Datenschutzerklärung

(poniżej znajduje się automatyczne tłumaczenie na język angielski. Prawnie obowiązującą wersją jest wersja niemiecka).

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist:

Maximilian Batz (pi3g GmbH & Co. KG)

Moje zakłady

Na podstawie przedstawionych danych kontaktowych naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych można skorzystać z następujących praw:

  • Dostęp do moich danych osobowych i ich przetwarzania (art. 15 DSGVO),
  • Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten (Art. 16 DSGVO),
  • Udostępnienie nam swoich danych osobowych (art. 17 DSGVO),
  • W przypadku przetwarzania danych, jeśli nie chcemy ich usunąć na podstawie ustawowych obowiązków (art. 18 DSGVO),
  • sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych w naszym imieniu (art. 21 DSGVO) oraz
  • Zgodność z prawem do ochrony danych osobowych, jeżeli Państwo w ramach przetwarzania danych osobowych wyrazili na to zgodę lub jeżeli dokonaliście Państwo w stosunku do nas nieprawidłowego wpisu (Art. 20 DSGVO).

Jeśli wyraziliście Państwo naszą wolę, możecie ją wyrazić z korzyścią dla przyszłości.

Mogą Państwo w dowolnym momencie skierować swój wniosek do odpowiedniego urzędu, np. do właściwego urzędu w Państwa miejscu zamieszkania lub do właściwego dla nas miejsca zamieszkania.

Listę pracowników pomocniczych (dla działów niecentralnych) wraz z dokumentacją można znaleźć pod adresem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Przekazanie wszystkich informacji ogólnych przy wejściu na naszą stronę internetową

Art und Zweck der Verarbeitung:

Jeśli wejdziesz na naszą stronę internetową, np. nie zarejestrujesz się lub podasz inne informacje, automatycznie otrzymasz informacje ogólnego rodzaju. Informacje te (Server-Logfiles) zawierają m.in. rodzaj przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy usług internetowych, adres IP i inne.

Są one opracowywane w szczególności pod następującymi względami:

  • Zabezpieczenie przed problemami z połączeniem strony internetowej,
  • Zapewnienie reibungslosen Nutzung naszej strony internetowej,
  • Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu, jak również
  • zur Optimierung unserer Website.

Nie wykorzystujemy ich danych w celu usunięcia informacji na temat ich osoby. Informacje tego typu będą przez nas anonimowo, statystycznie oceniane, aby zoptymalizować naszą działalność internetową oraz dalszą technikę.

Rechtsgrundlage und berechtigtes Interesse:

Obróbka odbywa się zgodnie z Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO na podstawie naszych prawnie uzasadnionych intencji w celu poprawy stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej.

Empfänger:

Źródłem danych są w dużej mierze techniczni doradcy, którzy jako pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych zajmują się tworzeniem i rozwojem naszej strony internetowej.

Drittlandtransfer:

Die erhobenen Daten werden ggfs. in folgende Drittländer übertragen:

USA (Google Analytics)

Poniższe gwarancje ochrony danych znajdują się poniżej: Standard-Vertragsklauseln
Wiążące zasady korporacyjne

Speicherdauer:

Dane te zostaną usunięte, nawet jeśli nie są one bardziej potrzebne dla celów korzystania z witryny. Dotyczy to danych, które wynikają z korzystania ze strony internetowej, przede wszystkim w przypadku, gdy dana strona została zamknięta.

W przypadku zabezpieczania danych w plikach dziennika następuje to po upływie co najmniej 14 dni. Możliwe jest również inne zabezpieczenie. W takim przypadku adresy IP użytkowników będą anonimowe, tak aby nie było możliwe ich przekazanie przez Klienta.

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Udostępnianie danych osobowych osób trzecich jest wymagane zarówno na podstawie przepisów prawa, jak i na podstawie oświadczenia. Bez adresu IP nie jest możliwe określenie przeznaczenia i funkcjonalności naszej strony internetowej. W związku z tym poszczególne funkcje i usługi mogą nie być dostępne lub nie mogą być udostępniane. W związku z tym istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony.

Cookies

Podobnie jak wiele innych stron internetowych używamy również tak zwanych "plików cookie". Pliki cookie odnoszą się do niewielkich danych tekstowych, które są przesyłane na urządzenie końcowe (laptop, tablet, smartfon itp.), gdy odwiedzasz naszą stronę internetową.

Można wyłączyć poszczególne pliki cookie lub cały zestaw plików cookie. W przeciwnym razie uzyskasz informacje i wskazówki, w jaki sposób pliki cookie mogą zostać zablokowane lub jak można zablokować ich ochronę. Pod następującymi linkami można znaleźć niezbędne informacje dotyczące przeglądarki internetowej:

Speicherdauer und eingesetzte Cookies:

W przypadku, gdy za pośrednictwem własnych ustawień przeglądania lub przyzwolenia na korzystanie z plików cookie akceptujemy korzystanie z plików cookie, na naszych stronach internetowych mogą być używane następujące pliki cookie: Google Analytics,
Shopify,
picockpit.com Cookie (technicznie nieużyteczne do logowania)

Technicznie nieużyteczne pliki cookie

Art und Zweck der Verarbeitung:

Ustawiamy pliki cookie, aby nasza strona była lepiej zarządzana. Niektóre elementy naszej strony internetowej umożliwiają identyfikację przeglądarki po kliknięciu na nią.

Celem stosowania technicznie niewymagających plików cookie jest ułatwienie korzystania z witryn internetowych przez użytkowników. Niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą nie być dostępne bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest, aby przeglądarka została wyzerowana nawet po zmianie strony.

W przypadku poniższych zastosowań stosujemy pliki cookie:

Rechtsgrundlage und berechtigtes Interesse:

Obróbka odbywa się zgodnie z Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zapewnienia neutralnego wyglądu naszej strony internetowej.

Empfänger:

Źródłem danych są w dużej mierze techniczni specjaliści, którzy są zaangażowani w tworzenie i rozwijanie naszej strony internetowej jako pracownicy biurowi.

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Udostępnienie danych osobowych, o których mowa powyżej, jest wymagane zarówno na mocy prawa, jak i w sposób wyraźny. Bez tych danych nie jest możliwa realizacja celów i funkcji naszej strony internetowej. W związku z tym poszczególne funkcje i usługi mogą nie być dostępne lub nie mogą być udostępniane.

Widerspruch

Proszę zapoznać się z informacjami na temat prawa własności intelektualnej zgodnie z art. 21 DSGVO. 21 DSGVO weiter unten.

Technicznie nieistotne pliki cookie

Ponadto ustawiamy pliki cookie, aby lepiej dostosować ofertę na naszej stronie do potrzeb użytkowników lub na podstawie statystyk ocen.

Którzy dostawcy cookies ustawią cookies, otrzymają od nas informacje na temat zastosowanych technologii wyszukiwania, śledzenia, remarketingu i analizy danych internetowych.

Rechtsgrundlage:

Podstawą prawną dla tych działań jest wyłącznie moja wola, Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Empfänger:

Źródłem danych są w dużej mierze techniczni specjaliści, którzy są zaangażowani w tworzenie i rozwijanie naszej strony internetowej jako pracownicy biurowi.

Pozostałym pracownikom przekazujemy informacje dotyczące zastosowanych technologii wyszukiwania, śledzenia, remarketingu i analizy danych internetowych.

Drittlandtransfer:

Informacje te można uzyskać z list poszczególnych dostawców usług związanych z prezentacją, śledzeniem, remarketingiem i analizą danych internetowych.

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Nasza strona internetowa może być oczywiście odwiedzana także bez plików cookie. Przeglądarki internetowe są z reguły tak skonstruowane, że obsługują pliki cookie. Korzystanie z plików cookie można w każdym momencie dezaktywować za pomocą ustawień przeglądarki (patrz: Zasada działania).

