Python Dispatch: Gör GIL valfri

Styrningsrådet har gjort ett stort tillkännagivande om Pythons framtid. De har nämligen beslutat att göra Global Interpreter Lock (GIL) valfritt i CPython och så småningom ta bort GIL helt och hållet. Detta är ett stort beslut som kommer att förändra Python i grunden. Därför kommer jag i det här inlägget att gå igenom vad GIL är, dess...

Läs mer