PiCockpit Servicevoorwaarden

Servicevoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van de website www.picockpit.com ("site") van pi3g GmbH & Co. KG ("pi3g", "wij", "onze", of "ons"). Door de site te bezoeken of te gebruiken, ga je akkoord met deze voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag je de site niet bezoeken of gebruiken.

Deze Servicevoorwaarden zijn ook van toepassing op elk gebruik van de PiCockpit Client en de PiCockpit-service in het algemeen.

De officiële Servicevoorwaarden zijn geschreven en gepresenteerd in het Engels. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten in de vertaling.

 1. Akkoord met voorwaarden

Door gebruik te maken van de service die op de site wordt aangeboden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden. Deze servicevoorwaarden vormen samen met het toepasselijke bestelformulier de volledige en exclusieve overeenkomst tussen pi3g en u met betrekking tot de service, en deze servicevoorwaarden vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken of overeenkomsten tussen pi3g en u met betrekking tot de service.

 1. Wijziging

We behouden ons het recht voor om deze Servicevoorwaarden op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. Het is belangrijk dat je de Servicevoorwaarden bekijkt wanneer we deze wijzigen, want als je de service blijft gebruiken nadat we gewijzigde Servicevoorwaarden op de Site hebben geplaatst, geef je daarmee aan dat je akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde Servicevoorwaarden, mag u onze service niet gebruiken.

 1. Mogelijkheid om voorwaarden te accepteren

De Site is bedoeld voor personen van dertien (13) jaar of ouder. U moet 13 jaar of ouder zijn om de service te kunnen gebruiken. Alleen mensen mogen gebruikmaken van de service, die je alleen kunt gebruiken als je een account ("account") aanmaakt. We staan bots of andere automatiseringstools niet toe om accounts te registreren en het is verboden om op deze manier een account te registreren. U moet de informatie verstrekken die we nodig hebben om uw registratie voor een account te voltooien, waaronder uw naam, een geldig e-mailadres en alle andere informatie die we tijdens het registratieproces vragen.

 1. Gebruik van inhoud

Inhoud op de Site wordt uitsluitend aan u verstrekt ter informatie en voor persoonlijk gebruik en mag niet worden gebruikt, gewijzigd, gekopieerd, gedistribueerd, verzonden, uitgezonden, weergegeven, verkocht, in licentie gegeven, gedecompileerd of anderszins geëxploiteerd voor welke andere doeleinden dan ook zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud op de site, met inbegrip van de tekst, documenten, artikelen, brochures, beschrijvingen, producten, software, afbeeldingen, foto's, geluiden, video's, interactieve functies en diensten, zijn eigendom van pi3g en/of zijn licentiegevers en kunnen worden beschermd door toepasselijk auteursrecht of andere wetten en verdragen op het gebied van intellectueel eigendom. PiCockpit is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. Ongeoorloofd gebruik, reproductie of distributie van PiCockpit of zijn onderdelen is verboden.

 1. Betaling

De betaling voor een betaald plan (PiCockpit Pro & PiCockpit Pro Plus) vindt plaats via online betalingssystemen die worden beheerd door derden, zoals Stripe, die wij kunnen gebruiken voor de verwerking van betalingen.

 1. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan is pi3g niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, exemplaire, speciale, gevolg- of incidentele schade van welke aard dan ook, of voor enig verlies van gegevens, inkomsten, winst of reputatie, voortvloeiend uit deze Servicevoorwaarden of uit uw gebruik van, of onvermogen tot gebruik van, de Site.

 1. Garantie

PiCockpit wordt geleverd "zoals het is" zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. We garanderen niet dat de service ononderbroken en vrij van fouten zal zijn, of vrij van veiligheidsinbreuken of aanvallen.

 1. Terugbetalingen

Wij bieden terugbetalingen binnen 30 dagen na de eerste aankoop van een PiCockpit Pro of een PiCockpit Pro Plus-betalingsplan. Om een terugbetaling aan te vragen, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

 1. Prijsbeleid

De huidige prijzen zijn beschikbaar via https://picockpit.com/raspberry-pi/picockpit-pricing/. We behouden ons het recht voor om de prijs aan te passen met een opzegtermijn van een maand voor bestaande gebruikers.

 1. Annulering

Gebruikers kunnen hun account op elk gewenst moment annuleren. Bij opzegging worden hun gegevens uit onze systemen verwijderd.

Echter, na de periode van 30 dagen na de eerste aankoop, zal annulering niet resulteren in restitutie, ook niet van de huidige betalingsperiode.

 1. Algemeen

Pi3g behoudt zich het recht voor om elk aspect van de PiCockpit-service op elk moment te beëindigen of te wijzigen, inclusief de site, de client en elk ander element van PiCockpit. Als een bepaling van deze voorwaarden ongeldig wordt geacht door een bevoegde rechtbank, heeft de ongeldigheid van die bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze servicevoorwaarden, die volledig van kracht blijven.


De dienst wordt verleend door:

pi3g GmbH & Co. KG
Zschochersche Allee 1
04207 Leipzig
Duitsland

Neem contact op met

Alsjeblieft contact met ons opnemen in geval van vragen.