Python Dispatch: Uczynienie GIL opcjonalnym

Rada Sterująca wydała ogromne oświadczenie dotyczące przyszłości Pythona. Mianowicie, zdecydowali się uczynić Global Interpreter Lock (GIL) opcjonalnym w CPythonie i ostatecznie całkowicie usunąć GIL. Jest to ogromna decyzja, która fundamentalnie zmieni Pythona. Dlatego w tym poście omówię, czym jest GIL, jego...

Czytaj więcej