Jak używać RealVNC na Raspberry Pi (zdalny pulpit)

Ten przewodnik pokazuje, jak połączyć się z Raspberry Pi za pomocą RealVNC. Użyj RealVNC, aby łatwo uzyskać dostęp do pulpitu Raspberry Pi z głównego komputera, aby przesyłać pliki i udostępniać schowek. Jest to naprawdę wygodne, jeśli, na przykład, nie chcesz uzyskać dodatkowy monitor dla Raspberry Pi.

Terminologia: VNC, RealVNC, VNC Server, VNC Client

Na początku przedstawimy kilka pojęć, abyś mógł z łatwością podążać za przewodnikiem:

 • VNC: skrót od Virtual Network Computing, pozwala na dostęp do Raspberry Pi tak, jakbyś sam był obecny na ekranie.
 • RealVNC: firma, która stworzyła VNC (istnieje wiele innych implementacji). Serwer RealVNC jest dołączony do Raspberry Pi, więc to jest implementacja, której będziemy używać.
 • VNC Server: aplikacja, która działa na Raspberry Pi i pozwala klientowi VNC połączyć się, zobaczyć i kontrolować pulpit Raspberry Pi.
 • Klient VNC: aplikacja, którą można zainstalować na komputerze stacjonarnym (Windows / Linux / Mac / ...) lub smartphone / tablet, aby połączyć się z Raspberry Pi uruchomiony serwer VNC. Nazywany również Przeglądarka VNC

Oczywiście, Raspberry Pi może również uruchomić przeglądarkę VNC, co pozwala na połączenie z innymi Raspberry Pis lub innymi komputerami.

RealVNC i inne implementacje VNC nie są ograniczone do Raspberry Pi - możesz również zainstalować serwer RealVNC na swoim komputerze z systemem Windows!

Pomocne wskazówki Raspi Berry dotyczące produktywności

Podstawy VNC i wymagania wstępne dla tego samouczka

VNC pozwala na połączenie się z innym komputerem w tej samej sieci (lub w Internecie, jeśli porty są otwarte i odpowiednio przekierowane, co obecnie wykracza poza zakres tego artykułu).

Do tego poradnika potrzebne będą dwa komputery, oba w tej samej sieci. Jeden z nich będzie Raspberry Pi, do którego się podłączysz, na drugim uruchomisz oprogramowanie RealVNC Viewer.

Na Raspberry Pi powinien działać Raspberry Pi OS w trybie Desktop.

Drugi komputer powinien mieć połączenie z Internetem, aby pobrać oprogramowanie RealVNC Viewer.

Pierwszy krok: aktywuj RealVNC na Raspberry Pi

Będziesz musiał podłączyć Raspberry Pi do ekranu dla tego pierwszego kroku - można usunąć ekran później, jednak.

Uwaga: VNC można również włączyć za pomocą wiersza poleceń. Uruchom sudo raspi-configjeśli chcesz uruchomić narzędzie konfiguracyjne Raspberry Pi.

Pomocne wskazówki Raspi Berry dotyczące Raspberry Pi

Włącz RealVNC używając narzędzia konfiguracyjnego Raspberry Pi

Kliknij na menu Raspberry Pi OS, wybierz Preferencje, a w podmenu Konfiguracja Raspberry Pi.

Raspberry Pi OS Desktop, pokazujący menu OS z konfiguracją Raspberry Pi
Skonfiguruj swój system Raspberry Pi za pomocą narzędzia konfiguracyjnego Raspberry Pi

Narzędzie będzie miało kilka zakładek, kliknij na zakładkę "Interfejsy", aby zobaczyć dostępne tam opcje. Zauważ, że VNC jest domyślnie wyłączone:

Konfiguracja Raspberry Pi, VNC jest wyłączone
Narzędzie konfiguracyjne Raspberry Pi, pokazuje VNC jako wyłączone
("Włącz zdalny dostęp do tego Pi za pomocą RealVNC")

Kliknij na przycisk radiowy Włącz, a następnie na OK:

Konfiguracja Raspberry Pi, włącz VNC i kliknij OK.
VNC jest teraz włączone w zakładce Interfaces (Interfejsy) narzędzia Raspberry Pi Configuration (Konfiguracja Raspberry Pi)

Obserwuj pasek zadań na górze ekranu. Pojawi się nowa ikona z symbolem V2:

Pasek zadań Raspberry Pi w prawym górnym rogu, przed włączeniem VNC
Serwer VNC jest teraz aktywny na pasku zadań systemu operacyjnego Raspberry Pi
Pasek zadań Raspberry Pi z włączoną ikoną RealVNC (VNC Server - tryb serwisowy)

Drugi krok: uzyskać adres IP Raspberry Pi RealVNC i dane uwierzytelniające

Aby móc zdalnie kontrolować swoje Raspberry Pi, musisz znać adres IP Raspberry Pi z uruchomionym serwerem RealVNC, aby się z nim połączyć.

