Warunki korzystania z usługi PiCockpit

Warunki świadczenia usług

Niniejsze Warunki świadczenia usług regulują korzystanie z witryny internetowej www.picockpit.com ("Witryna") obsługiwanej przez pi3g GmbH & Co. KG ("pi3g", "my", "nasz" lub "nas"). Uzyskując dostęp do Witryny lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli użytkownik nie akceptuje niniejszych Warunków, nie może uzyskiwać dostępu do Witryny ani z niej korzystać.

Niniejsze Warunki świadczenia usług mają również zastosowanie do korzystania z Klienta PiCockpit i usługi PiCockpit w sposób bardziej ogólny.

Oficjalne Warunki świadczenia usług są napisane i przedstawione w języku angielskim. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniu.

 1. Zgoda na warunki

Korzystając z usług świadczonych w Witrynie, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych warunków. Niniejsze Warunki świadczenia usług wraz z odpowiednim formularzem zamówienia stanowią całość i wyłączne porozumienie między pi3g a użytkownikiem dotyczące usługi, a niniejsze Warunki świadczenia usług zastępują wszelkie wcześniejsze ustne lub pisemne porozumienia lub umowy między pi3g a użytkownikiem dotyczące usługi.

 1. Modyfikacja

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków świadczenia usług w dowolnym momencie, według własnego uznania. Ważne jest, aby użytkownik zapoznawał się z Warunkami świadczenia usług za każdym razem, gdy je modyfikujemy, ponieważ dalsze korzystanie z usługi po opublikowaniu przez nas zmodyfikowanych Warunków świadczenia usług w Witrynie oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmodyfikowanych Warunków. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie zmienionych Warunków świadczenia usług, nie może korzystać z naszych usług.

 1. Możliwość zaakceptowania warunków

Witryna jest przeznaczona dla osób w wieku co najmniej trzynastu (13) lat. Użytkownik musi mieć ukończone 13 lat, aby korzystać z usługi. Tylko ludzie mogą korzystać z usługi, z której można korzystać tylko po utworzeniu konta ("Konto"). Nie zezwalamy na rejestrację Kont przez boty lub inne narzędzia automatyzujące, a rejestracja Konta w ten sposób jest zabroniona. Użytkownik musi podać informacje potrzebne do ukończenia rejestracji Konta, w tym imię i nazwisko, prawidłowy adres e-mail oraz wszelkie inne informacje, o które poprosimy podczas procesu rejestracji.

 1. Korzystanie z treści

Zawartość Witryny jest udostępniana użytkownikowi wyłącznie w celach informacyjnych i do użytku osobistego i nie może być używana, modyfikowana, kopiowana, rozpowszechniana, przekazywana, nadawana, wyświetlana, sprzedawana, licencjonowana, dekompilowana lub w inny sposób wykorzystywana do jakichkolwiek innych celów bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

 1. Prawa własności intelektualnej

Cała zawartość Witryny, w tym tekst, dokumenty, artykuły, broszury, opisy, produkty, oprogramowanie, grafika, zdjęcia, dźwięki, filmy, funkcje interaktywne i usługi, są własnością pi3g i/lub jej licencjodawców i mogą być chronione stosownymi prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej i traktatami. PiCockpit jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane użycie, powielanie lub rozpowszechnianie PiCockpit lub jego komponentów jest zabronione.

 1. Płatność

Płatność za płatny plan (PiCockpit Pro i PiCockpit Pro Plus) odbywa się za pośrednictwem systemów płatności online obsługiwanych przez strony trzecie, takie jak Stripe, które możemy wykorzystywać do przetwarzania płatności.

 1. Ograniczenie odpowiedzialności

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, pi3g nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przykładowe, szczególne, wynikowe lub przypadkowe szkody jakiegokolwiek rodzaju lub za utratę danych, przychodów, zysków lub reputacji, wynikające z niniejszych Warunków świadczenia usług lub z korzystania lub niemożności korzystania z Witryny.

 1. Gwarancja

PiCockpit jest dostarczany w stanie, w jakim się znajduje, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej. Nie gwarantujemy, że usługa będzie nieprzerwana, wolna od błędów lub wolna od naruszeń bezpieczeństwa lub ataków.

 1. Zwroty kosztów

Oferujemy zwrot pieniędzy w ciągu 30 dni od pierwszego zakupu PiCockpit Pro lub planu płatności PiCockpit Pro Plus. Aby poprosić o zwrot pieniędzy, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].

 1. Polityka cenowa

Aktualne ceny dostępne są na stronie https://picockpit.com/raspberry-pi/picockpit-pricing/. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ceny z miesięcznym wyprzedzeniem dla obecnych użytkowników.

 1. Anulowanie

Użytkownicy mogą anulować swoje konta w dowolnym momencie. Po anulowaniu ich dane zostaną usunięte z naszych systemów.

Jednak po upływie 30 dni od pierwszego zakupu anulowanie subskrypcji nie skutkuje zwrotem pieniędzy, w tym za bieżący okres płatności.

 1. Ogólne

Pi3g zastrzega sobie prawo do zaprzestania lub modyfikacji dowolnego aspektu usługi PiCockpit w dowolnym momencie, w tym witryny, klienta i dowolnego innego elementu PiCockpit. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne przez sąd właściwej jurysdykcji, nieważność takiego postanowienia nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług, które pozostaną w pełnej mocy.


Usługa świadczona jest przez:

pi3g GmbH & Co. KG
Zschochersche Allee 1
04207 Leipzig
Niemcy

Kontakt

Proszę kontakt z nami w przypadku pytań.