Manuella installationsinstruktioner för picockpit-client

Om du är som jag gillar säkerhet mycket. Och du vill veta vad skript gör på din Pi.
Du kan utföra följande steg manuellt:

# 1) lägg till nyckeln för vårt arkiv
curl -L http://repository.picockpit.com/picockpit.public.key | sudo apt-key add -

# 2) lägg till förvaret.
# Om du kör buster på din Pi måste du lägga till buster-förrådet.
echo "deb http://repository.picockpit.com/raspbian buster main" | sudo tee --append /etc/apt/sources.list.d/picockpit.list
# Om du kör bullseye måste du lägga till förvaret för bullseye. 
echo "deb http://repository.picockpit.com/raspbian bullseye main" | sudo tee --append /etc/apt/sources.list.d/picockpit.list
# Om du är osäker på vilken version du använder kan du enkelt ta reda på det genom att köra:
lsb_release -cs

# 3) uppdatera paketlistan
sudo apt-get update

# 4) installera picockpit-client (tryck på enter när du blir tillfrågad om du vill fortsätta)
sudo apt-get install picockpit-client

# 5) Detta kommer att ansluta picockpit-client till picockpit.com. Du måste ange din API-nyckel.
#-parametern --yes ställer in några förnuftiga standardvärden. Kör gärna utan den om du vill ha mer kontroll.
sudo picockpit-client connect --yes

Observera att kommandon måste stå på en rad, även om de är uppdelade på två rader här.

Använd endast en av metoderna!
Du kan inte använda både den korta och den utförliga instruktionen, utan välj en av de två. Annars kommer picockpit-client att misslyckas med att installera/starta korrekt.

Raspi Berrys användbara tips för Raspberry Pi-nybörjare