Kliknij na nową ikonę (V2) na pasku zadań (używając lewego przycisku myszy, pojedyncze kliknięcie). Pojawi się okno, które pokaże Ci wszystko, co musisz wiedzieć, aby się połączyć:

Okno główne serwera VNC pokazujące szczegóły połączenia i szczegóły bezpieczeństwa, w tym sprawdzanie tożsamości z podpisem i hasłem oraz szczegóły uwierzytelniania
VNC Server VNC connect by RealVNC Raspberry Pi Edition. Pokazuje adres IP, a także sygnaturę sprawdzania tożsamości i Catchphrase. Uwierzytelnianie odbywa się za pomocą nazwy użytkownika UNIX i hasła.

Trzeci krok: Pobierz i zainstaluj przeglądarkę RealVNC

Poniższe kroki są wykonywane na głównym systemie, z którego chcesz kontrolować Raspberry Pi zdalnie za pomocą VNC.

Pobierz przeglądarkę VNC z witryny RealVNCs. Upewnij się, że wybrałeś odpowiedni system operacyjny (Windows / macOS / Linux / Raspberry Pi / iOS / Android / Chrome / Solaris / HP-UX / AIX).

Przeglądarka RealVNC jest dostępna dla szerokiego wyboru systemów operacyjnych, w tym Windows, macOS, Linux, Raspberry Pi, iOS, Android, Chrome, Solaris, HP-UX, AIX.
RealVNC Viewer download wybór

Zainstalować przeglądarkę VNC zgodnie z domyślną procedurą w systemie operacyjnym.

Można również użyć innych przeglądarek VNC, ale zalecane jest użycie przeglądarki RealVNC VNC, ponieważ mają one najlepszą interoperacyjność.

Raspi Berry o różnorodności oprogramowania

Krok 4: Uruchom przeglądarkę VNC

dwie różne przeglądarki VNC: TightVNC Viewer i RealVNC Viewer.
Mam dwie różne przeglądarki VNC w moim systemie - ikona V2 pokazuje przeglądarkę RealVNC VNC
Ekran główny VNC Viewer
Główne okno przeglądarki VNC

Tutaj możesz wpisać adres IP Raspberry Pi, który zidentyfikowaliśmy w kroku 2. Wpisz adres, a następnie kliknij na "Połącz z adresem lub nazwą hosta" (lub po prostu naciśnij enter):

Przeglądarka VNC oferująca możliwość połączenia z adresem lub nazwą hosta Raspberry Pi
VNC Viewer, wpisując adres IP Raspberry Pi

Najpierw zostaniesz poddany kontroli tożsamości:

Sprawdzanie tożsamości serwera VNC
Sprawdzanie tożsamości serwera VNC

Tutaj poznasz drugą część okna informacyjnego serwera VNS na Twoim Raspberry Pi. Kliknij Continue, jeśli informacje się zgadzają (Catchphrase i Signature).

Krok 5: Uwierzytelnianie za pomocą Raspberry Pi

Teraz VNC Viewer pokaże ci ekran uwierzytelniania, prosząc o zalogowanie się za pomocą swoich poświadczeń (hasło i nazwa użytkownika).

Są to dane uwierzytelniające, których używasz na swoim Raspberry Pi, najprawdopodobniej dla użytkownika "pi". (Jeśli nie zmieniłeś domyślne hasła Raspberry PiTeraz powinieneś - ponieważ każdy w Twojej sieci może uzyskać dostęp do Raspberry Pi za pomocą VNC)!

Uwierzytelnianie serwera VNC - użyj danych uwierzytelniających systemu operacyjnego Raspberry Pi
Zmieniłem już hasło dla użytkownika pi, co można zobaczyć tutaj

Znajduje się tu opcja "Zapamiętaj hasło". W przypadku, gdy trzeba będzie połączyć się z Raspberry Pi tylko sporadycznie, polecam nie włączać tej opcji - w przeciwnym razie każdy, kto ma dostęp do głównego komputera będzie miał dostęp do Pi, jak również.

Kliknij przycisk OK, a następnie ...

Krok szósty: Kontrola i przeglądanie pulpitu Raspberry Pi za pomocą VNC

Kontroluj pulpit Raspberry Pi za pomocą RealVNC
Przeglądarka VNC pokazuje teraz pulpit Raspberry Pi

Teraz można po prostu użyć myszy i klawiatury komputera głównego do interakcji z Raspberry Pi Desktop, używając RealVNC.

Zauważ, że ikona V2 zmieniła kolor, aby wskazać, że jesteś podłączony do Raspberry Pi:

RealVNC Server V2 Ikona
Ikona serwera RealVNC V2 pokazująca podłączonego klienta VNC

Poruszaj myszą, a jeśli Raspberry Pi jest nadal podłączone do ekranu, zobaczysz, jak porusza się na nim mysz. Klikanie w Windows, korzystanie z przeglądarki internetowej, edytowanie dokumentów, zarządzanie plikami - wszystko to można zrobić za pomocą VNC Viewer.

Uwaga: VNC nie jest dobrym protokołem do strumieniowego odtwarzania wideo lub szybko zmieniających się obrazów / ekranów (np. w grach). Odtwarzanie będzie siekane.

