Raspberry Pi Pico och MicroPython på Windows

hallon pi pico

Denna artikel besvarar frågan: Hur använder jag Raspberry Pi Pico med MicroPython på Windows? Vi visar också hur man installerar rätt drivrutin för "Board CDC" (som Pico kommer att visas som när MicroPython är installerat) på Windows 8.1. (Vi kommer också att diskutera skillnaderna mellan MicroPython och CircuitPython där det är tillämpligt...

Läs mer