Uruchomienie serwera WWW do sterowania wbudowaną diodą LED na Raspberry Pi Pico W

Ten projekt można uznać za "Hello World!" Pico W. Pokazuje on, jak połączyć się z Wi-Fi, jak uruchomić serwer WWW HTTP na Pico i jak kontrolować piny GPIO.

Kroki do migania LED przez WiFi na Pico W

Są trzy nadrzędne tematy, aby to osiągnąć.

Skonfiguruj MicroPython

Najpierw należy skonfigurować MicroPython. Pobierz plik UF2 tutaj który jest przeznaczony specjalnie dla Pico W.

Przytrzymaj przycisk BOOTSEL i podłącz swój Pico W przez USB.

Po zamontowaniu, skopiuj plik UF2, który właśnie pobrałeś na Pico.

Użyj Thonny do zaprogramowania Pico W

Thonny ułatwia programowanie Pico W i jest preinstalowany na Raspberry Pi OS. Można również Pobierz go dla Windows, Mac i Linux tutaj.

Upewnij się, że twój interpreter jest ustawiony na MicroPython (Raspberry Pi Pico).

Thonny połączy się z Raspberry Pi Pico W i będziesz mógł uruchamiać polecenia w powłoce (dolny segment Thonny IDE).

Uruchom skanowanie sieci, aby potwierdzić działanie sieci bezprzewodowej Pico W

W Shell możesz uruchomić ten kod, aby przetestować, czy twój chip bezprzewodowy działa.

Użyj tego kodu, aby wydrukować wszystkie dostępne sieci bezprzewodowe w Twojej okolicy.

importować sieć
wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
wlan.active(True)
print(wlan.scan())

Zaprogramuj serwer internetowy

Utwórz słownik o nazwie sekrety.py i użyj następującej treści, zastępując wartość dla ssid i pw swoją siecią.

secrets = {
  'ssid': 'Replace-this-with-your-Wi-Fi-Name',
  'pw': 'Replace-this-with-your-Wi-Fi-Password'
  }

Następnie utwórz main.py który będzie zawierał twój główny kod. Ponieważ kod ma wiele linii, możesz znaleźć go tutaj w naszym Githubie.

Utwórz stronę HTML, która zostanie wyświetlona

Poniższy plik będzie plikiem HTML, który jest serwowany po załadowaniu adresu IP Pico W. Zapisz go jako index.html

Jest to prosta strona z dwoma przyciskami, które pozwalają włączyć i wyłączyć diodę LED Pico W.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Pico W</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Pico W</h1>
    <p>Sterowanie wbudowaną diodą LED</p>
    <a href="/raspberry-pi/pl/\"/?led=on\""><button>NA STRONIE</button></a>&nbsp;
    <a href="/raspberry-pi/pl/\"/?led=off\""><button>WYŁĄCZONY</button></a>
  </body>
</html>

Czas uruchomić to wszystko

Kliknij na przycisk run w Thonny, który jest zielonym przyciskiem z symbolem gry.

Zobaczysz adres IP Pico W. Skopiuj go do przeglądarki internetowej, która jest podłączona do tej samej sieci bezprzewodowej.

Kliknij na przyciski i powinieneś zobaczyć zmianę.

Można znaleźć Github repo tutaj, który ma wszystkie pliki.

Nasza strona Wideo na YouTube dla tego projektu również wchodzi w głębsze szczegóły, takie jak wyjaśnienia kodu.

Komentarzy: 2

 1. Pablo lipiec 13, 2022 o 4:31 pm

  Błąd znaleziony podczas próby

  %Run -c $EDITOR_CONTENT
  Traceback (ostatnie ostatnie wywołanie):
  Plik "", linia 1, w
  ImportError: brak modułu o nazwie 'network'

Pozostaw komentarz