Έξοδος βίντεο Raspberry Pi Pico

TL;DR Το Raspberry Pi Pico είναι ένας απίστευτος μικρός μικροελεγκτής. Αν και δεν έχει ενσωματωμένη διεπαφή εξόδου βίντεο, όπως τα μεγαλύτερα αδέρφια του Raspberry Pi Zero / 1 / 2 / 3 / 4 / 400 (HDMI / διπλό HDMI στην περίπτωσή τους), είναι δυνατόν να προσθέσετε μια έξοδο βίντεο στο Pico!...

Διαβάστε περισσότερα