Raspi Berry na ograniczeniach

Porady dotyczące pulpitu zdalnego RealVNC

Istnieje kilka dodatkowych fajnych rzeczy, które możesz zrobić, w zależności od ustawień VNC.

Schowek jest współdzielony - można kopiować tekst z głównego komputera do Raspberry Pi i odwrotnie - bardzo przydatne do szybkiego przenoszenia adresów URL itp.

Przesuń kursor myszy do góry okna przeglądarki VNC, aby uzyskać dostęp do dodatkowych ustawień i narzędzi:

VNC viewer dodatkowe narzędzia na górze
VNC viewer dodatkowe narzędzia na górze

Tutaj możesz przejść na pełny ekran (pierwsza ikona), przeskalować pulpit do 100 % (dodając paski przewijania)

Przeglądarka VNC skalowana do 100 % z dodatkowymi paskami narzędzi. YouTube nie jest dobrym pomysłem z RealVNC
Przeglądarka VNC skaluje się do 100 % pokazując paski przewijania. Próba oglądania YouTube za pomocą przeglądarki VNC jest NIEZALECANA, jest ona zbyt poszarpana.

Przesyłanie plików za pomocą RealVNC

Ten przycisk / ikona z dodatkowych narzędzi pozwala na transfer plików:

przesyłanie plików za pomocą VNC
ikona przesyłania plików
Ekran przesyłania plików w VNC Viewer
Przeglądarka VNC Przesyłanie plików

Transfer działa w obie strony.

Jeśli chcesz wysłać pliki do serwera VNC (czyli Raspberry Pi), możesz kliknąć na Wyślij pliki tutaj.

Jeśli chcesz przenieść pliki z serwera VNC do komputera stacjonarnego, postępuj zgodnie z instrukcjami w tym oknie dialogowym i kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę V2 RealVNC Server, aby zobaczyć opcję Transfer plików:

Menu kontekstowe serwera RealVNC
Menu dla serwera RealVNC

Ekran transferu plików serwera VNC
Serwer VNC - Transfer plików do wszystkich podłączonych użytkowników VNC

Czat

Jest też Chat, który okazał się bezużyteczny, z powodu odcięcia wejścia i niemożności kontrolowania go przez VNC.

Czat VNC
czat VNC

Informacje o sesji

Informacje o sesji VNC
Informacje o sesji VNC Viewer

Te informacje sesji mogą być przydatne do debugowania. Zwróć uwagę na rozszerzenia - jeśli chcesz przesyłać pliki do swojego Raspberry Pi za pomocą VNC, FileTransfer powinien być wymieniony wśród rozszerzeń tutaj.

I więcej ...

VNC pozwala również na współdzielenie drukarek, przekazywanie dźwięku i wiele innych. Będziemy rozbudowywać ten przewodnik po RealVNC, jeśli czytelnicy poproszą nas o zamieszczenie dodatkowych informacji 🙂

Inne sposoby zdalnego dostępu do Raspberry Pi

RealVNC (i VNC w ogóle) jest całkiem przydatny dla aplikacji GUI, które nie mają szybko zmieniającej się zawartości (np. odtwarzanie wideo).

Istnieją inne sposoby zdalnego dostępu do Raspberry Pi, wszystkie z nich mają swoje zalety i wady:

 • RDP (protokół pulpitu zdalnego systemu Windows)
 • SSH (wiersz poleceń)
 • Przekazywanie X-11 X Window przez SSH (przekazuje wyjście rysunku X11 na inny ekran)
 • Nomachine NX (skompresowane / rozszerzone przekazywanie X Window w celu zmniejszenia opóźnień i round-trips)

Jeśli ludzie o to poproszą, rozszerzę ten artykuł, aby pokazać zalety i wady poszczególnych metod i jak przejść o ich użyciu.

Wniosek

Za pomocą RealVNC można naprawdę łatwo uzyskać zdalny dostęp do Raspberry Pi i zobaczyć pulpit systemu operacyjnego Raspberry Pi. Można również korzystać z wbudowanych funkcji do przesyłania plików, udostępniania schowka i wiele więcej pomiędzy dwoma komputerami.

RealVNC jest bezpłatny do użytku w celach niekomercyjnych, a także oferuje licencje dla firm (i możliwość dostępu do Raspberry Pi z Internetu).

Komentarzy: 1

 1. هودی پسرانه wrzesień 16, 2023 o 5:28 am

  مرتبسازی بر اساس: جدیدترین گرانترین ارزانترین
  محبوبترین پلیور بافت یوآر

  یکی از بهترین مراکز خریدی که
  میتوان برای خرید انواع لباس، هودی و سویشرت در بازارهای آن قدم زد و لذت برد، هودی فروشی در رشت است.
  فروشگاه اینترنتی پارچی به عنوان یکی از مراکز اصلی هودی، این امکان را برایتان بوجود آورده که لباس موردنظرتان را پس از پرداخت در محل تحویل بگیرید.

Pozostaw komentarz