8 sätt att övervaka ditt nätverk med Raspberry Pi

Nätverksövervakning med en Raspberry Pi Titelbild

Har du ett företags- eller hemmanätverk och vill hålla det säkert? Naturligtvis är det viktigt att ligga steget före potentiella problem. I den här artikeln kommer jag att förklara hur du övervakar ditt nätverk med en Raspberry Pi.

I en företagsmiljö är effektiv nätverksövervakning av största vikt. Den garanterar tillförlitlig kommunikation, skyddar känsliga data och minimerar driftstopp. För hemmanätverk kan alla dessa saker vara lika viktiga, om inte ännu viktigare.

Så här är 8 sätt att övervaka ditt nätverk med en Raspberry Pi och lättanvända verktyg för att göra just det!

PoE+-switch och Raspberry Pi 5

1. Trafikanalys

En av de första sakerna du behöver veta om ditt nätverk är dess dataflöde. Detta är viktigt eftersom du genom att analysera dataflödet kan identifiera och lösa problem.

Och naturligtvis kan en Raspberry Pi verkligen komma till nytta här. En av de mest populära applikationerna för trafikanalys är Wiresharksom både är gratis och har öppen källkod.

Wireshark är fantastiskt, eftersom det är ett superintuitivt och grafiskt gränssnitt. Allt du behöver göra är att installera det på din Raspberry Pi och sedan ansluta den till ditt nätverk. Då kan du se vilka applikationer som slukar din bandbredd eller orsakar andra problem.

Om du är ett fan av Wireshark, men letar efter något som körs i terminalen istället, kan du installera TShark. Även om TShark inte har alla funktioner som Wireshark, samlar den in information om nätverkets dataflöde.

Så se till att installera en av dessa på din Raspberry Pi omedelbart för att börja analysera din trafik.

2. Övervakning av tjänstekvalitet

QoS (Quality of Service) handlar om att hantera nätverksresurser, prioritera trafik och sedan garantera en viss prestandanivå. Det är därför QoS är så viktigt för att upprätthålla en hög nivå av prestanda och reaktionsförmåga i ett nätverk, särskilt i miljöer där olika applikationer konkurrerar om begränsad bandbredd.

Så det första du behöver göra för QoS är att identifiera vad typer av trafiken är avgörande för ditt nätverk (t.ex. Zoom-möten eller affärskritiska applikationer).

De två applikationer som är mest effektiva för QoS är visserligen lite mer komplicerade att använda. Men om du kan använda dem kan du tc och iptables är rätt väg att gå.

Alternativa tillämpningar som varierar i komplexitet är Wondershaper och OpenWrt.

3. DNS-övervakning (Pi-Hole)

En av de mest kända användningsområdena för en Raspberry Pi är som Pi-hål.

Pi-hole ger dig massor av användbar nätverksinformation och DNS-integritet, samtidigt som du blockerar annonser!

Pi-hål gränssnitt
Kredit: Pi-hål.

Om du inte känner till konceptet så är det DNS (Domain Name System) som talar om för datorn var den ska hitta de webbplatser som du skriver in i webbläsaren. Det översätter mänskligt läsbara namn (som www.picockpit.com) till IP-adresser.

Så när du skriver in domännamnet gör din internetleverantörs DNS-server översättningen.

Genom att förvandla din Raspberry Pi till ett Pi-hole ser du till att översättningen sker i ditt eget nätverk. På så sätt kan du filtrera bort saker (som annonser), övervaka DNS-aktivitet och skydda ditt nätverk ännu bättre. Det tenderar också att göra allt snabbare och smidigare, eftersom allt sker lokalt.

4. Detektering och förebyggande av intrång

Ovan förklarade jag vikten av trafikanalys. Trafikanalys är ett bra första steg för att kontrollera nätverket, men det hjälper dig inte särskilt mycket när det gäller säkerhetshot. För det behöver du uppgradera från trafikanalys till intrångsdetektering och förebyggande.

Här finns två mycket värdefulla program med öppen källkod: Suricata och Zeek.

Suricata är ett IDS-system (Intrusion Detection System) och ett IPS-system (Intrusion Prevention System) i ett och samma system.

Zeek är en Network Security Monitor (NSM) som håller reda på misstänkt eller skadlig trafik. I likhet med Wireshark mäter den även prestanda och kan hjälpa till att konfigurera nätverket på ett mer övergripande sätt.

Dessa två program erbjuder en mycket kraftfull kombination för hantering och säkring av ditt nätverk.

5. Brandvägg och säkerhetsrevision

Din hem- eller företagsrouter har troligen redan en brandvägg som standard. Men om du vill ha mer detaljerad kontroll över vad som släpps igenom har du ett antal alternativ.