Należy pamiętać, że niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą nie działać, jeśli korzystanie z plików cookie jest wyłączone.

Widerruf der Einwilligung:

W każdej chwili możesz potwierdzić swoją zgodę na korzystanie z naszego narzędzia do obsługi plików cookie.

Profilowanie:

Jeśli analizujemy korzystanie z witryn internetowych przy użyciu pseudonimów użytkowników, prosimy o przekazanie tych informacji do odpowiednich technologii wyszukiwania, śledzenia, remarketingu i analizy danych internetowych.

Zarejestruj się na naszej stronie internetowej

Art und Zweck der Verarbeitung:

W celu zarejestrowania się na naszej stronie internetowej udostępniamy pewne dane osobowe, które zostały nam przekazane za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Z chwilą rejestracji zostaną uzyskane następujące dane:

keine

Rejestracja jest konieczna, aby móc korzystać z najlepszych materiałów i usług dostępnych na naszej stronie internetowej.

Rechtsgrundlage:

Przetwarzanie danych uzyskanych w ramach rejestracji odbywa się na podstawie oświadczenia woli użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO).

Empfänger:

Źródłem danych są w dużej mierze techniczni specjaliści, którzy są zaangażowani w tworzenie i rozwijanie naszej strony internetowej jako pracownicy biurowi.

Drittlandtransfer:

Die erhobenen Daten werden ggfs. in folgende Drittländer übertragen:

nein

Folgende Datenschutzgarantien liegen vor:

Speicherdauer:

Dane w tym kontekście będą przetwarzane tylko wtedy, gdy będzie to konieczne.

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Przekazanie danych osobowych odbywa się bezpłatnie, wyłącznie na podstawie Państwa zgody. Bez podania danych osobowych nie mamy prawa do korzystania z zamówionych przez nas produktów.

Obniżenie kosztów eksploatacji

Art und Zweck der Verarbeitung:

W celu uzyskania korzystnych cen, otrzymamy od nas istotne dane, takie jak np. dane dotyczące płatności, aby móc potwierdzić złożenie zamówienia.

Rechtsgrundlage:

Przetwarzanie danych, które jest niezbędne do zawarcia umowy, opiera się na Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Empfänger:

Osoby przekazujące dane są w większości przypadków pracownikami. Auftragsverarbeiter.

Drittlandtransfer:

Die erhobenen Daten werden ggfs. in folgende Drittländer übertragen:

nein

Folgende Datenschutzgarantien liegen vor:

Speicherdauer:

Dane te przechowujemy w naszych systemach tak długo, jak długo obowiązują ustawowe ograniczenia prawne. Dotyczy to w szczególności okresu 6 lub 10 lat od momentu wydania rozporządzenia o zgodności z prawem i nakazami ustawowymi.

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Udostępnienie danych osobowych odbywa się na zasadach dobrowolności. Bez podania danych osobowych nie mamy prawa do korzystania z zamówionych przez nas produktów i usług.

Kommentarfunktion

Art und Zweck der Verarbeitung:

W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika komentarza na naszej stronie internetowej, podajemy również datę jego zamieszczenia oraz nazwę Użytkownika podaną przedtem przez właściciela strony. Stanowi to dla nas gwarancję, że możemy udostępnić szersze informacje na naszej stronie internetowej, nawet jeśli zostały one stworzone przez użytkowników.

Rechtsgrundlage:

Przetwarzanie danych zawartych w Komentarzu odbywa się na podstawie prawnie wiążącego interesu (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

Poprzez zamieszczenie komentarza nie chcemy dopuścić do niezakłóconej interakcji. Zgłoszone przez Państwa uwagi zostaną uwzględnione w celu opracowania opinii oraz w celu ewentualnego udzielenia dalszych informacji.

Empfänger:

Osoby przekazujące dane są w większości przypadków pracownikami. Auftragsverarbeiter.

Drittlandtransfer:

Die erhobenen Daten werden ggfs. in folgende Drittländer übertragen:

ja, zur Spam-Kontrolle (AKISMET)

Folgende Datenschutzgarantien liegen vor:

Standard-Vertragsklauseln

Speicherdauer:

Die Daten werden gelöscht, sobald diese für den Zweck der Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Ma to miejsce przede wszystkim wtedy, gdy komunikacja z klientem jest przerwana, a przedsiębiorca ma możliwość ustalenia, że nabywca jest w stanie uzyskać maksymalny zysk. Zobowiązujemy się do wykonania usługi bez odwoływania się do innych osób oraz bez dodatkowych i natychmiastowych informacji.

Poza tym, możesz w każdej chwili usunąć swój komentarz z naszej strony. W tym celu należy wysłać e-mail do wyżej wymienionych pełnomocników ds. ochrony danych osobowych, jak również do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych, oraz przesłać link do komentarza, jak również podać adres e-mail podany podczas wysyłania komentarza.

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Udostępnienie danych osobowych odbywa się bezpłatnie. Bez podania danych osobowych nie mamy prawa dostępu do naszej funkcji komentowania.

Biuletyn

Art und Zweck der Verarbeitung:

W celu dostarczenia naszego newslettera otrzymujemy dane osobowe, które zostały nam przekazane przez wysłanie wiadomości.

W celu przeprowadzenia prawidłowej rejestracji udostępniamy prawidłowy adres e-mail. Aby potwierdzić, że rejestracja odbywa się wyłącznie za pośrednictwem adresu e-mail użytkownika, ustawiamy opcję "Double-Opt-in". W ten sposób zaprotokołujemy wysłanie wiadomości do newslettera, wysłanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem i wysłanie odpowiedzi. Inne dane nie zostaną usunięte.

Rechtsgrundlage:

Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), przesyłamy Państwu regularnie nasz Newsletter oraz inne informacje drogą elektroniczną na podany przez Państwa adres e-mail.

Chęć ochrony swoich danych osobowych i ich wykorzystanie w biuletynie może być przez Państwa każdorazowo potwierdzone ze skutkiem dla przyszłości. W każdym biuletynie można znaleźć odpowiedni link. Ponadto, można również przejść bezpośrednio na tę stronę internetową lub poprosić nas o przekazanie informacji na temat ustalonej na końcu niniejszej klauzuli o ochronie danych osobowych.

Empfänger:

Osoby przekazujące dane są w większości przypadków pracownikami. Auftragsverarbeiter.

Drittlandtransfer:

Die erhobenen Daten werden ggfs. in folgende Drittländer übertragen:

nein

Folgende Datenschutzgarantien liegen vor:

Speicherdauer:

Dane w tym kontekście będą przetwarzane tylko w przypadku, gdy będzie to wymagane. Danach werden sie gelöscht.

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Udostępnianie danych osobowych odbywa się bezpłatnie, wyłącznie na podstawie Państwa zgody. Bez takiej zgody nie możemy jednak wysłać Państwu naszego Newslettera.

Widerruf der Einwilligung:

Chęć zabezpieczenia swoich danych osobowych i ich wykorzystania w biuletynie może być przez Państwa każdorazowo potwierdzona z korzyścią dla przyszłości. Zgłoszenie może być dokonane za pośrednictwem załączonego w e-mailu linku lub za pośrednictwem podanego wyżej pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych lub osoby upoważnionej do tego z uwagi na ochronę danych osobowych.

Kontaktformular

Art und Zweck der Verarbeitung:

Wyszczególnione przez Państwa dane są niezbędne do indywidualnej komunikacji z Państwem. W związku z tym konieczne jest podanie ważnego adresu e-mail oraz imienia i nazwiska. Stanowi to warunek przyznania prawa do wniesienia skargi i związanych z tym roszczeń. Udostępnienie innych danych jest opcjonalne.

