Obejście dla PiCockpit na Ubuntu

Uwaga: to jest praca w toku, pojawił się inny problem, który wymaga analizy! Obecnie PiCockpit nie działa niestety na Ubuntu.

Pewien użytkownik próbował zainstalować PiCockpit na Ubuntu dla Raspberry Pi i skontaktował się ze mną z następującym problemem:

Konfigurowanie picockpit-client (2.0.1) ...
cp: cannot stat '/usr/bin/python3.7': Brak takiego pliku lub katalogu
cp: cannot stat '/usr/bin/python3.7': Brak takiego pliku lub katalogu
OSTRZEŻENIE: Wystąpił błąd podczas aktualizacji
/usr/share/picockpit-client/bin/python3
picockpit-client.service jest wyłączoną lub statyczną jednostką, nie uruchamiamy jej.
Nie można znaleźć bibliotek niezależnych od platformy
Nie można znaleźć bibliotek zależnych od platformy
Rozważ ustawienie $PYTHONHOME na [:]
Błąd krytyczny Pythona: initfsencoding: Nie można uzyskać kodowania locale
ModuleNotFoundError: Brak modułu o nazwie 'encodings'

Bieżący wątek 0xb6ef8970 (ostatnie wywołanie jako pierwsze):
bash: linia 15: 28213 Aborted sudo picockpit-client connect -yes

Problem ten wynika z faktu, że klient Picockpit jest zależny od Pythona w wersji 3.7.

Ubuntu 20.04.1 LTS posiada Pythona w wersji 3.8.

Możesz spróbować obejść ten problem, przed ponownym uruchomieniem instalacji picockpit-client, wykonując następujące polecenie:

sudo ln -s /usr/bin/python3.8 /usr/bin/python3.7

Należy pamiętać, że jest to raczej "brudne" obejście, ponieważ będzie sugerować aplikacjom, że nowsza wersja Pythona jest w rzeczywistości starszą wersją. Zmiana sposobu budowania pakietów Debiana i Raspberry Pi OS wydaje się obecnie nieco trudna, zbadam to dokładniej, jeśli więcej użytkowników zapyta o niedziałający PiCockpit na Ubuntu.

Możliwe, że pojawi się osobny pakiet.

Możliwe, że dołączę również opcję dowiązania symbolicznego w skrypcie setup.sh.

Po wykonaniu powyższej komendy, można zainstalować PiCockpit za pomocą one-linera:

bash -c "$(curl -k -s https://picockpit.com/setup.sh)"

Tutaj napotkasz kolejny problem, "ModuleNotFoundError: Brak modułu o nazwie 'picockpit-client'" - zbadam to, jeśli kolejni użytkownicy poproszą mnie o udostępnienie PiCockpit na Ubuntu.

Pozostaw komentarz