BME688 AirMeter App: monitorowanie jakości powietrza, ciśnienia powietrza, temperatury, wilgotności za pomocą Raspberry Pi

Korzystanie z aplikacji BME688 AirMeter App dla PiCockpitmożna przeczytać BME688 lub czujnik BME680 podłączony do Raspberry Pi za pomocą I2C. My (pi3g e.K.) oferujemy moduł breakout BME688 typu plug & play, który można podłączyć bezpośrednio do gniazda Raspberry Pi.

Aplikacja posiada trzy różne widoki, pozwalające na wizualizację danych w wybrany przez użytkownika sposób:

Instalacja i konfiguracja

Zasilanie Raspberry Pi off, i podłączyć moduł BME688. Odnieś się do instrukcji sprzedawcy, jak to zrobić.

pi3g-bme688-breakout-board-raspberry-pi
Moduł pi3g BME688 breakout podłączony do Raspberry Pi 3B+: można go po prostu podłączyć do GPIO Header. Zwróć uwagę na specjalną orientację, aby SoC nie zniekształcał wartości pomiaru ciepła BME688.

Uwaga: BME688 i BME680 również obsługują SPI. Ta aplikacja obsługuje jednak tylko operacje I2C.

Włącz z powrotem zasilanie Raspberry Pi. Do tego czasu, miejmy nadzieję PiCockpit jest już zainstalowany. Nie musisz instalować żadnego oprogramowania poza PiCockpit, aby ta aplikacja działała. (Nie ma za co :-))

Otwórz aplikację BME688 AirMeter i kliknij na przycisk Setup:

Aplikacja BME688 AirMeter oferuje różne widoki. Przycisk Setup znajduje się na górze.
Oczekiwanie na dane, ponieważ nie otrzymano jeszcze żadnych danych z czujnika

Włącz czujnik BME688 klikając na przełącznik "enable sensor".

Sprawdź czy adres I2C jest prawidłowy. (Dla płyty pi3g BME688 jest to domyślnie 0x77 - może się to różnić dla innych producentów).

Jeśli uda się dotrzeć do czujnika, poniższy komunikat powinien zostać zaktualizowany do "Data received: ..." ze znacznikiem czasowym ostatniego otrzymanego pakietu danych.

Uwaga: częstotliwość odbierania pakietów danych zależy od ustawień - jeśli włączone jest obliczanie IAQ, mogą być one odbierane rzadziej.

umożliwienie obliczeń IAQ

Firma Bosch dostarcza oprogramowanie o nazwie BSEC 2. Dla Państwa wygody włączyliśmy je do PiCockpit. Oprogramowanie to pozwala na pobranie surowych wartości, które mierzy czujnik i obliczenie dodatkowych wartości.

Jednym z nich jest IAQ. (Jakość powietrza w pomieszczeniach) - co pozwoli Ci zmierzyć jakość powietrza w pomieszczeniach.

Aby to włączyć, należy kliknąć na przycisk przełączający "enable IAQ calculation", a następnie kliknąć na "I agree" w oknie dialogowym. Umowa licencyjna Bosch BSEC dialog.

Zaakceptuj umowę licencyjną Bosch BSEC

To automatycznie poinstruuje PiCockpit, aby również obliczyć IAQ.

widok zaawansowany (pokaż wszystkie dane)

Włączenie widoku zaawansowanego spowoduje wyświetlenie wszystkich parametrów, które oprogramowanie BSEC2 jest w stanie obliczyć.

resetowanie wszystkich ustawień

Ten przycisk umożliwia przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych.

Pokaż wykres liniowy

temperatura powietrza (surowa) przedstawiona na wykresie liniowym

Użyj przycisków "pokaż mi", aby wybrać wartość pomiaru, którą chcesz zobaczyć.

Użyj wyszukiwania, aby skupić się tylko na wartościach, które Cię interesują:

zacznij wpisywać nazwę interesującej Cię wartości, aby zawęzić wybór

Elementy znajdujące się na dole i tuż obok wykresu pozwalają na drążenie poszczególnych obszarów danych i wartości, które nas interesują. Świetnie nadają się do powiększania wykresu:

powiększenie, aby wyraźniej zobaczyć wahania temperatury

Należy pamiętać, że wartości danych historycznych zostaną zachowane w przeglądarce internetowej tylko wtedy, gdy aplikacja jest otwarta. Po przejściu do innej przeglądarki lub zamknięciu karty, dane zostaną utracone.