Rechtsgrundlage:

Przetwarzanie danych zawartych w formularzu kontaktowym odbywa się na podstawie prawnie wiążących interesów (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Poprzez użycie formularzy kontaktowych nie możemy dopuścić do niezakłóconego kontaktu. Wyrażone przez Państwa opinie zostaną uwzględnione w celu opracowania opinii oraz w celu udzielenia ewentualnych dodatkowych informacji.

Jeśli nawiążesz z nami kontakt w celu złożenia zamówienia, nastąpi przetwarzanie danych zawartych w formularzu kontaktowym w celu zapewnienia zgodnych z prawem warunków (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO).

Empfänger:

Osoby przekazujące dane są w większości przypadków pracownikami. Auftragsverarbeiter.

Drittlandtransfer:

Die erhobenen Daten werden ggfs. in folgende Drittländer übertragen:

Ja, przelew przez Google Mail (USA)

Poniższe gwarancje ochrony danych znajdują się poniżej: Standard-Vertragsklauseln
Wiążące zasady korporacyjne

Speicherdauer:

Dane zostaną usunięte najpóźniej 6 miesięcy od momentu zgłoszenia.

Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której dojdzie do przekroczenia terminu ważności umowy, zabezpieczymy ustawowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zgodnie z HGB i usuniemy Państwa dane po upływie tego terminu.

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt freewillig. Możemy jedynie udostępnić Twoje zgłoszenie, jeśli podasz nam swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz podstawę zgłoszenia.

Korzystanie z Cloudflare i SSL-Verschlüsselung

Art and Zweck der Verarbeitung: Wir nutzen Dienste von Cloudflare, Inc, 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA (nachfolgend "Cloudflare"). Cloudflare oferuje sprawdzoną na całym świecie sieć dostarczania treści z DNS. Z technicznego punktu widzenia przepływ informacji między przeglądarką użytkownika a naszą witryną jest sterowany przez Cloudflare. W ten sposób Cloudflare przejmuje funkcję Proxys i przekazuje wszystkie strumienie danych, które trafiają na naszą stronę internetową, za pośrednictwem swojej ogólnoświatowej sieci. Dane są przesyłane na drodze do naszych serwerów przez Cloudflare SSL-entschlüsselt, a następnie ponownie przesyłane. Powoduje to, że czas dostępu do naszej strony internetowej może ulec pogorszeniu, a dostarczanie informacji może ulec pogorszeniu. Cloudflare chroni naszą witrynę przed atakami DDoS i innymi formami cyberataków.

Podstawa prawna: Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszych zgodnych z prawem celów, jakimi są uproszczone i wydajne gromadzenie danych oraz optymalizacja naszych ofert online (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Empfänger: Empfänger der Daten to Cloudflare i technische Dienstleister, którzy zajmują się Betrieb i Wartung naszej strony internetowej jako Auftragsverarbeiter.

Drittlandtransfer: Usunięte dane są przekazywane do Cloudflare w USA. Cloudflare jest certyfikowany zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA i zapewnia gwarancję przestrzegania europejskiej ustawy o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active).

Szybkość: Cloudflare przechowuje dane tylko tak długo, jak jest to konieczne do uruchomienia usługi, i usuwa je natychmiast po zakończeniu sesji.

Bereitstellung vorgeschrieben lub erforderlich: Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt freiwillig, ausschließlich auf Basis der Ihrer Einwilligung. Dzięki zastosowaniu różnych technologii do przekazywania danych możliwe jest bezpieczne przekazywanie danych użytkownika. Bez SSL-Verschlüsselung dane przesyłane w Internecie nie mogą być przechowywane.

Ochrona danych przy korzystaniu z Cloudflare Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych przez Cloudflare można znaleźć pod adresem https://www.cloudflare.com/security-policy/.

Pamiętaj, że Cloudflare może przetwarzać Twoje dane w celu zapewnienia bezpiecznego i optymalnego wyświetlania naszych ofert online.

Korzystanie z banera Real Cookie

W celu obsługi używanych plików cookie i innych technologii (Zählpixel, Web Beacons itp.) oraz związanych z nimi wyzwań korzystamy z narzędzia do wyzwalania "Real Cookie Banner". Szczegółowe informacje na temat funkcji "Real Cookie Banner" można znaleźć pod adresem https://devowl.io/rcb/data-processing/.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym kontekście jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust. 2 lit. c) RODO. 6 (1) lit. c RODO i Art. 6 (1) lit. f RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zarządzanie plikami cookie i innymi technologiami oraz związanymi z nimi oświadczeniami woli.

Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist weder vertraglich vorgeschrieben noch für den Abschluss eines Vertrages erforderlich. Użytkownik nie jest zobowiązany do przekazywania danych osobowych. Jeśli nie podasz danych osobowych, nie będziemy mogli zweryfikować Twoich żądań.

Wykorzystanie Google Analytics

Jeśli użytkownik wyrazi taką wolę, w niniejszej Witrynie zostanie zastosowana usługa Google Analytics firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dalej: "Google"). Google Analytics używa tzw. "Pliki cookie", również dane tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej przez użytkownika. Uzyskane za pomocą plików cookie informacje o korzystaniu przez użytkownika z tej witryny internetowej są przekazywane na serwer Google w USA i tam przetwarzane. Aufgrund der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf diesen Webseiten, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch withinhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Adres IP przekazany w ramach Google Analytics przez przeglądarkę użytkownika nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.com/analytics/terms/de.html und unter https://policies.google.com/?hl=de.

Na zlecenie użytkownika tej strony internetowej Google udostępnia te informacje, aby ocenić sposób korzystania przez niego ze strony internetowej, sporządzić raporty dotyczące aktywności w sieci oraz opracować inne, powiązane z ochroną strony internetowej i korzystaniem z Internetu metody postępowania wobec użytkownika strony internetowej.

Dane, które zostały przez nas zdefiniowane za pomocą plików cookie, informacji o użytkowniku (np. User-ID) lub identyfikatorów użytkownika, zostaną automatycznie usunięte po 14 miesiącach. Likwidacja danych, których czas przechowywania został przekroczony, odbywa się automatycznie raz na miesiąc.

Widerruf der Einwilligung:

Użytkownik może powiązać śledzenie z Google Analytics na swojej stronie internetowej, jeśli kliknij ten link. W tym celu na urządzeniu użytkownika zainstalowany jest plik cookie rezygnacji. W związku z tym, jeśli plik cookie zostanie zainstalowany w przeglądarce, zostanie ponownie potwierdzona analiza danych przez Google Analytics dla tej strony internetowej i dla tej przeglądarki.

W przeciwnym razie można zapobiec ochronie plików cookie poprzez odpowiednią konfigurację oprogramowania przeglądarki; informujemy jednak, że w takim przypadku nie można w pełni korzystać z niektórych funkcji witryny.

W związku z tym mogą Państwo pobierać dane (w tym adres IP) uzyskane za pomocą pliku cookie i związane z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej, a także przetwarzać te dane przez Google, jeżeli na podstawie poniższego linku zostanie zainstalowany odpowiedni plugin do przeglądarki: Dodatek do przeglądarki w celu ułatwienia korzystania z Google Analytics..

