Headless-installation för Raspberry Pi

Med denna Headless-installation är allt du behöver för att köra din Raspberry Pi ett MicroSD-minne och en strömadapter. Lär dig hur du ansluter till din Pi från Windows.

Krav

Hårdvara

Programvara

Se till att du har alla hårdvarukrav till hands och ladda ner den kostnadsfria programvara som vi kommer att behöva för den här installationen.

Steg

1 Konfigurera operativsystemet

Koppla in din MicroSD-enhet i Windows-datorn. Jag använder en MicroSD- till SD-adapter eftersom min dator har en SD-kortplats.

Starta Raspberry Pi Imager och välj MicroSD-kortet. Välj det Raspberry Pi OS (32-bitars) om du vill ha en skrivbordsmiljö. Annars är det bästa alternativet Raspberry Pi OS Lite (32-bitars).

Raspberry Pi bildsökare
Raspberry Pi bildsökare

Klicka på ikonen för inställningar i det nedre högra hörnet eller Ctrl+Shift+x för att öppna de avancerade alternativen.

I Avancerade alternativ kryssar du i Aktivera SSH och Använd lösenordsautentisering. Du kan ange standardanvändarnamn och lösenord om du vill. Aktivera Konfigurera WifiAnge SSID och lösenord och välj ditt land för Wifi.

Avancerade alternativ för Headless-läget
Avancerade alternativ för Headless-läget

Spara inställningarna och klicka på Skriv till knapp. Det kommer att ta några minuter innan operativsystemet har överförts till MicroSD-kortet.

När du har gjort det sätter du in MicroSD-kortet i din Raspberry Pi och sätter igång den. Återigen måste du vänta ungefär en minut innan du fortsätter med nästa steg eftersom Pi behöver lite tid för att starta upp och ansluta till ditt wifi.

Grattis! Din Pi är nu inställd för Headless-användning.

2 Logga in i Headless via SSH

Nu måste du ta reda på Pi:s IP-adress. Det enklaste sättet att kontrollera IP-adressen från Windows är att använda kommandoraden. Tryck på Ctrl+r och ange cmd för att starta kommandoraden.

Starta kommandoraden
Starta kommandoraden

Standardvärdsnamnet för en Raspberry Pi är raspberrypi.local om du inte har konfigurerat det annorlunda i de avancerade alternativen i Raspberry Pi Imager ovan. Så för att ta reda på IP-adressen utför du

nslookup raspberrypi

Du bör se något liknande.

nslookup-resultat
nslookup-resultat

Den första undersökningsperioden under Adresser: är den IP som vi söker, i mitt fall 192.168.1.140

Om du får ett felmeddelande kan det hända att ditt Pi inte har startat upp än eller att det inte är anslutet till Wifi. Kontrollera inställningarna för Raspberry Pi Imager igen för att se till att det inte finns några skrivfel.

Nu när vi har räknat ut IP-adressen är nästa steg för att slutföra vår Headless-installation att använda PuTTY för att starta en SSH-session. SSH står för Secure SHell och är ett sätt att logga in på enheter på distans.

Starta PuTTY och ange IP-adressen i fältet Värdnamn (eller IP-adress) fält. Se till att SSH som anslutningstyp och klicka på Öppna.

PuTTY-inställningar för Headless-användning
PuTTY-inställningar för Headless-användning

Logga in på din Pi. Standardanvändarnamnet är pi och standardlösenordet är hallon. Se till att du ändrar lösenordet vid första användningen.

Om du bara behöver tillgång till din Raspberry Pis konsol är du klar här. Om du däremot vill komma åt skrivbordsmiljön kan du läsa vidare.

3 Aktivera VNC Server

Eftersom vi ska använda VNC Viewer för att visa skrivbordet måste vi aktivera VNC-servern på vårt Raspberry Pi. Tack och lov är detta ganska enkelt.

I PuTTY SSH-sessionen kör du

sudo raspi-config

Välj 3 gränssnittsalternativ, då I3 VNC och slutligen Ja och OK.

Huvudlös raspi-config
3 gränssnittsalternativ
Huvudlös raspi-config
I3 VNC
Huvudlös raspi-config
Ja

Du kan lämna PuTTY SSH-sessionen nu genom att stänga fönstret eller köra

exit

4 Anslut Headless via VNC Viewer

Öppna VNC Viewer och ange Pi:s IP-adress.

Anslut via VNC-viewer
Anslut via VNC Viewer

Du kommer att bli ombedd att ange dina inloggningsuppgifter.

Et Voila! Du bör se din älskade Raspberry Pi Desktop-miljö nu.

Lämna en kommentar