Maak een papierloos kantoor met een Raspberry Pi

Maak een papierloos kantoor met een Raspberry Pi Titelafbeelding

Papierloos gaan kan enorme voordelen bieden voor uw bedrijf. Van het verminderen van rommel tot milieuoverwegingen, er zijn veel redenen waarom individuen en bedrijven hun documenten willen digitaliseren. En daarom wil ik je hier vertellen hoe je een papierloos kantoor kunt maken met een Raspberry Pi.

In dit artikel belicht ik een zeer krachtige open-source tool die beschikbaar is om dit proces te stroomlijnen: Papierloze-NGX.

Dus ik loop met je door de stappen om Paperless-NGX in te stellen op een Raspberry Pi 5, zodat je kleine computer een krachtpatser wordt op het gebied van documentbeheer.

Een papierloos kantoor aan huis

Wat is Paperless-NGX?

Paperless-NGX is een open-source documentbeheersysteem dat is ontworpen om gebruikers te helpen hun documenten moeiteloos te digitaliseren en organiseren.

Het maakt gebruik van OCR-technologie (Optical Character Recognition) om tekst uit gescande documenten te halen, waardoor ze doorzoekbaar en gemakkelijk terug te vinden zijn.

Met functies als tagging, full-text search en metadata extradocker psction biedt Paperless-NGX een uitgebreide oplossing voor het beheren van uw digitale documenten. Het kan ook op meerdere cores tegelijk draaien en gezondheidscontroles uitvoeren op uw documenten.

Naar mijn mening is dit het beste documentbeheersysteem dat er is.

En door je Paperless-NGX server op een Raspberry Pi te draaien, bespaar je zowel tijd als geld. Het is een eenvoudige en effectieve oplossing.

Vereisten

Het installeren van Paperless-NGX op je Raspberry Pi is ongelooflijk eenvoudig, maar het vereist wel een paar vereisten voordat je het aan de slag kunt.

Ik ben dit aan het opzetten op een Raspberry Pi 5 met 64-bit Bookworm OS (Raspberry Pi 5 draait sowieso geen 32-bit Bookworm OS). In de documentatie voor Paperless-NGXwordt geschreven dat je Paperless-NGX op een Raspberry Pi 3B zou kunnen krijgen, maar met sommige elementen die langzaam draaien.

Op mijn Pi 5 heb ik echter geen problemen ondervonden.

De belangrijkste voorwaarde om Paperless-NGX op gang te krijgen is Docker en Docker Compose.

Je kunt gedetailleerde instructies vinden door naar die link te gaan. Samengevat moet je echter de apt-repository van Docker instellen:

# Add Docker's official GPG key:
sudo apt-get update
sudo apt-get install ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

# Add the repository to Apt sources:
echo \
 "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://download.docker.com/linux/debian \
 $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \
 sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt-get update

En dan rennen:

sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

Nogmaals, je kunt meer details vinden op de Docker-website als je problemen ondervindt.

Voer het programma uit om er zeker van te zijn dat alles werkt:

 sudo docker run hello-world

Om te zien welke Docker-containers er zijn, kun je altijd het volgende uitvoeren:

docker ps

Paperless-NGX installeren

Zodra je Docker en Docker Compose hebt geïnstalleerd op je Raspberry Pi 5, is het tijd om Paperless-NGX te installeren.

Om dit te doen, hoef je maar één commando uit te voeren:

bash -c "$(curl --location --silent --show-error https://raw.githubusercontent.com/paperless-ngx/paperless-ngx/main/install-paperless-ngx.sh)"

Dit leidt je door een vrij eenvoudig installatiescript. Het vraagt je om namen, je e-mailadres en je configuratievoorkeuren.

Paperless-NGX installatiescript

Je kunt beslissen of je het op een webserver wilt laten draaien of alleen via localhost. De standaardpoort is 8000. Dus nadat het klaar is met installeren, kun je het volgende uitvoeren docker ps om er zeker van te zijn dat de containers omhoog staan.

Dan kun je een webbrowser openen en gaan naar: https://localhost:8000/ om het direct op je Raspberry Pi te openen. Als je toegang wilt vanaf een andere computer, kun je een webbrowser openen en gaan naar https://:8000/.

En dat is alles. Nu kunnen jij en je collega's beginnen met het uploaden en organiseren van je documenten.

Paperless-NGX webinterface

Conclusie

Het digitaliseren van je documenten met Paperless-NGX op een Raspberry Pi 5 is een kosteneffectieve en milieuvriendelijke oplossing voor zowel particulieren als bedrijven.

Maar als je nu je Raspberry Pi op afstand wilt kunnen besturen, is PiCockpit de ideale oplossing om samen met Paperless-NGX te gebruiken. Je installeert PiCockpit in minder dan 5 minuten zonder gedoe.

Bekijk het:

Door de stappen in deze gids te volgen, kunt u uw documentbeheerproces stroomlijnen en een stap zetten naar een papierloze toekomst.

Paperless-NGX kan u helpen uw documenten onder controle te houden en PiCockpit kan u helpen uw Pi onder controle te houden.

Als je vragen hebt, laat dan gerust een reactie hieronder achter.

1 Commentaar

 1. Benno op mei 17, 2024 op 2:39 pm

  Hallo Adam

  Bedankt voor het delen van je ervaring.
  Ik wil papierloze NGX ook op een Raspi draaien. Het is me gelukt met de oude 1.7 versie .

  Nu ik de nieuwste versie voor ARM64 met het label 2.8.1 heb opgehaald, lijkt de docker niet goed te werken:
  - MariaDB draait goed
  - Redis draait prima
  - maar ik krijg paperless niet stabiel aan de praat, de service start eindeloos opnieuw op. Het docker ps-commando vertelt me:
  BEELD: ghcr.io/paperless-ngx/paperless-ngx:2.8.1
  STATUS: Herstart (159) 3 seconden geleden

  Welke versie van Paperless Paxckage gebruik je op je raspi?
  Had je problemen met het installeren van de docker?
  Bedankt
  Benno

Laat een reactie achter