Wykorzystanie bibliotek skryptów (Google Webfonts)

W celu zapewnienia poprawnego i zrozumiałego graficznie wyświetlania naszych treści w przeglądarkach, korzystamy ze strony internetowej "Google Web Fonts" firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dalej "Google") do wyświetlania treści.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w zakresie gromadzenia danych przez Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Włączone filmy z YouTube

Na naszej stronie internetowej udostępniamy filmy z YouTube. Betreiber der entsprechenden Plugins is die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (nachfolgend "YouTube"). YouTube, LLC jest spółką zależną Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA (zwaną dalej "Google"). Jeśli użytkownik korzysta z witryny z wtyczką YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. W ten sposób YouTube będzie wiedział, z jakich stron można korzystać. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, YouTube może osobiście zarządzać jego przeglądaniem. Będzie to dla Ciebie pomocne, jeśli wcześniej zalogujesz się na swoje konto YouTube.

Po uruchomieniu filmu z YouTube, dostawca plików cookie otrzymuje informacje o sposobie korzystania z serwisu.

Dalsze informacje na temat celu i zakresu przechowywania danych oraz ich przetwarzania przez YouTube można znaleźć w odnośnikach dotyczących przetwarzania danych w ramach tej strony internetowej, a także informacje na temat praw i możliwości naruszenia prywatności użytkownika (https://policies.google.com/privacy).

Widerruf der Einwilligung:

Klient nie ma w tym momencie możliwości skorzystania z możliwości rezygnacji lub zablokowania dostępu do danych. Jeśli chcesz, aby Twoje działania na naszej stronie internetowej zostały przerwane, poinformuj nas za pomocą narzędzia do obsługi plików cookie o swojej woli dotyczącej odpowiedniej kategorii plików cookie lub wszystkich technicznie niewymaganych plików cookie i transmisji danych. W takim przypadku można korzystać z naszej strony internetowej, ale tylko lub wyłącznie w sposób nieprawidłowy.

Ochrona danych przy korzystaniu z logowania społecznościowego na Facebooku

Korzystanie z logowania społecznościowego Facebook na naszej stronie internetowej odbywa się na podstawie Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Jako właściciel strony picockpit.com jesteśmy w pełni zainteresowani tym, aby proces logowania dla naszych użytkowników był tak prosty, jak to tylko możliwe, a autentyczność użytkowników naszej strony internetowej była zapewniona.

Facebook został certyfikowany zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA i zapewnia gwarancję przestrzegania europejskiej ustawy o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Więcej informacji na temat zakresu, formy, zasięgu oraz sposobu przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebooka, a także na temat przysługujących użytkownikowi praw i możliwości ochrony jego prywatności, można znaleźć w zasadach ochrony danych osobowych Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Należy pamiętać, że przetwarzanie danych za pośrednictwem Facebooka będzie możliwe po kliknięciu przycisku logowania do Facebooka.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej gromadził dane o Tobie, możesz to zrobić poprzez odpowiednie ustawienia na Twoim koncie Facebook lub w Twojej przeglądarce internetowej. W takim przypadku użytkownik może uniemożliwić przetwarzanie tych danych przez Facebooka, jeśli instalacja plików cookie dostarczonych przez Facebooka jest możliwa.

Należy pamiętać, że w tym przypadku nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej są w pełni dostępne. Jeśli użytkownik chce nawiązać połączenie z Facebookiem, a Facebook nie chce, aby jego profil na odwiedzanej przez niego witrynie był powiązany z jego profilem, może on zalogować się do naszej witryny za pośrednictwem Facebooka.

Podmiotem przetwarzającym dane jest Facebook i jego partnerzy, którzy są zaangażowani w rozwój Facebook Social Logins jako dostawcy usług. Dane pozyskane z Facebooka mogą być przetwarzane w USA i innych krajach trzecich.

Dane będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie to konieczne dla osiągnięcia określonego celu lub jak długo zostanie spełniona wola użytkownika dotycząca przetwarzania danych. W przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawa nie przewidują żadnych ograniczeń, okres przechowywania danych może wynosić do 10 lat.

Przekazywanie danych osobowych użytkownika odbywa się wyłącznie zgodnie z prawem. Jednak bez tych danych funkcja i usługa Facebook Social Login nie może być używana.

Wykorzystanie interfejsów API Google do logowania społecznościowego

Sztuka i kierunek pracy: Zapewniamy możliwość rejestracji i aktualizacji konta Google w naszej witrynie. Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z tej funkcji, zostaniesz przekierowany na stronę Google-Anmeldeseite, gdzie będziesz mógł wprowadzić swoje dane Google-Anmeldedaten. Po pomyślnej rejestracji otrzymamy zarejestrowany w Google adres e-mail i profil użytkownika. Wykorzystujemy te dane wyłącznie w celu tworzenia i obsługi kontaktów użytkownika na naszej stronie internetowej.

Podstawa prawna: Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie woli użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Ta wola może być szerzej rozumiana, działa ona tylko na przyszłość i nie ma żadnego wpływu na zgodność z prawem operacji dokonanej przed jej zakończeniem.

Empfänger: Empfänger der Daten sind ggf. technische Dienstleister, die für den Betrieb und die Wartung unserer Website als Auftragsverarbeiter werden.

Drittlandtransfer: Die erhobenen Daten werden ggfs. in folgende Drittländer übertragen:

USA (Google)

Folgende Datenschutzgarantien liegen vor:

Standard-Vertragsklauseln Wiążące reguły korporacyjne

Szybkość: Dane zostaną usunięte, o ile nie jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa. W tym przypadku jest to możliwe, gdy użytkownik otworzy u nas swoje konto.

Bereitstellung vorgeschrieben lub erforderlich: Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt freiwillig, allein auf Basis Ihrer Einwilligung. Bez ujawnienia danych osobowych nie możemy uzyskać dostępu do naszych zamówionych usług.

Ochrona danych przy korzystaniu z interfejsów API Google Korzystanie z interfejsów API Google odbywa się na podstawie art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Jako anbieter picockpit.com mamy uzasadniony interes w tym, aby autentyczność i tożsamość użytkowników naszej strony internetowej była zapewniona, a dostęp i korzystanie z naszej strony internetowej były tak łatwe i skuteczne, jak to tylko możliwe.

Google jest certyfikowany zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA i zapewnia gwarancję, że europejska ustawa o ochronie danych osobowych jest przestrzegana (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Więcej informacji na temat zakresu, rodzaju i zakresu oraz sposobu przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google, a także na temat przysługujących użytkownikowi praw i możliwości ochrony jego danych osobowych można znaleźć w zasadach ochrony danych osobowych Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Należy pamiętać, że przetwarzanie danych przez Google może się powieść po kliknięciu przycisku logowania Google.

Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby Google podczas jego wizyty na naszej stronie internetowej gromadził jego dane, może skorzystać z tej możliwości poprzez odpowiednie ustawienia w swoim koncie Google-Benutzerkonto lub w przeglądarce internetowej. Użytkownik może również zezwolić na przetwarzanie tych danych przez Google, jeśli zezwoli na instalację plików cookie dostarczonych przez Google.

Należy pamiętać, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje naszej witryny internetowej są w pełni dostępne. Jeśli użytkownik chce nawiązać połączenie z Google, a Google nie chce, aby jego profil w odwiedzanej przez niego witrynie był wyświetlany, powinien on zalogować się w Google przed rozpoczęciem korzystania z naszej witryny.

Podmiotem przetwarzającym dane jest Google i jego partnerzy, którzy jako dostawcy usług korzystają z interfejsów API Google. Dane uzyskane od Google mogą być przetwarzane w USA i innych krajach trzecich.

Dane będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie to konieczne dla osiągnięcia określonego celu lub jak długo zostanie spełniona wola użytkownika dotycząca przetwarzania danych. W przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawa nie przewidują żadnych ograniczeń, okres przechowywania danych może wynosić do 10 lat.

Przekazywanie danych osobowych użytkownika odbywa się wyłącznie zgodnie z prawem. Bez danych użytkownika nie można jednak korzystać z funkcji i usług Google API.

