PiCockpit Gebruiksvoorwaarden v0.1.0

Door gebruik te maken van deze website (picockpit.com), het PiDoctor OS en alle andere hulpmiddelen en functionaliteiten die wij aanbieden, gaat u akkoord met deze servicevoorwaarden:

We bieden je een niet-exclusieve service die je ondersteunt bij het beheren van je Raspberry Pi's.
De dienst wordt geleverd zonder enige garantie, voor zover wettelijk mogelijk.
Wij garanderen geen toekomstige beschikbaarheid van de dienst, of de beschikbaarheid van individuele functies.
De basisfunctionaliteit van de dienst is gratis. Momenteel zijn wij van plan de basisfunctionaliteit gratis te blijven aanbieden, maar dit kan veranderen als het bedrijfsmodel dit vereist.

Wij kunnen kosten aanrekenen voor extra functies, of gebruiksbeperkingen opleggen aan niet-betalende gebruikers. In elk geval zal u op de hoogte worden gebracht, en zal u om toestemming worden gevraagd, alvorens een functie uit te voeren die ertoe kan leiden dat betaling van u wordt geëist.


De dienst wordt verleend door:

pi3g GmbH & Co. KG
Zschochersche Allee 1
04207 Leipzig
DE - Duitsland

Neem contact op met

Alsjeblieft contact met ons opnemen in geval van vragen.