Stwórz biuro bez papieru za pomocą Raspberry Pi

Stwórz biuro bez papieru za pomocą Raspberry Pi Title Image

Przejście na papierową formę dokumentów może przynieść Twojej firmie ogromne korzyści. Od zmniejszenia bałaganu po troskę o środowisko, istnieje wiele powodów, dla których osoby prywatne i firmy starają się zdigitalizować swoje dokumenty. I tak wiele tutaj, chcę ci powiedzieć, jak stworzyć biuro bez papieru za pomocą Raspberry Pi.

W tym artykule przedstawię niezwykle potężne narzędzie typu open source, które pomaga usprawnić ten proces: Paperless-NGX.

Zamierzam więc przeprowadzić Cię przez kroki konfiguracji Paperless-NGX na Raspberry Pi 5, zmieniając Twój mały komputer w potęgę zarządzania dokumentami.

Domowe biuro bez papieru

Czym jest Paperless-NGX?

Paperless-NGX to system zarządzania dokumentami o otwartym kodzie źródłowym, zaprojektowany, aby pomóc użytkownikom w digitalizacji i organizowaniu dokumentów bez wysiłku.

Wykorzystuje technologię optycznego rozpoznawania znaków (OCR) do wyodrębniania tekstu z zeskanowanych dokumentów, dzięki czemu można je przeszukiwać i łatwo pobierać.

Dzięki funkcjom takim jak tagowanie, wyszukiwanie pełnotekstowe i ekstrakcja metadanych, Paperless-NGX zapewnia kompleksowe rozwiązanie do zarządzania dokumentami cyfrowymi. Jest również w stanie działać na wielu rdzeniach jednocześnie i przeprowadzać kontrole stanu dokumentów.

Moim zdaniem jest to najlepszy system zarządzania dokumentami.

Uruchomienie serwera Paperless-NGX na Raspberry Pi pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. To proste i skuteczne rozwiązanie.

Wymagania wstępne

Instalacja Paperless-NGX na Raspberry Pi jest niezwykle prosta, ale wymaga spełnienia kilku warunków wstępnych, zanim będzie można ją uruchomić.

Konfiguruję to na Raspberry Pi 5 z 64-bitowym systemem operacyjnym Bookworm (Raspberry Pi 5 i tak nie obsługuje 32-bitowego systemu operacyjnego Bookworm). W dokumentacja dla Paperless-NGXnapisano, że można uruchomić Paperless-NGX na Raspberry Pi 3B, ale niektóre elementy działają wolno.

Na moim Pi 5 nie napotkałem jednak żadnych problemów.

Podstawowym warunkiem uruchomienia Paperless-NGX jest teraz Docker i Docker Compose.

Szczegółowe instrukcje można znaleźć pod tym linkiem. Podsumowując, należy skonfigurować repozytorium apt Dockera:

# Add Docker's official GPG key:
sudo apt-get update
sudo apt-get install ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

# Add the repository to Apt sources:
echo \
  "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://download.docker.com/linux/debian \
  $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt-get update

A potem uciekać:

sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie strona internetowa Docker jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy.

Aby upewnić się, że wszystko działa, uruchom:

 sudo docker run hello-world

Aby sprawdzić, które kontenery Docker są uruchomione, zawsze można uruchomić:

docker ps

Instalacja Paperless-NGX

Po zainstalowaniu Dockera i Docker Compose na Raspberry Pi 5, nadszedł czas, aby zainstalować Paperless-NGX.

Aby to zrobić, wystarczy uruchomić jedno polecenie:

bash -c "$(curl --location --silent --show-error https://raw.githubusercontent.com/paperless-ngx/paperless-ngx/main/install-paperless-ngx.sh)"

Spowoduje to przejście przez dość prosty skrypt instalacyjny. Zostaniesz zapytany o imię i nazwisko, adres e-mail i preferencje konfiguracyjne.

Skrypt instalacyjny Paperless-NGX

Możesz zdecydować, czy chcesz, aby działał na serwerze WWW, czy tylko przez localhost. Domyślnym portem jest 8000. Po zakończeniu instalacji można uruchomić polecenie docker ps aby upewnić się, że pojemniki są ustawione.

Następnie można otworzyć przeglądarkę internetową i przejść do strony: https://localhost:8000/, aby otworzyć ją bezpośrednio na Raspberry Pi. Jeśli chcesz uzyskać do niego dostęp z innego komputera, możesz otworzyć przeglądarkę internetową i przejść do https://:8000/.

I to już wszystko. Teraz Ty i Twoi współpracownicy możecie zacząć przesyłać i porządkować swoje dokumenty.

Interfejs sieciowy Paperless-NGX

Wniosek

Digitalizacja dokumentów za pomocą Paperless-NGX na Raspberry Pi 5 jest opłacalnym i przyjaznym dla środowiska rozwiązaniem zarówno dla osób prywatnych, jak i firm.

Ale teraz, jeśli chcesz mieć możliwość zdalnego sterowania swoim Raspberry Pi, PiCockpit jest idealnym rozwiązaniem do uruchomienia razem z Paperless-NGX. Możesz zainstalować PiCockpit w mniej niż 5 minut bez żadnych kłopotów.

Sprawdź to:

Postępując zgodnie z krokami opisanymi w tym przewodniku, możesz usprawnić proces zarządzania dokumentami i zrobić krok w kierunku przyszłości bez papieru.

Paperless-NGX może pomóc w utrzymaniu dokumentów pod kontrolą, a PiCockpit może pomóc w utrzymaniu Pi pod kontrolą.

Jeśli masz jakieś pytania, zostaw komentarz poniżej.

Pozostaw komentarz