning inom 30 dagar efter det första köpet av en PiCockpit Pro eller en PiCockpit Pro Plus betalningsplan. För att begära en återbetalning, vänligen kontakta oss på [email protected].

 1. Prissättningspolicy

Aktuella priser finns tillgängliga via https://picockpit.com/raspberry-pi/picockpit-pricing/. Vi förbehåller oss rätten att justera priset med en månads varsel till befintliga användare.

 1. Avbokning

Användaren kan när som helst avsluta sitt konto. Vid uppsägning raderas deras uppgifter från våra system.

Efter 30-dagarsperioden efter det första köpet kommer dock en eventuell avbokning inte att leda till återbetalning, inklusive för den aktuella betalningsperioden.

 1. Allmänt

Pi3g förbehåller sig rätten att när som helst avbryta eller ändra någon aspekt av PiCockpit-tjänsten, inklusive webbplatsen, klienten och alla andra delar av PiCockpit. Om någon bestämmelse i dessa Villkor anses ogiltig av en behörig domstol, ska ogiltigheten av en sådan bestämmelse inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna i dessa Användarvillkor, som ska förbli i full kraft och effekt.


Tjänsten tillhandahålls av:

pi3g GmbH & Co. KG
Zschochersche Allee 1
04207 Leipzig
Tyskland

Kontakta

Vänligen kontakta oss vid frågor.