SSL-Verschlüsselung

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych użytkownika podczas przesyłania danych, stosujemy na aktualnym stanowisku technicznym odpowiednie zabezpieczenia transmisji (np. SSL) poprzez HTTPS.


Informacje o Ihr Widerspruchsrecht zgodnie z art. 21 DSGVO

Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von Art. 4 Nr. 4 DSGVO.

W razie wątpliwości, nie będziemy weryfikować danych osobowych, ponieważ możemy mieć do tego celu inne, niedozwolone podstawy, które naruszają nasze interesy, prawa i wolności, lub też przetwarzanie danych może być związane z naruszeniem, naruszeniem lub utratą praw.

Empfänger eines Widerspruchs

pi3g GmbH & Co. KG - support [at] pi3g.com


Zmiana naszych zasad ochrony danych osobowych

Zobowiązujemy się, że będziemy dbać o to, aby dane te były aktualizowane, aby spełniały aktualne wymogi prawne lub aby zmiany naszych ustaleń w zakresie danych były wprowadzane, np. przy wprowadzaniu nowych usług. W przypadku ponownego korzystania z usługi, użytkownik otrzyma nową aktualizację danych.

Fragen an den Datenschutzbeauftragten

Jeśli masz pytania dotyczące ochrony danych, prześlij nam wiadomość e-mail lub zwróć się bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych w naszej organizacji:

Maximilian Batz, support [at] pi3g.com

Die Datenschutzerklärung wurde mithilfe der activeMind AG erstellt, den Experten für zewnętrzne umowy o ochronie danych (Datenschutzbeauftragte) 

Polityka prywatności [tłumaczenie automatyczne]

Uwaga: wersja niemiecka jest wersją właściwą z prawnego punktu widzenia. Ta wersja jest przeznaczona tylko dla angielskich czytelników, którzy nie znają języka niemieckiego i może zawierać błędne tłumaczenia maszynowe!

Podstawowe informacje prawne

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu przepisów o ochronie danych, w szczególności ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (DSGVO), jest:

Maximilian Batz (pi3g GmbH & Co. KG).

Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownik może skorzystać z poniższych praw w dowolnym momencie, korzystając z danych kontaktowych podanych przez naszego inspektora ochrony danych:

Informacje o przechowywanych przez nas danych użytkownika i ich przetwarzaniu (art. 15 DSGVO),

Korekta nieprawidłowych danych osobowych (art. 16 DSGVO),

usunięcie przechowywanych przez nas danych użytkownika (art. 17 DSGVO),

Ograniczenie przetwarzania danych, jeśli nie możemy jeszcze usunąć danych użytkownika ze względu na zobowiązania prawne (art. 18 DSGVO),

sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych użytkownika (art. 21 DSGVO) oraz

Przenoszenie danych, pod warunkiem, że użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych lub zawarł z nami umowę (art. 20 DSGVO).

Jeśli użytkownik udzielił nam zgody, może ją odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Użytkownik może w dowolnym momencie złożyć skargę do organu nadzorczego, np. właściwego organu nadzorczego w kraju związkowym zamieszkania użytkownika lub organu odpowiedzialnego za nas jako administratora danych.

Listę organów nadzorczych (dla sektora niepublicznego) wraz z adresami można znaleźć na stronie: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Gromadzenie ogólnych informacji podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Charakter i cel przetwarzania danych:

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej, tj. jeśli nie zarejestruje się lub w inny sposób nie przekaże informacji, automatycznie gromadzone są informacje o charakterze ogólnym. Informacje te (pliki dziennika serwera) obejmują na przykład typ przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy usług internetowych, adres IP itp.

W szczególności są one przetwarzane w następujących celach:

Zapewnienie płynnej konfiguracji połączenia z witryną,

zapewnienie sprawnego korzystania z naszej strony internetowej,

ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu, oraz

w celu optymalizacji naszej strony internetowej.

Nie wykorzystujemy danych użytkownika do wyciągania wniosków na jego temat. Informacje tego rodzaju są przez nas analizowane statystycznie anonimowo, jeśli jest to konieczne, w celu optymalizacji naszej strony internetowej i technologii za nią stojącej.

Podstawa prawna i uzasadniony interes:

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z Art. 6 (1) lit. f DSGVO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w poprawie stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej.

Odbiorcy:

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług technicznych, którzy działają jako podmioty przetwarzające zamówienia w celu obsługi i konserwacji naszej strony internetowej.

Transfer do krajów trzecich:

Zebrane dane mogą być przekazywane do następujących krajów trzecich:

USA (Google Analytics)

Obowiązują następujące gwarancje ochrony danych:
Standardowe klauzule umowne

Wiążące zasady korporacyjne

Okres przechowywania:

Dane są usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone. W przypadku danych wykorzystywanych do udostępniania strony internetowej ma to zazwyczaj miejsce po zakończeniu odpowiedniej sesji.

W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika ma to miejsce najpóźniej po 14 dniach. Przechowywanie poza tym okresem jest możliwe. W takim przypadku adresy IP użytkowników są anonimizowane, aby przypisanie klienta wywołującego nie było już możliwe.

Przepis zalecany lub wymagany:

Podanie wyżej wymienionych danych osobowych nie jest wymagane ani prawnie, ani umownie. Jednak bez adresu IP nie można zagwarantować działania i funkcjonalności naszej strony internetowej. Ponadto poszczególne usługi i usługi mogą nie być dostępne lub mogą być ograniczone. Z tego powodu sprzeciw jest wykluczony.

Cookies

Podobnie jak wiele innych stron internetowych, również my używamy tak zwanych "cookies". Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, smartfonie itp.), gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową.

Użytkownik może usunąć pojedyncze pliki cookie lub cały zasób plików cookie. Ponadto użytkownik otrzyma informacje i instrukcje dotyczące usuwania tych plików cookie lub blokowania ich przechowywania z wyprzedzeniem. W zależności od dostawcy przeglądarki, niezbędne informacje można znaleźć pod następującymi linkami:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de

Opera: http://www.opera.com/de/help

Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=de_DE&viewlocale=de_DE

Okres przechowywania i używane pliki cookie:

W zakresie, w jakim użytkownik zezwala nam na korzystanie z plików cookie za pośrednictwem ustawień przeglądarki lub zgody, w naszych witrynach internetowych mogą być używane następujące pliki cookie:
Google Analytics,

Shopify,

plik cookie picockpit.com (technicznie niezbędny do logowania)

Technicznie niezbędne pliki cookie

Rodzaj i cel przetwarzania danych:

Używamy plików cookie, aby uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają identyfikacji przeglądarki wywołującej nawet po zmianie strony.

Celem stosowania technicznie niezbędnych plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony.

Wymagamy plików cookie do następujących zastosowań:

Podstawa prawna i uzasadniony interes:

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. 6 (1) lit. f DSGVO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w przyjaznym dla użytkownika projekcie naszej strony internetowej.

Odbiorcy:

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług technicznych, którzy działają jako podmioty przetwarzające dane w celu obsługi i konserwacji naszej strony internetowej.

Przepis obowiązkowy lub wymagany:

Podanie wyżej wymienionych danych osobowych nie jest wymagane przez prawo lub umowę. Jednak bez tych danych nie można zagwarantować obsługi i funkcjonalności naszej strony internetowej. Ponadto poszczególne usługi i usługi mogą nie być dostępne lub mogą być ograniczone.

Sprzeciw

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat prawa do sprzeciwu zgodnie z art. 21 DSGVO poniżej.

Technicznie niepotrzebne pliki cookie

Ponadto używamy plików cookie, aby lepiej dostosować ofertę na naszej stronie internetowej do zainteresowań odwiedzających lub ogólnie ją ulepszyć na podstawie ocen statystycznych.