Widok przyrządu

W widoku Wskaźniki, otrzymasz piękne wskaźniki, aby wyświetlić bieżące wartości. Tutaj możesz monitorować następujące wartości:

 • wilgotność powietrza
 • temperatura powietrza
 • ciśnienie powietrza
 • odporność na gaz
 • jakość powietrza (IAQ) - jeśli włączone

Widok wskaźnika zawiera również tabelę z danymi w dolnej części.

Widok tabeli

Dla purystów wśród nas, którzy lubią, gdy ich dane są prezentowane w sposób tabelaryczny, widok tabeli oferuje właśnie to dopasowanie:

Możesz użyć funkcji wyszukiwania, aby zawęzić widok tylko do tych pozycji, które Cię interesują:

zacznij wpisywać nazwę interesującej Cię wartości, aby zawęzić wybór

Pełna lista "widoków zaawansowanych"

Są to wszystkie wartości pomiarowe dostępne w aplikacji BME688 AirQuality App w PiCockpit po włączeniu widoku zaawansowanego:

 • wilgotność powietrza
 • wilgotność powietrza (surowa)
 • ciśnienie powietrza
 • jakość powietrza (IAQ)
 • jakość powietrza (IAQ) dokładność
 • temperatura powietrza
 • temperatura powietrza (surowa)
 • oddech Równoważnik VOC
 • dokładność równoważnika oddechowego VOC
 • ekwiwalent CO2
 • Dokładność ekwiwalentu CO2
 • wartość gazu kompensacyjnego
 • dokładność wartości gazu kompensacyjnego
 • procent gazu
 • dokładność procentowa gazu
 • opór gazu (surowy)
 • przykładowa liczba
 • statyczny IAQ (surowy)
 • statyczna dokładność IAQ
 • znacznik czasu

Uwaga: dla lepszej precyzji pomiaru CO2, oferujemy również Aplikacja czujnika CO2!

FAQ

Czy BME680 jest również obsługiwany?

Tak, BME680 jest również obsługiwany.

Co z funkcjami AI w BME688?

Obecnie pracujemy nad aplikacją "Digital Nose" dla PiCockpit, która pozwoli na rozpoznawanie zapachów przy użyciu BME688.

Gdzie mogę kupić kompatybilny czujnik?

My (pi3g e.K.) opracowaliśmy moduł BME688 typu plug & play dla portu GPIO Raspberry Pi.

Inni sprzedawcy, np. Pimoroni i Adafruit, również sprzedają płytki breakout BME688 i BME680.

Obsługa błędów

KeyError "status

objawy na frontend: "Oczekiwanie na dane" jest wyświetlane w Konfiguracji, ale żadne dane nie docierają.

badając dziennik (używając sudo journalctl -u picockpit-client -n 250) znajdujemy następujący wpis:

Nov 01 17:00:43 jaya picockpit-client[4591]: Traceback (most recent call last):
Nov 01 17:00:43 jaya picockpit-client[4591]: Plik "/usr/lib/python3.9/threading.py", linia 954, in _bootstrap_inner
Nov 01 17:00:43 jaya picockpit-client[4591]: self.run()
Nov 01 17:00:43 jaya picockpit-client[4591]: Plik "/usr/lib/python3.9/threading.py", linia 892, in run
Nov 01 17:00:43 jaya picockpit-client[4591]: self._target(*self._args, **self._kwargs)
Nov 01 17:00:43 jaya picockpit-client[4591]: File "/usr/share/picockpit-client/lib/python3.9/site-packages/com_picockpit/bme688airmeter/bme688airmeter.py", line 136, in stats_thread
Nov 01 17:00:43 jaya picockpit-client[4591]: stats=self.get_stats()
Nov 01 17:00:43 jaya picockpit-client[4591]: File "/usr/share/picockpit-client/lib/python3.9/site-packages/com_picockpit/bme688airmeter/bme688airmeter.py", line 231, in get_stats
Nov 01 17:00:43 jaya picockpit-client[4591]: stats['s'] = data['status']
Nov 01 17:00:43 jaya picockpit-client[4591]: KeyError: 'status'

Dzieje się tak, ponieważ frontend jest w złym stanie - oprócz włączenia czujnika, należy również włączyć obliczanie IAQ:

Jak mogę sprawdzić, czy adres I2C jest poprawny?

Uruchom i2cdetect jako root:

 i2cdetect -y 1

To pokaże Ci BME688 i inne akcesoria I2C, które można wykryć za pomocą tego algorytmu:

Domyślny adres dla nasza własna płytka breakout BME688 jest 0x77