Teach your BME688 how to smell

A complete guide on how to train your BME688 sensor Hi fellow tech enthusiasts! Bosch released the BME688, an awesome new sensor that can distinguish up to four different scents. In this guide I will explain in all detail how to teach your BME688 how to smell. Don’t worry if you are new to AI…

Czytaj więcej

BME688 Aplikacja DigitalNose jest już dostępna

Od dzisiaj, użytkownicy PiCockpit znajdą nową aplikację w swoim dashboardzie: BME688 DigitalNose To wprowadza PiCockpit do nowej wersji 2.2.0 - Twój picockpit-client powinien mieć co najmniej wersję 2.2.0, lub wyższą, aby móc korzystać z tej aplikacji. Ta aplikacja pozwoli Ci używać czujnika BME688 w trybie wykrywania zapachu...

Czytaj więcej

CircuitPython, Adafruit Feather RP2040 i I2C

RP2040 ma dwa kontrolery I2C - dobre na przykład, gdy chcesz uruchomić dwa urządzenia I2C z tym samym adresem I2C. W mojej konfiguracji testowej, mam płytkę z mikrokontrolerem Adafruit Feather RP2040, i podłączyłem dwie nasze płytki breakout BME688 - jedną używającą pinów SCL + SDA i jedną używającą...

Czytaj więcej

PiCockpit na Raspberry Pi OS Bullseye

Aktualizacja 7.1.2022 (ostateczna poprawka) Wydałem teraz dwa oddzielne pakiety na naszym normalnym repozytorium zarówno dla bullseye jak i bustera. Nasz skrypt instalacyjny powinien automatycznie wybrać, z którego repozytorium możesz skorzystać. W celu zainstalowania picockpit-client zarówno na Raspberry Pi OS Bullseye i Raspberry Pi OS Buster proszę po prostu uruchomić następujące polecenie na swoim...

Czytaj więcej

Wszystko o Raspberry Pi Zero 2 W

Raspberry Pi Zero 2 W w pigułce Do tej pory sprzedano prawie 4 miliony Pi Zero - nadszedł czas na odświeżenie serii! Nowe Raspberry Pi Zero 2 W to znaczący upgrade w stosunku do poprzedniej generacji Pi Zero. Najważniejszą zmianą jest potężna modernizacja procesora:...

Czytaj więcej

Podgląd na PiCockpit v2.1

Za kulisami, pracujemy nad PiCockpit v2.1 już od jakiegoś czasu. Jest fajna nowa funkcja dla PiStats, ale to zostanie ujawnione, gdy PiCockpit v2.1 będzie gotowy. Na razie zajawka do jednej z dwóch nowych aplikacji ("BME688 Air Quality Meter" i "CO2 Sensor") dla...

Czytaj więcej