Aby dowiedzieć się, którzy dostawcy ustawiają pliki cookie, należy zapoznać się z poniższymi informacjami na temat stosowanych technologii wyświetlania, śledzenia, remarketingu i analizy sieci.

Podstawa prawna:

Podstawą prawną dla tych operacji przetwarzania danych jest w każdym przypadku Państwa zgoda, Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO.

Odbiorcy:

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług technicznych, którzy działają jako podmioty przetwarzające zamówienia w celu obsługi i konserwacji naszej strony internetowej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat odbiorców, proszę zapoznać się z poniższymi informacjami na temat stosowanych technologii wyświetlania, śledzenia, remarketingu i analizy sieciowej.

Transfer do krajów trzecich:

Informacje na ten temat można znaleźć na listach poszczególnych dostawców usług wyświetlania, śledzenia, remarketingu i analityki internetowej.

Przepis zalecany lub wymagany:

Oczywiście zasadniczo można również przeglądać naszą witrynę bez plików cookie. Przeglądarki internetowe są regularnie ustawione na akceptowanie plików cookie. Ogólnie rzecz biorąc, użytkownik może wyłączyć korzystanie z plików cookie w dowolnym momencie za pomocą ustawień przeglądarki (patrz Wycofanie zgody).

Należy pamiętać, że poszczególne funkcje naszej strony internetowej mogą nie działać, jeśli użytkownik wyłączył obsługę plików cookie.

Wycofanie zgody:

Zgodę można wycofać w dowolnym momencie za pośrednictwem naszego narzędzia do wyrażania zgody na pliki cookie.

Profilowanie:

W zakresie, w jakim analizujemy zachowanie odwiedzających witrynę za pomocą pseudonimizowanych profili użytkowników, należy zapoznać się z poniższymi informacjami na temat stosowanych technologii wyświetlania, śledzenia, remarketingu i analizy sieci.

Rejestracja na naszej stronie internetowej

Rodzaj i cel przetwarzania danych:

Do rejestracji na naszej stronie internetowej wymagane są pewne dane osobowe, które są nam przekazywane za pośrednictwem maski wprowadzania danych.

W momencie rejestracji zbierane są następujące dane dodatkowe:

brak

Rejestracja użytkownika jest niezbędna do udostępniania określonych treści i usług w naszej witrynie internetowej.

Podstawa prawna:

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO).

Odbiorcy:

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług technicznych, którzy działają jako podmioty przetwarzające zamówienia w celu obsługi i konserwacji naszej strony internetowej.

Transfer do krajów trzecich:

Zebrane dane mogą być przekazywane do następujących krajów trzecich:

nie

Obowiązują następujące gwarancje ochrony danych:

Okres przechowywania:

Dane będą przetwarzane w tym kontekście tylko wtedy, gdy zostanie udzielona odpowiednia zgoda.

Przepis obowiązkowy lub wymagany:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i opiera się wyłącznie na zgodzie użytkownika. Bez podania danych osobowych nie możemy udzielić użytkownikowi dostępu do oferowanych przez nas treści.

Świadczenie usług odpłatnych

Rodzaj i cel przetwarzania danych:

W celu świadczenia odpłatnych usług prosimy o podanie dodatkowych danych, takich jak szczegóły płatności, w celu przetworzenia zamówienia.

Podstawa prawna:

Przetwarzanie danych wymaganych do zawarcia umowy odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. 6 (1) lit. b DSGVO.

Odbiorcy:

Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające zamówienia, jeśli ma to zastosowanie.

Transfer do krajów trzecich:

Zebrane dane mogą być przekazywane do następujących krajów trzecich:

nie

Obowiązują następujące gwarancje ochrony danych:

Okres przechowywania:

Przechowujemy te dane w naszych systemach do momentu wygaśnięcia ustawowych okresów przechowywania. Okresy te wynoszą zazwyczaj 6 lub 10 lat ze względu na właściwe wymogi księgowe i podatkowe.

Przepis obowiązkowy lub wymagany:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Bez podania danych osobowych nie będziemy mogli udostępnić Państwu oferowanych przez nas treści i usług.

Funkcja komentarza

Rodzaj i cel przetwarzania danych:

Gdy użytkownicy zostawiają komentarze na naszej stronie internetowej, oprócz tych danych przechowywany jest również czas ich utworzenia oraz nazwa użytkownika wybrana wcześniej przez odwiedzającego stronę. Ma to na celu zapewnienie naszego bezpieczeństwa, ponieważ możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności za niezgodne z prawem treści na naszej stronie internetowej, nawet jeśli zostały one utworzone przez użytkowników.

Podstawa prawna:

Przetwarzanie danych wprowadzonych jako komentarze opiera się na uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Udostępniając funkcję komentowania, chcielibyśmy umożliwić użytkownikowi interakcję w nieskomplikowany sposób. Podane informacje będą przechowywane w celu przetworzenia żądania i ewentualnych dalszych pytań.

Odbiorcy:

Odbiorcami danych są, w stosownych przypadkach, podmioty przetwarzające zamówienia.

Transfer do krajów trzecich:

Zebrane dane mogą być przekazywane do następujących krajów trzecich:

tak, do kontroli spamu (AKISMET).

Obowiązują następujące gwarancje ochrony danych:

Standardowe klauzule umowne

Okres przechowywania:

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone. Zazwyczaj ma to miejsce, gdy komunikacja z użytkownikiem została zakończona, a firma może wywnioskować z okoliczności, że dana kwestia została ostatecznie wyjaśniona. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyn i bez wcześniejszego lub późniejszego informowania.

Użytkownik może również w dowolnym momencie usunąć swój komentarz. W tym celu należy napisać wiadomość e-mail do wymienionego poniżej inspektora ochrony danych lub osoby odpowiedzialnej za ochronę danych i przesłać link do swojego komentarza, a także, w celu identyfikacji, adres e-mail użyty podczas tworzenia komentarza.

Przepis obowiązkowy lub wymagany:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Bez podania danych osobowych nie możemy przyznać użytkownikowi dostępu do funkcji komentowania.

Biuletyn

Rodzaj i cel przetwarzania danych:

W celu dostarczania naszego newslettera gromadzimy dane osobowe, które są nam przekazywane za pośrednictwem maski wprowadzania danych.

Do skutecznej rejestracji wymagany jest ważny adres e-mail. Aby zweryfikować, czy rejestracja została faktycznie dokonana przez właściciela adresu e-mail, stosujemy procedurę "double opt-in". W tym celu rejestrujemy rejestrację do newslettera, wysłanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem oraz otrzymanie odpowiedzi wymaganej w niniejszym dokumencie. Żadne inne dane nie są gromadzone.

Podstawa prawna:

Na podstawie wyraźnej zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) będziemy regularnie wysyłać mu nasz biuletyn lub porównywalne informacje pocztą elektroniczną na podany adres e-mail.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przechowywanie jego danych osobowych i wykorzystywanie ich do wysyłania newslettera ze skutkiem na przyszłość. Stosowny link znajduje się w każdym newsletterze. Ponadto użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji bezpośrednio na tej stronie internetowej lub poinformować nas o rezygnacji za pośrednictwem opcji kontaktu podanej na końcu niniejszej informacji o ochronie danych.

Odbiorcy:

Odbiorcami danych są, w stosownych przypadkach, podmioty przetwarzające zamówienia.

Transfer do krajów trzecich:

Zebrane dane mogą być przekazywane do następujących krajów trzecich:

nie

Obowiązują następujące gwarancje ochrony danych:

Okres przechowywania:

W tym kontekście dane będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo będzie udzielana odpowiednia zgoda. Następnie zostaną one usunięte.