Här kan en Raspberry Pi verkligen tillföra något, eftersom du kan konfigurera den för att definiera specifika regler för trafikfiltrering. Dessutom kan du använda den för säkerhetsgranskning.

Om du vill upprätta en brandvägg kan du gå till iptables, men som jag nämnde tidigare kan du stöta på vissa komplikationer med den.

Servrar

Ett enklare sätt är att köra UFWeller Uncomplicated Firewall, som hanterar iptables. UFW ger dig möjlighet att enkelt kontrollera och konfigurera brandväggsregler.

Du kan hantera allt baserat på dess port eller baserat på trafik.

6. SNMP-traps och varningar

En annan bra och enkel sak du kan göra med en Raspberry Pi är att konfigurera SNMP-traps (Simple Network Management Protocol) för att proaktivt övervaka trafiken.

Med andra ord kan du ställa in Raspberry Pi så att den skickar varningar vid fördefinierade förhållanden - t.ex. om en viss tröskel för nätverkstrafik uppnås eller om ett problem med en nätverksenhet upptäcks.

Raspberry Pi kan fungera som en central hanteringsplats för SNMP-traps.

En populär och relativt enkel SNMP-applikation för en Raspberry Pi är Nät-SNMP.

Ta emot varningar för specifika händelser på nätverksenheter, så att du snabbt kan ingripa.

7. VPN-övervakning

Om du förlitar dig på ett virtuellt privat nätverk (VPN) antingen hemma eller på jobbet kan din Raspberry Pi också hjälpa dig att se till att det ständigt är igång.

Raspberry Pi 5

Naturligtvis kan du också helt enkelt vända din Raspberry Pi till ett VPN, vilket som vi har skrivit om tidigare.

Men om du bara vill konfigurera din Raspberry Pi för att övervaka och styra ditt VPN, då har du ett antal alternativ. Den förmodligen mest populära applikationen för VPN-administration på en Raspberry Pi är OpenVPN.

8. Anpassade instrumentpaneler och rapportering

Slutligen kan du alltid konfigurera din Raspberry Pi så att den samlar in och visar anpassad information om ditt nätverk. Vill du veta om nätverket gick ner eller inte? När du får maximal trafik? Vad händer med latensen?

Med de andra programvarorna som jag redan har nämnt kan du samla in allt detta. Men hur ska du visualisera det?

Det är här som något som Grafana kommer in i bilden.

Grafana gör det möjligt för din Raspberry Pi att presentera viktiga nätverksmätvärden på ett visuellt tilltalande sätt. Du kan använda den för att skapa alla typer av diagram och diagram för att förstå alla data du har samlat in.

Om du har ett hemmanätverk kan detta vara mycket roligt. Om du driver ett företagsnätverk kan detta vara avgörande för att övervaka allt.

Och här blir din Raspberry Pi en nyckelspelare när det gäller att fatta viktiga affärsbeslut. Med Grafana på den kan du generera omfattande rapporter för historisk analys och välgrundat beslutsfattande.

PiCockpit

Slutligen, om du är intresserad av nätverksövervakning, PiCockpit kan verkligen hjälpa till.

PiCockpit är en lättanvänd webbapplikation som gör att du kan fjärrstyra din Raspberry Pi från var som helst i världen. Dessutom kan du fjärranalysera det nätverk som din Raspberry Pi är ansluten till från var som helst i världen.

Det är gratis för upp till fem Raspberry Pis, så du kan registrera dig direkt och konfigurera PiCockpit på din Raspberry Pi. Det är ett bra första steg mot full makt och kontroll över ditt nätverk.

Vi har för närvarande flera moduler som hjälper dig att hantera din Raspberry Pi. En av dem fokuserar till exempel på WLAN, eller trådlöst lokalt nätverk. Och en annan fokuserar på nätverksdiagnostik i stort.

Registrera dig gratis för PiCockpit och kolla in dem!

Slutsats

Som du kan se kan en Raspberry Pi verkligen förändra din kontroll över ditt nätverk. Det bästa är att du, beroende på dina behov, kan blanda och matcha många av dessa programvaror för att få omfattande kraft.

Den kan också hjälpa dig att försvara dig mot potentiella säkerhetshot och andra problem som nätverk ibland ställs inför. Genom att använda en Raspberry Pi för nätverksövervakning kan du också se till att saker och ting fungerar smidigt och effektivt.

Om du vill se fler idéer om vad du kan göra med en Raspberry Pi kan du kolla in vår serie Paragon Projects genom att klicka på den här knappen:

I takt med att tekniken utvecklas fortsätter Raspberry Pi att bevisa att även dessa små enkortsdatorer har potential att revolutionera vårt sätt att hantera nätverk.

Hur använder du en Raspberry Pi för att övervaka ditt nätverk?

Lämna en kommentar