PiCockpit Warunki korzystania z usługi v0.1.0

Korzystając z niniejszej strony internetowej (picockpit.com), systemu PiDoctor OS oraz innych narzędzi i funkcjonalności, które udostępniamy, użytkownik akceptuje niniejszy regulamin:

Dostarczamy usługę, która wspiera użytkownika w zarządzaniu Raspberry Pi.
Usługa jest świadczona bez jakiejkolwiek gwarancji w pełnym zakresie prawnym.
Nie gwarantujemy dostępności usługi w przyszłości, ani dostępności poszczególnych funkcji.
Podstawowa funkcjonalność serwisu jest bezpłatna. Obecnie planujemy nadal oferować podstawową funkcjonalność bezpłatnie, jednak może to ulec zmianie, jeśli model biznesowy będzie tego wymagał.

Możemy pobierać opłaty za dodatkowe funkcje lub nakładać limity użytkowania na niepłacących użytkowników. W każdym przypadku użytkownik zostanie poinformowany i poproszony o zgodę przed wykonaniem funkcji, która może spowodować konieczność uiszczenia opłaty.


Usługa świadczona jest przez:

pi3g GmbH & Co. KG
Zschochersche Allee 1
04207 Leipzig
DE - Niemcy

Kontakt

Proszę kontakt z nami w przypadku pytań.