Przepis obowiązkowy lub wymagany:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i opiera się wyłącznie na zgodzie użytkownika. Niestety nie możemy wysyłać naszego newslettera bez istniejącej zgody.

Odwołanie zgody:

Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przechowywanie jego danych osobowych i ich wykorzystywanie do wysyłania newslettera ze skutkiem na przyszłość. Rezygnacji z subskrypcji można zażądać za pośrednictwem linku zawartego w każdej wiadomości e-mail lub od inspektora ochrony danych lub osoby odpowiedzialnej za ochronę danych wymienionej poniżej.

Formularz kontaktowy

Charakter i cel przetwarzania danych:

Wprowadzone dane będą przechowywane w celu indywidualnej komunikacji z użytkownikiem. W tym celu konieczne jest podanie prawidłowego adresu e-mail oraz imienia i nazwiska. Służy to do przypisania zapytania i późniejszej odpowiedzi na nie. Podanie dalszych danych jest opcjonalne.

Podstawa prawna:

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego opiera się na uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Udostępniając formularz kontaktowy, chcielibyśmy umożliwić Ci skontaktowanie się z nami w nieskomplikowany sposób. Podane informacje będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania i ewentualnych dalszych pytań.

Jeśli skontaktujesz się z nami, aby poprosić o wycenę, dane wprowadzone w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO).

Odbiorcy:

Odbiorcami danych są, w stosownych przypadkach, podmioty przetwarzające zamówienia.

Transfer do krajów trzecich:

Zebrane dane mogą być przekazywane do następujących krajów trzecich:

Tak, przesyłanie przez Google Mail (USA)

Obowiązują następujące gwarancje ochrony danych:
Standardowe klauzule umowne

Wiążące zasady korporacyjne

Okres przechowywania:

Dane zostaną usunięte nie później niż 6 miesięcy po przetworzeniu wniosku.

W przypadku powstania stosunku umownego podlegamy ustawowym okresom przechowywania danych zgodnie z niemieckim kodeksem handlowym (HGB) i usuwamy dane użytkownika po upływie tych okresów.

Przepis obowiązkowy lub wymagany:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Możemy jednak przetworzyć Twoje żądanie tylko wtedy, gdy podasz nam swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz powód żądania.

Korzystanie z Cloudflare i szyfrowania SSL.

Rodzaj i cel przetwarzania: Korzystamy z usług świadczonych przez Cloudflare, Inc, 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA (dalej "Cloudflare"). Cloudflare oferuje globalnie rozproszoną sieć dostarczania treści z DNS. Z technicznego punktu widzenia przepływ informacji między przeglądarką użytkownika a naszą witryną jest kierowany przez Cloudflare. W ten sposób Cloudflare przejmuje funkcję proxy i kieruje wszystkie strumienie danych, które docierają do naszej witryny przez ich ogólnoświatową sieć. Dane są deszyfrowane przez SSL w drodze do naszych serwerów przez Cloudflare, a następnie ponownie szyfrowane. Pomaga to poprawić czas ładowania naszej witryny i przyspieszyć dostarczanie treści. Ponadto Cloudflare chroni naszą witrynę przed atakami DDoS i innymi formami cyberataków.

Podstawa prawna: Dane są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu w bezpiecznym i skutecznym dostarczaniu i optymalizacji naszej oferty online (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Odbiorcy: Odbiorcami danych są Cloudflare i dostawcy usług technicznych, którzy działają jako podmioty przetwarzające zamówienia w celu obsługi i konserwacji naszej strony internetowej.

Transfer do kraju trzeciego: Zebrane dane są przekazywane do Cloudflare w USA. Cloudflare jest certyfikowany w ramach Tarczy Prywatności UE-USA i dlatego oferuje gwarancję zgodności z europejskimi przepisami o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active).

Okres przechowywania: Cloudflare przechowuje dane tylko tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia usługi i usuwa je natychmiast po zakończeniu sesji.

Podanie obowiązkowe lub wymagane: Podanie danych osobowych jest dobrowolne i opiera się wyłącznie na zgodzie użytkownika. Wykorzystanie różnych technologii szyfrowania zapewnia bezpieczną transmisję danych. Bez szyfrowania SSL przesyłane dane mogłyby zostać odczytane w Internecie.

Ochrona danych podczas korzystania z Cloudflare Dalsze informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych przez Cloudflare można znaleźć na stronie https://www.cloudflare.com/security-policy/.

Należy pamiętać, że Cloudflare może przetwarzać dane użytkownika w celu zapewnienia bezpiecznego i zoptymalizowanego świadczenia naszych usług online.

Korzystanie z banera Real Cookie

Do zarządzania plikami cookie i podobnymi technologiami (piksele śledzące, sygnały nawigacyjne itp.) oraz powiązanymi zgodami używamy narzędzia do wyrażania zgody "Real Cookie Banner". Szczegółowe informacje na temat działania "Real Cookie Banner" można znaleźć na stronie https://devowl.io/rcb/data-processing/.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym kontekście jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 2 lit. c RODO. 6 (1) lit. c RODO i art. 6 (1) lit. f RODO. 6 (1) lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zarządzanie plikami cookie i podobnymi wykorzystywanymi technologiami oraz związanymi z nimi zgodami.

Podanie danych osobowych nie jest wymagane umownie ani konieczne do zawarcia umowy. Użytkownik nie jest zobowiązany do podania danych osobowych. Jeśli użytkownik nie poda danych osobowych, nie będziemy mogli zarządzać jego zgodami.

Korzystanie z Google Analytics

O ile użytkownik wyraził na to zgodę, na tej stronie internetowej wykorzystywana jest usługa Google Analytics, usługa analizy internetowej firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dalej: "Google"). Google Analytics wykorzystuje "pliki cookie", które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie analizować sposób korzystania z niej przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tych stronach internetowych, adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronach https://www.google.com/analytics/terms/de.html i https://policies.google.com/?hl=de.

W imieniu operatora tej witryny Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny.

Dane przesłane przez nas i powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. identyfikatorem użytkownika) lub identyfikatorami reklamowymi są automatycznie usuwane po 14 miesiącach. Dane, których okres przechowywania został osiągnięty, są automatycznie usuwane raz w miesiącu.

Wycofanie zgody:

Użytkownik może zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics na naszej stronie internetowej, klikając ten link. Spowoduje to zainstalowanie pliku cookie rezygnacji na urządzeniu użytkownika. Zapobiegnie to gromadzeniu danych przez Google Analytics dla tej witryny i dla tej przeglądarki w przyszłości, o ile plik cookie pozostanie zainstalowany w przeglądarce.

Możesz również odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony.

Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: Browser Add On to deactivate Google Analytics.

Korzystanie z bibliotek skryptów (Google Webfonts)

Aby wyświetlać nasze treści poprawnie i w atrakcyjny graficznie sposób w różnych przeglądarkach, używamy "Google Web Fonts" od Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dalej "Google") na tej stronie internetowej do wyświetlania czcionek.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Osadzone filmy z YouTube

Na naszej stronie internetowej osadzamy filmy z serwisu YouTube. Operatorem odpowiednich wtyczek jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (dalej "YouTube"). YouTube, LLC jest spółką zależną Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA (dalej "Google"). Gdy użytkownik odwiedza stronę z wtyczką YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu YouTube wie, które strony odwiedza użytkownik. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, YouTube może przypisać Twoje zachowanie podczas surfowania do Ciebie osobiście. Można temu zapobiec, wylogowując się wcześniej z konta YouTube.

Po uruchomieniu filmu YouTube dostawca wykorzystuje pliki cookie, które zbierają informacje o zachowaniu użytkownika.

Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez YouTube można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych dostawcy, gdzie znajdują się również dalsze informacje na temat praw użytkownika w tym zakresie oraz opcji ustawień w celu ochrony prywatności (https://policies.google.com/privacy).

Wycofanie zgody:

Dostawca nie oferuje obecnie opcji prostej rezygnacji lub zablokowania przesyłania danych. Jeśli użytkownik chce uniemożliwić śledzenie swoich działań na naszej stronie internetowej, powinien cofnąć zgodę na odpowiednią kategorię plików cookie lub wszystkie technicznie niepotrzebne pliki cookie i przesyłanie danych w narzędziu do wyrażania zgody na pliki cookie. W takim przypadku użytkownik może jednak nie być w stanie korzystać z naszej witryny w ogóle lub tylko w ograniczonym zakresie.

Ochrona danych podczas korzystania z Facebook Social Login

Korzystanie z Facebook Social Login na naszej stronie internetowej opiera się na Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO. Jako operator picockpit.com mamy uzasadniony interes w tym, aby proces logowania był jak najprostszy dla naszych użytkowników i aby zapewnić autentyczność użytkowników naszej strony internetowej.

Facebook jest certyfikowany w ramach Tarczy Prywatności UE-USA i dlatego oferuje gwarancję zgodności z europejskimi przepisami o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Więcej informacji na temat celu, rodzaju i zakresu oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook, a także praw użytkownika w tym zakresie i opcji ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Należy pamiętać, że dane użytkownika mogą być przetwarzane przez Facebook po kliknięciu przycisku logowania na Facebooku.

Jeśli użytkownik nie chce, aby Facebook gromadził jego dane podczas wizyty na naszej stronie internetowej, może to wykluczyć, dokonując odpowiednich ustawień na swoim koncie użytkownika na Facebooku lub w przeglądarce internetowej. Ponadto użytkownik może uniemożliwić przetwarzanie tych danych przez Facebook, odmawiając instalacji plików cookie dostarczanych przez Facebook.

Należy pamiętać, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne. Jeśli chcesz połączyć się z Facebookiem bez łączenia przez Facebooka Twojego profilu z odwiedzaną witryną, powinieneś wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej witryny.

Odbiorcami danych są Facebook i jego partnerzy, którzy działają jako podmioty przetwarzające dane w celu zapewnienia logowania społecznościowego na Facebooku. Dane gromadzone przez Facebook mogą być przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Dane są przechowywane tak długo, jak długo są potrzebne do zamierzonego celu lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych. W przypadku konieczności przestrzegania prawnych okresów przechowywania, okres przechowywania niektórych danych może wynosić do 10 lat, niezależnie od celów przetwarzania.

Podanie danych osobowych nie jest wymagane ani prawnie, ani umownie. Nie można jednak zagwarantować działania i obsługi Facebook Social Login bez danych użytkownika.

Korzystanie z interfejsów API Google do logowania społecznościowego

Rodzaj i cel przetwarzania: Oferujemy użytkownikowi możliwość zarejestrowania się i zalogowania do naszego serwisu za pośrednictwem konta Google. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z tej funkcji, zostaniesz przekierowany na stronę logowania Google, gdzie możesz zalogować się przy użyciu swoich danych logowania Google. Po pomyślnym zalogowaniu otrzymamy Twój adres e-mail zarejestrowany w Google oraz Twoją publiczną nazwę profilu. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celu utworzenia konta użytkownika na naszej stronie internetowej i zarządzania nim.

Podstawa prawna: Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, ale będzie to skuteczne tylko w przyszłości i nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania.

Odbiorcy: Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług technicznych, którzy działają jako podmioty przetwarzające zamówienia w celu obsługi i konserwacji naszej strony internetowej.

Przekazywanie danych do krajów trzecich: Zebrane dane mogą być przekazywane do następujących państw trzecich:

USA (Google)

Obowiązują następujące gwarancje ochrony danych:

Standardowe klauzule umowne Wiążące reguły korporacyjne

Okres przechowywania: Dane użytkownika zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone. W tym przypadku jest to moment usunięcia konta użytkownika.

Podanie obowiązkowe lub wymagane: Podanie danych osobowych jest dobrowolne i opiera się wyłącznie na zgodzie użytkownika. Bez podania danych osobowych nie możemy udzielić użytkownikowi dostępu do oferowanych przez nas treści i usług.

Ochrona danych podczas korzystania z interfejsów API Google Korzystanie z interfejsów API Google opiera się na art. 6 (1) lit. f DSGVO. Jako dostawca picockpit.com mamy uzasadniony interes w zapewnieniu autentyczności i tożsamości użytkowników naszej strony internetowej oraz w tym, aby dostęp do naszej strony internetowej i korzystanie z niej były jak najprostsze i jak najbardziej wydajne.

Google jest certyfikowany w ramach Tarczy Prywatności UE-USA i dlatego oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Więcej informacji na temat celu, charakteru i zakresu oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google, a także praw użytkownika w tym zakresie i opcji ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Należy pamiętać, że dane użytkownika mogą być przetwarzane przez Google po kliknięciu przycisku Google Login.

Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby Google gromadziło dane na jego temat podczas wizyty na naszej stronie internetowej, może wyłączyć tę możliwość, dokonując odpowiednich ustawień na swoim koncie użytkownika Google lub w przeglądarce internetowej. Użytkownik może również uniemożliwić Google przetwarzanie tych danych, odmawiając instalacji plików cookie dostarczanych przez Google.

Należy pamiętać, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje naszej witryny mogą być w pełni użyteczne. Jeśli użytkownik chce połączyć się z Google bez łączenia przez Google jego profilu z odwiedzaną witryną, powinien wylogować się z Google przed odwiedzeniem naszej witryny.

Odbiorcami danych są Google i jego partnerzy, którzy działają jako podmioty przetwarzające zamówienia w celu udostępnienia interfejsów API Google. Dane gromadzone przez Google mogą być przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Dane będą przechowywane tak długo, jak długo będą potrzebne do zamierzonego celu lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych. W przypadku konieczności przestrzegania ustawowych okresów przechowywania, okres przechowywania niektórych danych może wynosić do 10 lat, niezależnie od celu przetwarzania.

Podanie danych osobowych nie jest wymagane prawnie ani umownie. Jednak bez danych użytkownika nie można zagwarantować działania i obsługi interfejsów API Google.

Szyfrowanie SSL

W celu ochrony bezpieczeństwa Państwa danych podczas ich przesyłania, stosujemy najnowocześniejsze procedury szyfrowania (np. SSL) poprzez HTTPS.

Informacje o prawie do sprzeciwu zgodnie z art. 21 DSGVO

Indywidualne prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie na podstawie wyważenia interesów). 6(1)(f) DSGVO (przetwarzanie danych na podstawie równowagi interesów); dotyczy to również profilowania opartego na tym przepisie w rozumieniu art. 4 nr 4 DSGVO. 4 nr 4 DSGVO.

Jeśli użytkownik wyrazi sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać jego danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Odbiorcy sprzeciwu

pi3g GmbH & Co. KG - support [at] pi3g.com

Zmiana naszych przepisów o ochronie danych

Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania niniejszego oświadczenia o ochronie danych, aby zawsze było zgodne z aktualnymi wymogami prawnymi lub w celu wprowadzenia zmian w naszych usługach w oświadczeniu o ochronie danych, np. przy wprowadzaniu nowych usług. Nowe oświadczenie o ochronie danych będzie miało zastosowanie do następnej wizyty.

Pytania do inspektora ochrony danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych, napisz do nas e-mail lub skontaktuj się bezpośrednio z osobą odpowiedzialną za ochronę danych w naszej organizacji:

Maximilian Batz, support [at] pi3g.com